Top 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2023 (có đáp án)

Để học tốt Tiếng Anh lớp 1, phần dưới đây liệt kê Top 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2023 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 1.

Top 30 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 năm 2023 (có đáp án)

Quảng cáo

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Đề thi Tiếng Anh lớp 1 iLearn Smart Start

Quảng cáo

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Complete these words

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

II. Read and tick

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Quảng cáo

III. Tô màu theo gợi ý

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

Quảng cáo

I. Look at the picture and complete the word

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

II. Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

III. Look at the picture and match

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo có đáp án (10 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Cuối kì 1 iLearn Smart Start

Môn: Tiếng Anh lớp 1

Năm học 2023 - 2024

Thời gian làm bài: ... phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Look at the picture and complete the words

Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start năm 2023 (có đáp án) Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start năm 2023 (có đáp án) Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start năm 2023 (có đáp án)

1. _ e a _

2. _ _ n _ _ y

3. _ _ i _

II. Choose the correct words

1. It’s ………. apple.

A. a

B. an

2. ….……… your face.

A. Touch

B. There

3. Nice to ………… you.

A. meet

B. met

4. ….….. you.

A. Thank

B. Thanks

5. This is my …………..

A. sisster

B. sister

III. Read and choose the correct picture

1. There are eggs.

A. Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start năm 2023 (có đáp án)

B. Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start năm 2023 (có đáp án)

2. She is my mother

A. Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start năm 2023 (có đáp án)

B. Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start năm 2023 (có đáp án)

3. This is a snake.

A. Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start năm 2023 (có đáp án)

B. Đề thi Cuối kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Smart Start năm 2023 (có đáp án)

IV. Reorder the words to have correct sentences

1. garden/ a/ There/ is/ ./

_____________________________________________

2. welcome/ are/ You/ ./

_____________________________________________

3. see/ ant/ can/ an/ I/ ./

_____________________________________________

4. book/ is/ It/ a/ ./

_____________________________________________

5. Touch/ leg/ your/ ./

_____________________________________________

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Look at the picture and write “Yes” or “No”

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

II. Write “b, c, d, e, k, r” to complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a y o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

III. Count and write

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Xem thêm các đề thi Tiếng Anh lớp 1 hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 chương trình sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.