Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

    Đề thi Học kì 2

    Môn: Tiếng Anh lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

I. READING:

Read and tick the correct box: √(4pts)

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and circle (3pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and match (3pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

II. WRITING

Look and write (5pts)

Quảng cáo
birds          bears         hippos           crocodiles            tigers

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and write (3pts)

t          u

Look at the (1)…….urtle. It has a (2) ….owel. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Look at the (3) ….mbrella. It goes up, up, up. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and answer (2pts)

Yes, they are

No, they aren’t

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

I. READING:

Quảng cáo

Read and tick the correct box: √(4pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and circle (3pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and match (3pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

II. WRITING

Look and write (5pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and write (3pts)

t          u

Look at the (1) turtle. It has a (2) towel. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Look at the (3) umbrella. It goes up, up, up. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Read and answer (2pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.