Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi Học kì 1

    Môn: Tiếng Anh lớp 1

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

I. Hoàn thành các từ sau.

Quảng cáo
1. ca__e 2. __andy 3. go__t 4. p__g 5. scho__l
6. d__ck 7. ho__se 8. k__te 9. __ion 10. j__g
11. ju__p 12. b__ok 13. ba__l 14. appl__ 15. __at
16. d__g 17. fath__r 18. m__ther 19. mang__ 20. h__n

II. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Quảng cáo
1. Hi! How are you? 1 - ____ a. the board, please.
2. Look at 2 - ____ b. Fine, Thank you.
3. I go to 3 - ____ c. is in the garden.
4. Sit  4 - ____ d. are in the garden.
5. The hen 5 - ____ e. down, please.
6. The goat and the pig 6 - ____ f. school every day.

III. Nhìn tranh, hoàn thành câu.

1. I like ____. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)
2. The ____ is in the garden. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)
3. I like to ____. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)
4. She likes ____. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)
5. Can you ____? Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

IV. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school    horse    pig    down     hen

1. The ___________ is running in the park.

2. Sit ___________, please!

3. I go to ___________ every day.

4. The goat and ___________ are in the garden.

5. The ___________ is finding food in the garden.

Good luck to you!

Đáp án & Thang điểm

I. Hoàn thành các từ.

1. cake 2. candy 3. goat 4. pig 5. school
6. duck 7. horse 8. kite 9. lion 10. jug
11. jump 12. book 13. ball 14. apple 15. car
16. dog 17. father 18. mother 19. mango 20. hen

II. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Quảng cáo
1 – b 2 – a 3 - f
4 – e 5 – c 6 - d

III. Nhìn tranh, hoàn thành câu.

1. horse 2. goat 3. run/jog 4. fish 5. jump

IV. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

1. horse 2. down 3. school 4. pig 5. hen
1 – bag 2 – car 3 – milk 4 – goat 5 - hens

Tải xuống

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.