Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp ánĐể học tốt môn Tiếng Anh lớp 1, phần dưới đây là Top 5 Đề thi, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 1.

Tải xuống

Đề thi Học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 1)

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Em hãy viết tên tiếng Anh của các đồ vật/con vật bên cạnh tranh của chúng (4đ)

duck      hen      apple      cat      pen      book      dog      ball

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau(3đ)

c...t (con mèo) ap..le (quả táo)
fi...h (con cá) d...g (con chó)
g...at (con dê) h...n (con gà mái)

III. Em hãy viết hai dòng các từ sau (3đ)

Quảng cáo
Ball Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
Hippo Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)
Dragon Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 2)

I. Ghép các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Quảng cáo

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5 pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Quảng cáo

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a, b hoặc c (2.5 pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

IV. Nhìn và viết (2.5 pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 3)

I. Hoàn thành các từ sau.

1. ca__e 2. __andy 3. go__t 4. p__g 5. scho__l
6. d__ck 7. ho__se 8. k__te 9. __ion 10. j__g
11. ju__p 12. b__ok 13. ba__l 14. appl__ 15. __at
16. d__g 17. fath__r 18. m__ther 19. mang__ 20. h__n

II. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1. Hi! How are you? 1 - ____ a. the board, please.
2. Look at 2 - ____ b. Fine, Thank you.
3. I go to 3 - ____ c. is in the garden.
4. Sit  4 - ____ d. are in the garden.
5. The hen 5 - ____ e. down, please.
6. The goat and the pig 6 - ____ f. school every day.

III. Nhìn tranh, hoàn thành câu.

1. I like ____. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)
2. The ____ is in the garden. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)
3. I like to ____. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)
4. She likes ____. Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)
5. Can you ____? Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

IV. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school    horse    pig    down     hen

1. The ___________ is running in the park.

2. Sit ___________, please!

3. I go to ___________ every day.

4. The goat and ___________ are in the garden.

5. The ___________ is finding food in the garden.

Good luck to you!

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 4)

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

IV. Tô màu theo đúng quy định (2.5pts)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 (Đề số 5)

I. Nối từ với tranh

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

II. Khoanh tròn đáp án đúng

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

III. Tô màu theo gợi ý

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Xem đáp án Đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi môn Tiếng Anh lớp 1 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 1 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.