Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 1 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 1 Chân trời sáng tạo đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Hoạt động trải nghiệm lớp 1 dễ dàng.

Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 1 Chân trời sáng tạo (hay nhất)

Quảng cáo

Nội dung đang tiếp tục được cập nhật.....

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án điện tử Hoạt động trải nghiệm lớp 1 Chân trời sáng tạo năm 2024 mới, hay nhất, để mua bài giảng PPT đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Bài giảng PPT Hoạt động trải nghiệm lớp 1 Chân trời sáng tạo cả năm gồm 8 Chủ đề và 35 Tuần:

Chủ đề 1: Em và những người bạn

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 2: Một ngày của em

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 3: Trường lớp thân yêu

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 4: Em tự chăm sóc và phục vụ bản thân

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 5: Gia đình yêu thương

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 6: Cảm xúc của em

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 7: Em và những người xung quanh

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Chủ đề 8: Quê hương của em

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4 và tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Xem thêm giáo án điện tử lớp 1 Chân trời sáng tạo hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên