Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức (hay nhất)

Tài liệu Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức đầy đủ Học kì 1, Học kì 2 hay, mới nhất với thiết kế hiện đại, dễ dàng chỉnh sửa giúp Giáo viên soạn bài giảng powerpoint (PPT) Tiếng Việt lớp 1 dễ dàng.

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức (hay nhất)

Xem thử

Chỉ từ 400k mua trọn bộ Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức phong cách hiện đại, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Học kì 1

Giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Học kì 2

Xem thử

Giáo án điện tử Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ dùng học tập lớp 1 - Kết nối tri thức

Bài giảng PPT Tiếng Việt lớp 1 Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ dùng học tập gồm 15 slide, với nội dung như sau:

Giáo án điện tử Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ dùng học tập lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ dùng học tập lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ dùng học tập lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ dùng học tập lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử Làm quen với trường lớp, bạn bè; làm quen với đồ dùng học tập lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

................................

................................

................................

Giáo án điện tử Bài 4: E, e, Ê, ê lớp 1 - Kết nối tri thức

Bài giảng PPT Tiếng Việt lớp 1 Bài 4: E, e, Ê, ê gồm 31 slide, với nội dung như sau:

Giáo án điện tử E, e, Ê, ê lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử E, e, Ê, ê lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử E, e, Ê, ê lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử E, e, Ê, ê lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử E, e, Ê, ê lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử E, e, Ê, ê lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Giáo án điện tử E, e, Ê, ê lớp 1 | PPT Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt nội dung có trong giáo án điện tử Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức, để mua tài liệu mời Thầy/Cô xem thử:

Xem thử

Xem thêm giáo án điện tử lớp 1 Kết nối tri thức hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên