Top 40 Đề thi Tin học lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án | Đề thi Tin học 7 học kì 1, học kì 2 chọn lọc

Bộ 40 Đề thi Tin học lớp 7 năm học 2021 - 2022 Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức bám sát hình thức đánh giá năng lực học sinh mới nhất theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Giáo viên có thêm tài liệu đánh giá học sinh, giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi Tin học 7.

Bộ đề thi Tin học 7 này được tổng hợp, chọn lọc từ đề thi của các trường THPT trên cả được và được đội ngũ Giáo viên biên soạn lời giải chi tiết giúp học sinh dễ dàng rèn luyện, đánh giá năng lực của chính mình. Để xem chi tiết, mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi dưới đây:

Mục lục Đề thi Tin học lớp 7 năm 2021 - 2022

Bộ Đề thi Tin Học lớp 7 năm 2021 - 2022


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tin Học lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Đâu là giao diện của trò chơi gõ từ nhanh (Wordtris) trong Typing Test

Quảng cáo

A. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

B. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

C. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

D. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 2. Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), trong đó: A1=6; A2=2; A3= 4 ; A4=8.

A. 8       B. 5       C. 20.       D.Không thực hiện được.

Câu 3. Dữ liệu kiểu số trong các chương trình bảng tính:

A. Mặc định căn trái

B. Mặc định căn phải

C. Mặc định căn giữa

D. Mặc định căn đều

Câu 4. Thao tác nào sau đây có thể đổi tên trang tính?

A. Nháy đúp nhãn trang

B. Nhấp phải trang, chọn Hide

C. Nhấp phải trang, chọn Insert

D. Nhấp phải trang, chọn Delete

Câu 5. Giả sử có các bước:

Quảng cáo

       a. Nhấn Enter

       b. Nhập công thức

       c. Gõ dấu =

       d. Chọn ô tính

Thứ tự đúng của các bước nhập công thức là:

A. c,b,d,a       B. d,c,b,a       C. d,b,c,a       D. a,d,c,b

Câu 6. Màn hình làm việc của Excel khác màn hình làm việc của Word là gồm có:

A. File, Trang tính, Home, Thanh công thức.

B. Trang tính, Thanh công thức, Page Layout, Data.

C. Thanh trạng thái, Thanh công thức, Fomulas

D. Trang tính, Thanh công thức, Fomulas, Data.

Câu 7. Ô A1, B1, C1 lần lượt có giá trị như sau: 7, 9, 2

Ô D1 có công thức =(7-9)/2

Muốn kết quả của ô D1 tự động cập nhật khi thay đổi dữ liệu các ô A1, B1, C1 thì công thức ô D1 phải là:

A. =(A1+B1)/2       B. =A1-B1/C1

C. =(A1-B1)/C1       D. =(7-9)/C1

Câu 8. Hàm SUM trong Excel dùng để:

A. Tính tổng        B. Tính trung bình cộng

C. Xác định GTLN        D. Xác định GTNN

Câu 9. Dữ liệu là gì?

A. Con số       B. Chữ

C. Các kí hiệu số và chữ        D. Cả ba câu trên đểu đúng

Câu 10. Mặc định bảng tính có bao nhiêu trang

Quảng cáo

A. 1        B. 2       C. 3       D. 4

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1.(3 điểm) Cho bảng điểm sau:

BẢNG ĐIỂM CÁC MÔN HỌC TRƯỜNG THCS AMA TRANG LƠNG

A B C D E G H
Stt Họ và tên Lớp Toán Hóa ĐTB
1 Nguyễn Văn Hoàng Anh 7A 6 9 6
2 Trần Thị Thu Thủy 7B 10 10 9
3 Đỗ thị Lan 7C 8 6 6
4 Hoàng Hà Nhi 7D 7 8 5
5 Ngô Văn Sơn 7E 6 9 9
6 Đỗ Gia Linh 7G 7 8 8
Max

a.Em hãy lập hàm thích hợp nhất để tìm ra Điểm trung bình của các môn của các bạn.

b. Sử dụng hàm thích hợp nhất để tìm ra bạn nào có điểm trung bình cao nhất.

Câu 2:(1 điểm) Sử dụng các ký hiệu phép toán của Excel. Hãy viết các công thức sau:

a)(7+9):(12-3)(32+1)       b)Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức? (1 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B B A B D C A D C

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(3 điểm)

a)

=AVERAGE(D2:G2)

=AVERAGE(D3:G3)

=AVERAGE(D4:G4)

=AVERAGE(D5:G5)

=AVERAGE(D6:G6)

=AVERAGE(D7:G7)

b. =MAX(H2:H7)

21

Câu 2

(1 điểm)

a) (7+9) : (12-3)(32+1).........<=> =(7+9)/(12-3)*(3^2+1)

b)Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3) ……..<=> =(5^3-3^2)/(5+2)^2

0.5

0.5

Câu 3

(1 điểm)

Khi nội dung các ô trong công thức thay đổi thì kết quả cũng được tự động tính toán và cập nhật lại để cho kết quả đúng.

1

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tin Học lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Cụm từ “A5” trong hộp tên có nghĩa là:

A.Phím chức năng A5       B.Ô ở hàng A cột 5

C.Ô ở cột A hàng 5        D.Phông chữ hiện thời là A5

Câu 2. Bạn Hồng đang mở bảng tính Danh sach lop em, bạn ấy muốn lưu lại với tên Bang diem lop em. Nếu em là Hồng, em sẽ thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V

C. File -> Save as

D. File -> Save

Câu 3. Muốn sữa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại ta phải thực hiện như thế nào?

A. Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu

B. Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu

C. Nháy chuột đến ô tính cần sửa sau đó đưa chuột lên thanh công thức để sửa

D. Cả hai phương án A và C

Câu 4. Dữ liệu kiểu số trong các chương trình bảng tính:

A. Mặc định căn trái

B. Mặc định căn phải

C. Mặc định căn giữa

D. Mặc định căn đều

Câu 5. Phần mở rộng của các tệp tin trong chương trình bảng tính:

A rtf       B .excel       C .doc       D .xls

Câu 6. Để thoát khỏi Excel, ta thực hiện:

A. Nhấn nút Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)       C. File -> Exit

B. Alt + F4        D. Tất cả đều đúng

Câu 7. Để kết thúc nhập hàm hay công thức vào một ô tính ta dùng nút lệnh nào:

A. End        B. Enter

C. Backspace        D. Shift

Câu 8. Trong các nút lệnh sau, nút lệnh nào dùng để mở bảng tính cũ?

A. Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

B. Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

C. Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

D. Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại dữ liệu phải thực hiện thao tác gì? (1 điểm)

Câu 2. Nêu các bước lần lượt nhập một công thức và các kí hiệu phép toán trong chương trình bảng tính. (3 điểm)

Câu 3. Cho bảng dữ liệu chương trình bảng tính như sau: (2 điểm)

A B C D E
1 BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP 7A
2 Họ và tên Toán Tin Vật Lí Điểm TB
3 Nguyễn Thị An 9 10 8
4 Trần Văn Duy 7 9 8 ?
5 Nguyễn Hoàng Hà 5 7 7
? ? ?

Yêu cầu: Sử dụng các hàm đã học để tính và cho biết kết quả

a) Tính điểm trung bình của học sinh: Trần Văn Duy

b) Tính tổng điểm môn Vật lí

c) Tính điểm thấp nhất của môn Tin

d) Tính điểm cao nhất của môn Toán

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C C D B D D B B

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(1 điểm)

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại dữ liệu phải thực hiện thao tác: (trình bày 2 cách)

- Cách 1: Nháy đúp vào ô cần sửa và sửa dữ liệu.

- Cách 2: Nháy chọn ô cần sửa, nháy chuột lên thanh công thức và sửa dữ liệu trên đó rồi nhấn enter để kết thúc việc sửa dữ liệu.


0.5

0.5

Câu 2

(3 điểm)

* Các bước nhập công thức: (2 điểm)

- Bước 1: Chọn ô cần nhập công thức

- Bước 2: Gõ dấu bằng

- Bước 3: Nhập công thức

- Bước 4: Nhấn phím Enter hoặc nháy chuột vào nút  trên thanh công thức

* Các kí hiệu phép toán trong chương trình bảng tính (1 điểm)

- Kí hiệu phép cộng: +

- Kí hiệu phép trừ: -

- Kí hiệu phép nhân: *

- Kí hiệu phép chia: /

- Kí hiệu phép lấy lũy thừa: ^

- Kí hiệu phép lấy phần trăm: %


0.5

0.5

0.5

0.51

Câu 3

(2 điểm)

a) =AVERAGE(B4:D4) -> Kết quả là: 8

b) =SUM(D3:D5) -> Kết quả là: 23

c) =MIN(C3:C5) -> Kết quả là: 7

d) =MAX(B3:B5) -> Kết quả là: 9

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tin Học lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Sau khi lọc thì các hàng thỏa mãn điều kiện sẽ:

A. Các hàng đó bị xóa khỏi bảng       B. Các hàng đó hiển thị theo dữ liệu lọc.

C. Các hàng bị lỗi       D. Các hàng đó ẩn đi

Câu 2. Thông số Left trong hộp thoại Page Setup được dùng để:

A. Thiết đặt lề dưới trang in        B. Thiết đặt lề trái trang in

C. Thiết đặt lề trên trang in        D. Thiết đặt lề phải trang in

Câu 3. Ô A1 của trang tính có số 3.534; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

A. 3.53       B. 3.54       C. 3.5340       D. 3.530

Câu 4. Định dạng là?

A. không làm thay đổi nội dung của các ô tính

B. làm thay đổi nội dung của các ô tính

C. chỉ cần thay đổi phông chữ

D. chỉ cần thay đổi cỡ chữ

Câu 5. Các nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)làm cho kí tự trở thành

A. Đậm, gạch chân và nghiêng        B. Gạch chân và nghiêng

C. Đậm và nghiêng        D. Tất cả đều sai

Câu 6: Để lọc các hàng có giá trị lớn nhất với điều kiện dữ liệu nào sau đây:

A. Kí tự       B. Kí hiệu đặc biệt       C. Kí tự và số       D. Số

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nào đó.

B. Khi lọc dữ liệu sẽ không sắp xếp lại dữ liệu.

C. Sau khi thực hiện các thao tác lọc dữ liệu, để trở về trạng thái ban đầu (không còn nút Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)trên tiêu đề nữa), em chọn lại lệnh Filter

D. Sau khi có kết quả lọc dữ liệu, không thể chọn cột khác để tiếp tục thực hiện lọc dữ liệu.

Câu 8. Để lọc các hàng có 3 giá trị lớn nhất trong hộp thoại Top 10 AutoFter ta chọn lệnh:

A. Top       B. Bottom       C. Show       D. Một lệnh khác

Câu 9. Khi in trang tính ra giấy, theo ngầm định Excel sẽ đặt trang giấy theo hướng:

A. Đứng.       B. Ngang.

C. Có thể đứng hoặc ngang.       D. Cả A, B, C đều sai

Câu 10. Các bước thay đổi phông chữ

A. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng → Nháy mũi tên ở ô Font Color → Chọn phông chữ thích hợp

B. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng → Nháy mũi tên ở ô Font → Chọn phông chữ thích hợp

C. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng → Nháy mũi tên ở ô Font size → Chọn phông chữ thích hợp

D. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng → Nháy mũi tên ở ô Fill Color → Chọn phông chữ thích hợp

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Hãy nêu các bước để thực hiện kẻ đường biên của các ô tính? (1 điểm)

Câu 2. Nêu các thao tác thực hiện đặt lề cho trang tính? (2 điểm)

Câu 3. Cho bảng tính sau:

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Hãy nêu các bước để thực hiện:

a) Sắp xếp cột điểm Vật lý theo thứ tự tăng dần. (1 điểm)

b) Lọc ra bạn có Điểm TB bằng 7.0 (1 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B A A B D D A A B

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(1 điểm)

- Muốn kẻ khung cho bảng tính ta thực hiện như sau:

   + Chọn các ô cần kẻ đường biên.

   + Nháy nút Border để chọn kiểu vẽ đường biên.

   + Nháy chọn kiểu kẻ đường biên.

1

Câu 2

(2 điểm)

Mở bảng chọn File -> Page Setup -> xuất hiện hộp thoại

   + Mở trang Margins

   + Thay đổi các số trong các ô Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề

1


0.5

0.5

Câu 3

(2 điểm)

a) Sắp xếp cột điểm Vật lý theo thứ tự tăng dần.

- Chọn một ô trong cột điểm Vật lý

- Nháy chuột vào nút Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 3)để sắp xếp theo thứ tự tăng dần

b) Lọc bạn có Điểm TB bằng 7.0

- Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

- Mở bảng chọn Data -> Filter trong nhóm Sort & Filter -> xuất hiện các nút lọc ở cạnh tiêu đề các cột.

- Nháy chuột vào nút lọc cạnh tiêu đề cột Điểm TB chọn tiêu chuẩn lọc là 7.0


0.5

0.5


0.5

0.5

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tin Học lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Lệnh kiểu chữ nằm trong nhóm lệnh?

A. Font       B. Paragraph       C.Number       D. Cells

Câu 2. Trong các biểu đồ sau đây, biểu đồ nào là biểu đồ tròn:

A. Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)       B. Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)       C. Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)       D. Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Biểu đồ cột không thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

B. Biểu đồ đường gấp khúc dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

C. Biểu đồ hình tròn thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

D. Biểu đồ cột thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

Câu 4. Geogebra là một phần mềm:

A. Luyện gõ phím nhanh       B. Tra cứu bản đồ thế giới

C. Vẽ hình học động       D. Học vật lí

Câu 5. Lệnh tạo biểu đồ nằm trong nhóm?

A. Stills       B. Chart       C. Tables       D. Cells

Câu 6. Mở dải lệnh View  chọn lệnh Page Break Preview để:

A. Xem ngắt trang       B. Xem trước trang in

C. In trang tính       D. Thiết đặt lề in

Câu 7. Để làm cho chữ trong ô tính vừa in đậm vừa in nghiêng ta sử dụng các nút lệnh?

A. Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)       B. Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)       C. Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)       D. Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Trong nhóm Page Setup, ta chọn lệnh nào trong các lệnh sau để chọn hướng giấy in?

A. Margins       B. set up       C. Page       D. sheet

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: Nêu các bước để sắp xếp danh sách dữ liệu trong Excel? (1,5 điểm)

Câu 2. Nêu các bước để định dạng màu chữ? (1,5 điểm)

Câu 3: (3 điểm) Cho bảng điểm sau:

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)

a) Hãy sắp xếp cột TBM theo thứ tự tăng dần?

b) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB cao nhất?

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A D A C B A B C

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(1.5 điểm)

- B1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp

- B2. Nháy nút Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc lệnh Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)


0.5

1

Câu 2

(1.5 điểm)

- B1./ Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung.

- B2./ Nháy chuột tại nút mũi tên ở ô Font Color Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)trong nhóm Font của dải lệnh Home

- B3./ Nháy chuột chọn màu.


0.5

0.5

0.5

Câu 3

(3 điểm)

a)

B1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp

B2. Nháy nút Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc lệnh Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)

b)

- Nháy chuột chọn một ô bất kì trong cột ĐTB

- Mở bảng chọn Data/Filter trong Sort & Filter

- Nháy vào nút Đề thi Học kì 2 Tin học 7 có đáp án (Đề 3)trên hàng tiêu đề cột , chọn Number Filters

- Nháy Top -> Nhập số hàng là 3 -> Nháy OK.


0.5


0.5

....................................

....................................

....................................

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Tin Học lớp 7 năm học 2021 - 2022 Học kì 1 và Học kì 2, để xem đầy đủ mời quí bạn đọc lựa chọn một trong các bộ đề thi ở trên!

Lưu trữ: Bộ đề thi Tin Học lớp 7 cũ

Xem thêm đề thi các môn học lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học