Top 40 Đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 7 chọn lọc, có đáp án

Bộ đề tổng hợp Top 10 Đề kiểm tra Tin học lớp 7 Học kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra môn Tin học lớp 7..

Mục lục Đề kiểm tra Tin học 7

Top 20 Đề kiểm tra Tin học 7 Học kì 1 có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 7 Giữa học kì 1 có đáp án

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 7 Giữa kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề thi Tin học 7 Học kì 1 có đáp án

Top 20 Đề kiểm tra Tin học 7 Học kì 2 có đáp án, cực hay

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 7 Giữa học kì 2 có đáp án

Quảng cáo

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề thi Tin học lớp 7 Giữa kì 2 có đáp án

Top 4 Đề thi Tin học 7 Học kì 2 có đáp án

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 7 Học kì 1

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Khi nhập công thức vào ô, em phải gõ dấu nào trước tiên:

A. Dấu ngoặc đơn ( )       B. Dấu (#)

C. Dấu cộng (+)       D. Dấu bằng (=)

Câu 2. Phần mềm Typing Test dùng để:

A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón tay

B. Học địa lý thế giới

C. Học toán học

D. Học vẽ hình hình học động

Câu 3. Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2 ta thực hiện theo công thức nào?

A. = (A2 + D2) * E2       B. = A2 * E2 + D2

C. = A2 + D2 * E2       D. = (A2 + D2)xE2

Câu 4. Muốn chọn hai khối không kề nhau ta nhấn cần nhấn giữ phím:

A. Alt       B. Shift       C. Ctrl        D. Enter

Câu 5. Thanh công thức của Excel dùng để:

A. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

B. Nhập địa chỉ ô đang được chọn

C. Hiển thị công thức

D. Xử lý dữ liệu

Câu 6. Để lưu trang tính ta chọn lệnh:

A. File\Open       B. File\New       C. File\Save       D. File\Exit

Câu 7. Địa chỉ của khối ô là:

A. B1:E4       B. A2-C4       C. A1,E4       D. B1;E4

Câu 8. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

A. MicroSoft Word       B. MicroSoft PowerPoint

C. MicroSoft Excel       D. MicroSoft Access

Câu 9. Trong ô tính xuất hiện ###### vì:

A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.

B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài.

C. Tính toán ra kết quả sai

D. Công thức nhập sai.

Câu 10. Công thức nào được dùng các kí hiệu phép toán đúng trong bảng tính Excel

A. =(5x3-7):4^2

B. =(5*3-7)/4^2

C. =(5*3-7):4^2

D. =(5*3-7)\4^2

Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D A A C A C A C A B

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 45 phút Tin học 7 Học kì 1

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì:

A. Tính toán nhanh chóng

B. Dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

C. Dễ sắp xếp

D. Dễ sắp xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

Câu 2. Câu nào sau đây sai:

A. Miền làm việc chính của bảng tính gồm các cột và các dòng.

B. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu.

C. Địa chỉ ô tính là cặp địa chỉ tên cột và tên hàng

D. Trên trang tính chỉ chọn được một khối duy nhất.

Câu 3. Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột        B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn       D. Không có ý nào đúng

Câu 4. Để mở một bảng tính mới ta chọn lệnh:

A. File\Open       B. File\New       C. File\Save       D.File\Close

Câu 5. Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu các phép toán trong Excel?

A. ^ / : x -       B. + - . : ^       C. + - * / ^       D. + - ^ \ *

Câu 6. Hãy cho biết công thức tính =AVERAGE(1,3,7,9,0) bằng bao nhiêu trong các giá trị sau :

A. 3       B. 4       C. 5       D. 6.

Câu 7. Để thoát khỏi Excel, ta thực hiện:

A. Nhấn nútĐề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1)        C. File -> Exit

B. Alt + F4       D. Tất cả đều đúng

Câu 8. Hãy cho biết dữ liệu “156ab” là:

A. Dữ liệu kí tự        C. Dữ liệu chữ viết

B. Dữ liệu số        D. Tất cả đều đúng

Câu 9. Cách nhập hàm nào sau đây sai?

A. = SUM(5,A3,B1)        B. =SUM(5,A3,B1)

C. = sum(5,A3,B1)        D. =SUM (5,A3,B1)

Câu 10. Đâu là giao diện của trò chơi bảng chữ cái (ABC) trong Typing Test

A. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1)

B. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1)

C. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1)

D. Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1)

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Viết các công thức sau đây bằng các kí hiệu trong Excel: (1 điểm)

a. =(9 – 3) x 5       b. =〖(4-2)〗^6

Câu 2. Bạn Bảo cần tính tổng giá trị trong các ô C3 và D5, sau đó nhân với giá trị trong ô B1. Nếu em là Bảo em sẽ viết công thức như thế nào? Em hãy nêu các bước nhập công thức vào ô tính. (2 điểm)

Câu 3. Trường THCS Chu Văn An phát động phong trào thi đua tiết học tốt, hoa điểm 10 chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (từ ngày 2/11 đến ngày 19/11/2015). Dưới đây là bảng tổng kết thi đua của các lớp.(2 điểm)

A B C D
1 STT Lớp Tiết học tốt Hoa điểm 10
2 1 6A1 30 20
3 2 6A2 40 31
4 3 6A3 39 18
5 4 7A1 55 35
6 5 7A2 37 30

Em hãy viết các hàm:

a. Tính tổng tiết học tốt của tất cả các lớp.

b. Tính tổng hoa điểm 10 của tất cả các lớp.

c. Tìm số tiết học tốt lớn nhất

d. Tìm số hoa điểm 10 nhỏ nhất.

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D D C B C C D A D B

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(1 điểm)

a) (9 – 3) x 5 (9-3)*5

b) 〖(4-2)〗^6 (4-2)^6

0,5

0,5

Câu 2

(2 điểm)

Nếu em là Bảo thì em sẽ viết =(C3+D5)*B1

Các bước nhập hàm vào ô tính:

1. Chọn ô cần nhập công thức

2. Gõ dấu “=”

3. Nhập công thức đúng cú pháp

4. Nhấn Enter

1


0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 3

(2 điểm)

a) = SUM(C2:C6)

b) = SUM(D2:D6)

c) = MAX(C2:C6)

d) = MIN(D2:D6)

0,5

0,5

0,5

0,5

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề thi 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.