Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (50 đề)Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (50 đề)

Dưới đây là danh sách Top 50 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Vật Lí 7.

Quảng cáo
Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (50 đề)


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Năm học ....

Môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 1)

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1 : Trường hợp nào dưới đây ta không nhận bết được miếng nhựa màu đen?

A. Đặt miếng nhựa màu đen lên một tờ giấy màu vàng rồi đặt dưới ánh đèn điện.

B. Đặt miếng nhựa màu đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối.

C. Đặt miếng nhựa màu đen trước một ngọn nến đang cháy.

D. Đặt miếng nhựa màu đen ngoài trời nắng.

Câu 2 : Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng?

A. Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

B. Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

C. Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.

D. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

Câu 3 : Ta nhìn thấy một vật khi:

A. Có ánh sáng chiếu vào vật.

B. Khi vật đặt ngoài trời nắng.

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

D. Khi vật là một nguồn sáng.

Quảng cáo

Câu 4 : Đêm rằm, ta quan sát thấy gì khi Mặt Trăng đi vào bóng tối của Trái Đất ?

A. Mặt Trăng bừng sáng lên rồi biến mất.

B. Phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn.

C. Mặt Trăng to ra một cách thường.

D. Trên mặt đất xuất hiện một vùng tối.

Câu 5 : Đặt một bóng đèn pin đang bật sáng trước một tấm bìa có đục một lỗ thủng nhỏ O. Phải đặt mắt ở vị trí nào bên kia tấm bìa để có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn (hình vẽ)

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

A. ở I

B. ở H

C. ở K

D. ở L

Câu 6 : Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm, chùm tia phản xạ là chùm gì?

A. Hội tụ tại một điểm.

B. Song song.

C. Phân kì.

D. Có thể A hoặc B, hoặc C.

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) : Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau?

Câu 2 (2 điểm) : Hãy vẽ ảnh của vật trong hình sau.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 3 (2 điểm) : Một nguồn sáng hình cầu có bán kính r có tâm S cách màn ảnh một khoảng SH = 1m. Tại trung điểm M của SH người ta đặt một tấm bìa hình tròn vuông góc với SH và có bán kính R = 10 cm. Trên màn bề rộng bán kính vùng nửa tối là 4 cm và bán kính vùng tối là 18 cm. Xác định giá trị của r.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 : B

Vì không có nguồn sáng (phòng tối) nên không có ánh sáng chiếu vào tờ giấy, do đó cũng không có ánh sáng từ tờ giấy hắt lại truyền vào mắt ta. Vậy ta không nhìn thấy tờ giấy, dẫn đến ta cũng không nhận biết được miếng nhựa màu đen.

Câu 2 : A

Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Câu 3 : C

Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

Quảng cáo

Câu 4 : B

Đêm rằm, khi Mặt Trăng đi vào bóng tối của Trái Đất ta thấy phần sáng của Mặt Trăng bị thu hẹp dần rồi mất hẳn.

Câu 5 : B

Vì trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng. Do vậy ánh sáng từ bóng đèn pin truyền qua lỗ thủng nhỏ O sau đó là truyền thẳng tới H. Vì vậy đặt mắt ở vị trí H bên kia tấm bìa có thể nhìn thấy dây tóc bóng đèn.

Câu 6 : A

Vì gương cầu lõm có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm.

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 : Ảnh quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo: ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh nhìn thấy trong gương phẳng, ảnh trong gương phẳng nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lõm.

Câu 2 :

a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, cùng chiều, có độ lớn bằng vật, khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

- Vẽ ảnh của vật sáng AB

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

b) - Vẽ ảnh của tam giác ABC

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 3 :

Tóm tắt:

SH = 1 m = 100 cm

SM = 50 cm; R = 10 cm

Rnửa tối = 4 cm; Rtối = 18 cm.

Tìm r.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

Ta có hình vẽ.

HP = 18 cm và PO = 4 cm

IM = HH’= R = 10 cm.

Mà PH’ = HP – HH’ = 18 - 10 = 8 cm

Ta có: PH’ = AA’ (vì ∆AA’I = ∆PH’I )

AA’ = SA’ – SA = MI – SA = R – r.

Vậy 8 = R – r = 10 – r.

Suy ra r = 2 cm.

Vậy nguồn sáng rộng có bán kính r = 2 cm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Năm học ....

Môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 2)

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 1)

A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1 : Cho các chùm sáng được biểu diễn như sau:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 2)

Chùm sáng song song, hội tụ, phân kì được biểu diễn lần lựơt là :

A. Hình 2, 1, 3

B. Hình 1, 2, 3

C. Hình 3, 2, 1

D. Hình 3, 1, 2.

Câu 2 : Chọn phát biểu sai.

A. Nguồn sáng rộng tạo ra sau vật cản bóng tối và bóng nửa tối trên màn chắn.

B. Chùm sáng sau khi hội tụ sẽ trở thành chùm sáng phân kì.

C. Tia sáng luôn luôn là đường thẳng.

D. Nhật thực toàn phần quan sát được ở chỗ có bóng tối của trái đất lên mặt trăng.

Câu 3 : Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 120o. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 30o.

B. 80o.

C. 45o.

D. 60o.

Câu 4 : Câu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tảo bởi gương cầu lồi?

A. không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

B. hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

C. hứng được trên màn, bằng vật.

D. không hứng được trên màn, bằng vật.

Câu 5 : Một chùm tia song song chiếu đến một gương, chùm phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm và ngược lại, một chùm tia phân kì thích hợp chiếu đến gương sẽ cho chùm tia phản xạ song song. Gương ấy là loại gương:

A. Gương phẳng.

B. Gương cầu lõm.

C. Gương cầu lồi.

D. Cả ba loại gương trên.

Câu 6 : Để quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm thì mắt ta phải đặt ở đâu?

A. Ở đâu cũng được nhưng phải nhìn vào mặt phản xạ của gương.

B. Ở trước gương.

C. Trước gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt.

D. Ở trước gương và nhìn vào vật.

Câu 7 : Một ngọn nến đặt vuông góc trước một gương phẳng và cách mặt gương 16cm. Ảnh của ngọn nến cách gương:

A. 14 cm.

B. 16 cm.

C. 8 cm.

D. 20cm.

Câu 8 : Trên xe ô tô, người ta gắn gương cầu lồi để cho người lái xe quan sát được các vật ở phía sau có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

A. ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng.

B. ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng.

C. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích. thước

D. vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.

Câu 9 : Hình vẽ nào d¬ưới đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng ?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 2)

A. Hình a.

B. Hình b.

C. Hình c.

D. Cả ba hình đều đúng.

Câu 10 : Trong các lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích:

A. Các vị trí đều đủ độ sáng cần thiết.

B. Học sinh không bị loá khi nhìn lên bảng.

C. Tránh bóng đen và bóng mờ của người hoặc và tay.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 11 : Hình nào dưới đây vẽ không đúng hình mặt trăng khi có nguyệt thực một phần (hình vẽ) ?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 2)

Câu 12 : Một nguồn sáng S được đặt trước một gương phẳng như hình vẽ. Nếu đưa S lại gần gương hơn thì khoảng không gian nhìn thấy ảnh của S qua gương này sẽ

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 2)

A. hẹp đi.

B. tăng lên.

C. không thay đổi.

D. hẹp đi sau đó tăng lên.

B. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G1 và một lần trên gương G2 (hình vẽ). Xác định góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 2)

Câu 2 (2 điểm) : Vùng nhìn thấy của gương cầu lõm (còn gọi là thị trường của gương) phụ thuộc vào các yếu tố nào? Hãy nêu cách xác định vùng này.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1 : A

Chùm sáng song song (hình 2) gồm các tia sáng (không giao nhau) trên đường truyền của chúng.

Chùm sáng hội tụ (hình 1) gồm các tia sáng (giao nhau) trên đường truyền của chúng.

Chùm sáng phân kì (hình 3) gồm các tia sáng (loe rộng ra) trên đường truyền của chúng.

Câu 2 : D

Nhật thực toàn phần quan sát được ở chỗ có bóng tối của Mặt Trăng lên Trái Đất.

Câu 3 : A

Ta có tia phản xạ tạo với tia tới một góc 120o, mà góc phản xạ và góc tới bằng nhau nên giá trị của góc tới là: 120 : 2 = 60o

Câu 4 : A

Ảnh của một vật tảo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

Câu 5 : B

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ hội tụ.

Câu 6 : C

Phải đặt mắt trước gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt thì mới nhìn thấy ảnh của vật qua gương (nếu chùm tia phản xạ không lọt vào mắt thì mắt ta không nhìn thấy được ảnh của vật).

Câu 7 : B

Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương.

Câu 8 : C

Câu 9 : B

Định luật phản xạ ánh sáng :

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc tới bằng góc phản xạ.

Câu 10 : D

Câu 11 : C

Câu 12 : B

Để mắt M có thể quan sát thấy ảnh S’ của S thì mắt phải nằm trong vùng không gian chứa chùm tia phản xạ. Đó chính là vùng không gian giới hạn tạo bởi chìm phản xạ trên mép gương.

Vùng không gian trước gương giới hạn tạo bởi cùm phản xạ S’I và S’J như hình vẽ là vùng có thể đặt mắt để có thể quan sát thấy ảnh của S’.

Nếu đưa S lại gần gương hơn thì ảnh S’ của S cũng tiến gần gương hơn, khi đó chùm phản xạ giới hạn bởi hai tia SI và S’J sẽ loe rộng hơn, nên khoảng không gian này sẽ tăng lên.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 2)

B. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 2)

Câu 2 :

Vùng nhìn thấy phụ thuộc vào kích thước của gương và vị trí đặt mắt.

- Cách xác định vùng nhìn thấy của gương cầu lòm (hình dưới):

+ Vẽ các tia phản xạ IM và JM đi từ hai mép gương đến mắt M.

+ Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, vẽ các tia tới KI, HJ ứng với hai tia phản xạ trên.

+ Vùng nhìn thấy chính là vùng ở phía trước gương, giới hạn bởi hai tia tới HJ và KI.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 2)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Năm học ....

Môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 3)

A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1 : Hai tấm gương phẳng giống hệt nhau được đặt vuông góc với nhau và vuông góc với mặt sàn, mặt phản xạ quay vào nhau. Một người đứng giữa hai gương lần lượt nhìn ảnh của mình trong hai gương. Đặc điểm của hai ảnh đó như thế nào?

A. Hai ảnh có chiều cao như nhau.

B. Hai ảnh giống hệt nhau.

C. Hai ảnh có chiều cao khác nhau.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 2 : Trong hình vẽ sau, hình nào vẽ đúng đường truyền ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2) ?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

Câu 3 : Khi chiếu ánh sáng đến 1 vật đặt trong không khí (thủy tinh) ta thấy vật trong suốt là vì:

A. Vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

B. Vật không nhận ánh sáng chiếu đến.

C. Vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.

D. Có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.

Câu 4 : Trong các phòng mổ của bệnh viện người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì ?

A. Để thu được ánh sáng mạnh phát ra từ các bóng đèn.

B. Để tránh các hiện tượng xuất hiện các bóng đen.

C. Cả 2 lí do A và B đều đúng.

D. Cả 2 lí do trên đều sai.

Câu 5 : Vùng nhìn thấy của một gương cầu lõm so với một gương cầu lồi cùng kích thước thì:

A. Lớn hơn.

B. Nhỏ hơn `

C. Bằng nhau.

D. Không so sánh được.

Câu 6 : Một ngọn nến đặt vuông góc trước một gương phẳng và cách mặt gương 16 cm. Ảnh của ngọn nến cách ngọn nến một khoảng bằng

A. 14 cm

B. 16 cm

C. 32 cm

D. 20 cm

Câu 7 : Trên hình vẽ, là một thiết bị dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để đun nước nóng. Thùng nước nóng lên vì:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

A. Ánh sáng Mặt Trời mang nhiệt. Mặt Trời chiếu tới gương một chùm sáng song song. Gương cầu lõm cho chùm tia phản xạ hội tụ tại vị trí đặt thùng nước, làm cho nhiệt độ tại đó tăng lên cao.

B. Ánh sáng Mặt Trời mang nhiệt.

C. Chùm phản xạ từ gương hội tụ tại vị trí đặt thùng nước.

D. Ánh sáng chiếu vào thùng nước mạnh lên rất nhiều.

Câu 8 : So sánh góc tới và góc phản xạ của ba loại gương.

A. Gương phẳng: góc tới bằng góc phản xạ.

B. Gương cầu lõm: góc tới lớn hơn góc phản xạ.

C. Gương lồi: góc tới nhỏ hơn góc phản xạ.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 9 : Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so với gương phẳng có cùng kích thước.

A. Hẹp hơn.

B. Rộng hơn.

C. Bằng nhau.

D. Tùy theo gương lồi ít hay nhiều.

Câu 10 : Tại một nơi có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:

A. Người ở đó không nhìn thấy mặt trăng.

B. Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần mặt trăng.

C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng.

D. Người ở đó không nhìn thấy một phần mặt trời.

Câu 11 : Chọn cụm từ thích hợp điền vào chổ trống:

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng cho nên dùng ống………….. ta mới quan sát thấy bóng đèn.

A. rỗng và thẳng.

B. rỗng và cong.

C. thẳng hoặc cong.

D. không trong suốt.

Câu 12 : Nếu tia tới tạo với mặt gương một góc 30o thì góc phản xạ có giá trị là:

A. i’ = 30o

B. i’ = 90o

C. i’ = 45o

D. i’ = 60o

B. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Cho S và S’ là vật và ảnh qua gương cầu lồi. Đường thẳng xx’ là đường nối tâm và đỉnh của gương. Bằng phép vẽ hãy xác định đỉnh gương và tâm của gương.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

Câu 2 (2 điểm) : Cho gương phẳng hình vuông cạnh a đặt thẳng đứng trên nền nhà, mặt hướng vào tường và song song với tường. Trên sàn nhà sát chân tường, trước gương có điểm sáng điểm S. Xác định kích thước của vệt sáng trên tường do chùm tia phản xạ từ gương tạo nên.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1 : D

Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, bằng vật, cùng chiều với vật.

Câu 2 : B

Câu 3 : A

Khi chiếu ánh sáng đến 1 vật đặt trong không khí (thủy tinh) ta thấy vật trong suốt là vì ánh sáng truyền qua vật, và không có tia sáng nào hắt lại mắt ta.

Câu 4 : C

Câu 5 : B

Câu 6 : C

Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương nên ảnh và vật cách nhau 16.2 = 32 cm.

Câu 7 : A

Gương cầu lõm có tác dụng tập trung ánh sáng theo một hướng hoặc một điểm mà ta cần chiếu sáng. Vì vậy, việc sử dụng thiết bị có gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để đun nước nóng hoạt động dựa vào việc ánh sáng Mặt Trời mang nhiệt, khi chùm sáng song song từ Mặt Trời chiếu đến gương thì gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ tại vị trí đặt thùng nước làm cho nhiệt độ tại vị trí đó tăng cao.

Câu 8 : A

Ở cả ba gương đều xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới bằng góc phản xạ.

Câu 9 : B

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn (rộng hơn) so với gương phẳng có cùng kích thước.

Câu 10 : B

Tại một nơi có xảy ra nhật thực một phần, khi đó người ở đó chỉ nhìn thấy một phần mặt trăng.

Câu 11 : A

Câu 12 : D

Theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới = góc phản xạ, nên i = i’ = 90 – 30 = 60o.

B. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

Tia sáng đi qua tâm của gương cầu thì phản xạ lại theo phương cũ. Nên ta nối S với S’ cắt xx’ tại O (tâm của gương).

Tia sáng đi tới đỉnh gương cầu thì tia phản xạ đối xứng với tia tới qua xx’, nên ta lấy S1 đối xứng với S qua xx’ rôi vẽ S1S’ cắt xx’ ở đâu thì đó là đỉnh gương cầu.

Câu 2 :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

Xét sự phản xạ ánh sáng nằm trong mặt phẳng thẳng đứng.

Ta có S’ là ảnh của S và đối xứng với S qua gương, S’SC có AB là đường trung bình nên SC = 2Ab = 2a.

Tương tự với các cạnh còn lại. Vậy vệt sáng trên tường là hình vuông có cạnh = 2a.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Năm học ....

Môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề 4)

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1 : Nguồn sáng có đặc điểm gì?

A. Truyền ánh sáng đến mắt ta.

C. Tự nó phát ra ánh sáng.

B. Phản chiếu ánh sáng.

D. Chiếu sáng các vật xung quanh.

Câu 2 : Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì:

A. Ánh sáng phát ra từ dây tóc bị thành cong phía trong của ống chắn lại.

B. Ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong.

C. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.

D. Ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.

Câu 3 : Trong công việc nào sau đây, người ta thường dùng gương cầu lồi ?

A. Làm gương chiếu hậu cho xe máy, ô tô.

B. Làm gương đặt ở các đoạn đường gấp khúc.

C. Làm gương trang điểm cho các diễn viên.

D. Các công việc trên đều dùng gương cầu lồi.

Câu 4 : Đứng trên mặt đất, trường hợp nào ta thấy nguyệt thực?

A. Ban đêm, khi nơi ta đứng không nhận được ánh sáng Mặt Trời.

B. Ban đêm, khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.

C. Mặt Trời che khuất Mặt Trăng, không cho ánh sáng từ Mặt Trăng tới Trái Đất.

D. khi mặt trăng che khuất Mặt Trời, ta chỉ nhìn thấy phía sau Mặt Trăng tối đen.

Câu 5 : Tia sáng chiếu tới gương phẳng có giá trị nào sau đây thì tia phản xạ hợp với mặt gương một góc 60o.

A. 60o

B. 40o

C. 30o

D. 20o

Câu 6 : Khi ta chiếu một chùm tia song song lên một gương cầu lõm thì chùm tia phản xạ sẽ hội tụ tại một điểm ở trước gương. Nếu đặt tại điểm đó một màn chắn nhỏ thì ta sẽ thấy

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

A. Một vệt sáng.

B. Màn sáng hơn.

C. Không thấy gì khác.

D. Một điểm sáng rõ

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) : Trong hình vẽ dưới đây, hãy trình bày cách vẽ tia sáng xuất phát từ S đến gặp gương phẳng rồi phản xạ qua R.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Câu 2 (2 điểm) : Hình dưới đây cho biết hai cái bóng của 2 cây cột, hãy dùng phép vẽ xác định vị trí của nguồn sáng.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Câu 3 (2 điểm) : Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình vẽ, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Xác định góc (SIM) ̂ tạo bởi tia SI và mặt gương.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1 : C

Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.

Câu 2 : C

Vì trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.

Câu 3 : D

Gương cầu lồi được ứng dụng để làm gương chiếu hậu cho xe máy, ô tô, làm gương đặt tại các đoạn đường gấp khúc, làm gương trang điểm cho các diễn viên.

Câu 4 : B

Vì Nguyệt Thực xảy ra vào ban đêm khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.

Câu 5 : C

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Tia phản xạ hợp với mặt gương góc 600 nên góc phản xạ là: i’ = 90o-60o = 30o

Vì góc tới bằng góc phản xạ nên góc tới cũng bằng 30o

Câu 6 : D

Nếu đặt tại điểm đó một màn chắn nhỏ thì ta sẽ thấy một điểm sáng rõ. Vì các tia sáng hội tụ tại điểm đó.

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Bước 1: Lấy ảnh S’ đối xứng với S qua gương phẳng.

Bước 2: Nối S’ với R cắt gương tại điểm tới I

Bước 3: Nối S với I.

Câu 2 :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Kẻ hai đường thẳng đi qua đầu mút cọc và đầu mút chiếc bóng của cái cọc tương ứng, chúng cắt nhau ở đâu thì đó là nguồn sáng (hình vẽ).

Câu 3 :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình vẽ, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng, nó sẽ vuông góc với tia tới SI tạo thành góc 90o

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm bộ đề thi Vật Lí lớp 7 năm học 2021 - 2022 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học