Top 37 Đề kiểm tra, đề thi Vật Lí lớp 7 chọn lọc, có đáp ánDưới đây là danh sách Top 37 Đề thi Vật Lí lớp 7 học kì 1, học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Vật Lí lớp 7.

Mục lục Đề kiểm tra Vật Lí lớp 7

Quảng cáo

Top 26 Đề kiểm tra Vật Lí lớp 7 học kì 1 có đáp án

Phần I. Đề kiểm tra theo PPCT

Học kì 1

Top 15 Đề kiểm tra Vật Lí lớp 7 học kì 2 có đáp án

Phần II. Đề kiểm tra theo chương

Đề kiểm tra Vật Lí 7 Chương 1

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 1

Môn: Vật Lí 7

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:. Vật nào sau đây không phải là nguồn sáng?

A. Tờ giấy trắng      B. Ngọn đèn

C. Mặt trời      D. Ngôi sao

Câu 2. Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật?

A. Khi đó vật được chiếu sáng

B. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

C. Khi vât đó phát ra ánh sáng

D. Vào ban ngày

Câu 3. Chọn câu trả lời sai?

Địa phương X (một địa phương nào đó) có nhật thực toàn phần khi địa phương đó:

A. Hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời

B. Bị Mặt Trăng cản hoàn toàn ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới

C. Nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng và ở đó hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời

D. Hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trăng

Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

Tia phản xạ

A. Nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến với gương tại điểm tới

B. Và tia tới cùng nằm trong một mặt phẳng

C. Nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương

D. Nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến với gương tại điểm tới, về bên kia pháp tuyến so với tia tới. Góc phản xạ bằng góc tới: i’ = i

Câu 5. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 45o thì góc phản xạ là:

A. 30o      B. 45o

C. 60o      D. 90o

Câu 6. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 2,5 mét. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 5m      B. 1,25m

C. 2,5m      D. 1,6m

Câu 7. Ta nhìn thấy ngọn lửa trong đêm tối vì ngọn lửa đó …………….. và ánh sáng đó đã truyền đến mắt ta.

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống

A. Bập bùng      B. Dao động

C. Được chiếu sáng      D. Tự phát ra ánh sáng

Câu 8. Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc tạo bởi tia hản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới có đặc điểm:

A. Là góc vuông

B. Bằng góc tới

C. Bằng góc tạo bởi tia tới và mặt gương

D. Bằng góc tạo bởi tia phản xạ và mặt gương

Câu 9. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng cách gương 1,8m. Hỏi ảnh của người đó cách gương bao nhiêu?

A. 5m      B. 1,8m

C. 1,6m      D. 3,6m

Câu 10. Các chùm sáng nào dưới đây là chùm sáng hội tụ (Hình 2) Đề kiểm tra Vật Lí 7

A. Hình a và b      B. Hình a và c

C. Hình b và c      D. Hình a, c và d

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn A

Nguồn sáng phải là vật tự nó phát sáng, vì thế tờ giấy trắng không phải là nguồn sáng. Tờ giấy trắng là vật không tự nó phát sáng mà chỉ nhận ánh sáng từ Mặt Trời và phản chiếu lại mà thôi

Câu 2. Chọn B

Điều kiện để mắt ta nhìn thấy một vật là có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. Vậy câu đúng là B

Câu 3. Chọn D

Một địa phương có nhật thực toàn phần khi địa phương đó bị Mặt Trăng cản hoàn toàn ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới và ta thấy được Mặt Trăng từ phía sau, khi đó ta hoàn toàn không nhìn thấy Mặt Trời. Vậy câu sai là D

Câu 4. Chọn D

Theo định luật phản xạ ánh sáng thì vị trí của tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến với gương tại điểm tới, về bên kia pháp tuyến so với tia tới. Góc phản xạ bằng góc tới: i’ = i. Vậy câu trả lời đủ và đúng là D

Câu 5. Chọn B

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 45o thì góc tới i = 45o do đó góc phản xạ i = i’ = 45o

Câu 6. Chọn C

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 2,5m thì người đó cách gương cũng bằng 2,5m

Câu 7. Chọn D

Từ thích hợp điền vào chỗ trống: Ta nhìn thấy ngọn lửa trong đêm tối vì ngọn lửa đó tự phát ra ánh sáng và ánh sáng đó đã truyền tới mắt ta. Chọn D

Câu 8. Chọn B

Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc tạo bởi tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới có đặc điểm là bằng góc tới (góc i=i’)

Câu 9. Chọn B

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng cách gương 1,8m thì ảnh của người đó cách gương cũng bằng 1,8m

Câu 10. Chọn B

Các chùm sáng a và c là hai chùm sáng hội tụ

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Vật Lí 7 Giữa học kì 1

Môn: Vật Lí 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Trên bức tường ngăn cách hai phòng Quang và Dũng có một lỗ thông nhỏ. Ban đem, phòng của Quang đóng kín, không bật đèn. Trường hợp nào sau đây mắt của Quang nhận biết được có ánh sáng?

A. Đèn phòng Dũng không được bật sáng

B. Đèn phòng Dũng được bật sáng

C. Đèn phòng Dũng sáng, Dũng lấy tờ bia che kín lỗ nhỏ

D. Đèn phòng Dũng sáng, lỗ nhỏ không bị che nhưng Quang nhắm kín hai mắt

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

Vật sáng là

A. Những vật được chiếu sáng

B. Những vật phát ra ánh sáng

C. Những nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

D. Những vật mắt nhìn thấy

Câu 3. Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Chùm sáng song song gồm các tia sáng ………. trên đường truyền của chúng

A. Không hướng vào nhau      B. Cắt nhau

C. Không giao nhau      D. Rời xa nhau ra

Câu 4. Trong một môi trường trong suốt nhưng không đồng đều thì ánh sáng:

A. Luôn truyền theo đường thẳng

B. Luôn truyền theo một đường cong

C. Luôn truyền theo đường gấp khúc

D. Có thể truyền theo đường cong hoặc đường gấp khúc

Câu 5. Chọn câu trả lời sai

Vật cản sáng (chắn sáng) là vật

A. Không cho ánh sáng truyền qua

B. Khi truyền đến nó ánh sáng bị hấp thụ hoặc là hắt lại hết

C. Cản đường truyền đi của ánh sáng

D. Cho ánh sáng truyền qua

Câu 6. Hiện tượng nhật thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên:

A. Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời

B. Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời

C. Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trăng

. Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời

Câu 7.Trường hợp nào dưới đây không thể coi là một gương phẳng?

A. Mặt kính trên bàn gỗ

B. Mặt nước trong phẳng lặng

C. Màn hình phẳng ti vi

D. Tấm lịch treo tường

Câu 8. Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 45o. Góc tọ bởi tia tới và tia phản xạ là:

A. 22,5o      B. 45o

. 60o      D. 90o

Câu 9. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 30o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:

A. 30o      B. 60o

C. 90o      D. 120o

Câu 10. Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 60o. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?

A. 90o      B. 60o

C. 45o      D. 30o

Câu 11. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 2,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 5m      B. 1,25m

C. 2,5m      D. 1,6m

Câu 12. Khi cho mắt và gương tiến lại gần nhau thì vùng quan sát:

A. Mở rộng ra

B. Thu hẹp lại

C. Không đổi

D. Mở rộng hay thu hẹp lại phụ thuộc vào số lượng vật trước gương nhiều hay ít

Câu 13. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là

A. ảnh ảo, hứng được trên màn chắn

B. ảnh ảo mắt không thấy được

C. ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn

D. một vật sáng

Câu 14. Câu nào sau đây là đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

A. ảnh bằng vật      B. ảnh lớn hơn vật

C. ảnh bé hơn vật      D. không xác định

Câu 15. Đặt một viên phấn thẳng đứng ở gần mặt phản xạ của một gương cầu lõm. Nhìn vào gương ta thấy ảnh của viên phấn trong gương. Hỏi phát biểu nào dưới đây sai?

A. ảnh của viên phấn không hứng được trên màn chắn

B. ảnh trong gương là không trực tiếp sờ nắn được

C. ảnh viên phấn trong gương hứng được trên màn chắn

D. có thể dùng máy ảnh để chụp hình viên phấn ở trong gương

Câu 16. Không dùng gương cầu lõm để quan sát những vật ở phía sau xe ôtô, xe máy vì:

A. ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật

B. gương cầu lõm hội tụ ánh sáng Mặt Trời chiếu vào người lái xe

C. vùng quan sát được trong gương cầu lõm nhỏ hơn so với gương cầu lổi

D. gương cầu lõm chỉ tạo ra ảnh ảo đối với những vật ở gần gương

Câu 17. Hai vật A, B có chiều cao như nhau, A đặt trước gương phẳng, B đặt trước tấm kính. So sánh độ cao của hai ảnh A’ và B’?

A. ảnh A’ cao hơn ảnh B’

B. ảnh B’ cao hơn ảnh A’

C. hai ảnh cao bằng nhau

D. không xác định được vì độ cao của ảnh còn phụ thuộc vào vị trí đặt vật

Câu 18. Chọn câu trả lời sai

Định luật truyền thẳng của ánh sáng được vận dụng để giải thích các hiện tượng

A. sự tạo thành vùng bóng tối và vùng bóng nửa tối

B. sự tạo thành bóng tối và bóng nửa tối

C. nhật thực và nguyệt thực

D. sự tạo thành cầu vồng

Câu 19. Gương có tác dụng biến đổi một chùm tia tới hội tụ thành chùm tia phản xạ song song gương gì?

A. Gương phẳng      B. Gương cầu lồi

C. Gương cầu lõm      D. Cả ba loại gương

Câu 20. Ảnh của một ngọn nến (đặt sát gương cầu lõm) nhìn thấy trong một gương cầu lõm treo thẳng đứng là ảnh gì, có đặc điểm như hế nào?

A. ảnh ảo, lớn hơn vật

B. ảnh thật, ngược chiều vật

C. ảnh ảo, nhỏ hơn vật

D. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B

Trường hợp đèn phòng Dũng được bật sáng thì mắt của Quang nhận biết được có ánh sáng

Câu 2. Chọn C

Vật sáng là những nguồn sáng và những vật hắt lại khi ánh sáng chiếu vào nó. Vậy phát biểu đúng là C

Câu 3. Chọn C

Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng

Câu 4. Chọn D

Trong một môi trường trong suốt nhưng không đồng đều thì ánh sáng có thể truyền theo đường cong hoặc đường gấp khúc

Câu 5. Chọn D

Vật cản sáng (chắn sáng) là vật không cho ánh sáng truyền qua. Vậy câu sai là D

Câu 6. Chọn A

Hiện tượng nhật thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên Trái Đất khi Mặ Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời. Khi đó Mặt Trăng che khuất ánh sáng từ Mặ Trời chiếu xuống Trái Đất

Câu 7. Chọn D

Trường hợp tấm lịch reo tường không thể coi là một gương phẳng vì tấm lịch treo tường hản xạ kém ánh sáng

Câu 8. Chọn D

Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng hai lần góc tới hoặc góc phản xạ. Vậy nếu góc phản xạ bằng 45o thì tia phản xạ hợp với tia tới mộ góc:

α = 2i = 2.45o = 90o

Câu 9. Chọn D

Góc tới i = 90o– 30o = 60o

Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng hai lần góc tới hoặc góc phản xạ. Vậy nếu góc tới 60o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:

α = 2i = 2.60o = 120o

Câu 10. Chọn D

Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng hai lần góc tới hoặc góc phản xạ. Vậy nếu góc ấy là 60o thì 2i = 60o. Góc tới bằng i = 60o/2 = 30o

Câu 11. Chọn B

Ảnh của một điểm tạo bởi gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Vì thế ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Vậy khoảng cách người đến gương bằng 2,5/2 = 1,25m. Câu đúng là B

Câu 12. Chọn A

Khi đưa vật đến gần gương thì vùng quan sát mở rộng ra, ta quan sát được nhiều vật trước gương hơn. Vậy chọn A

Câu 13. Chọn C

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn. Vậy chọn C

Câu 14. Chọn C

Gương cầu lồi cho ảnh ảo và bé hơn vật. Vậy câu C là đúng

Câu 15. Chọn C

Đặ một viên phấn thẳng đứng ở gần mặt phản xạ của một gương cầu lõm. Nhìn vào gương ta thấy ảnh của viên phấn trong gương, đây là ảnh ảo nên không thể hứng được trên màn chắn. Vậy câu sai là C

Câu 16. Chọn C

Không dùng gương cầu lõm để quan sát những vật ở phía sau xe ô tô, xe máy vì vùng quan sát được trong gương cầu lõm nhỏ hơn so với gương cầu lồi. Trong trường hợp này ta phải dùng gương cầu lồi

Câu 17. Chọn C

So sánh độ cao của hai ảnh A’ và B’ ta thấy đây đều là ảnh ảo qua gương phẳng nên hai ảnh cao bằng nhau. Câu đúng là C

Câu 18. Chọn D

Định luật truyền thẳng của ánh sáng không thể vận dụng để giải thích hiện tượng sự tạo thành cầu vồng. Sự tạo thành cầu vồng là do sự phân tích ánh sáng qua các giọt nước mưa (tán sắc ánh sáng). Vậy câu sai là D

Câu 19. Chọn B

Gương có thể biến đổi một chùm tia sáng tới hội tụ thành chùm tia phản xạ song song chỉ có thể là gương cầu lồi

Câu 20. Chọn D

Ảnh của môt ngọn nến nhìn thấy trong một gương cầu lõm treo thẳng đắng là ảnh ảo, có đặc điểm cùng chiều lớn hơn vật. Câu đúng là D

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 7 khác:

Loạt bài Đề kiểm tra Vật Lí 7 | Đề thi Vật Lí 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình học Vật Lí lớp 7 THCS.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.