Top 100 Đề thi Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 có đáp ánTop 100 Đề thi Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 có đáp án

Dưới đây là danh sách bộ 100 Đề thi Vật Lí lớp 7 năm học 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi môn Vật Lí lớp 7.

Quảng cáo

Phần I. Đề kiểm tra theo PPCT

Phần II. Đề kiểm tra theo chương

Đề kiểm tra Vật Lí 7 Chương 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1:. Câu trả lời nào dưới đây là sai?

Địa phương Y có nhật thực một phần khi địa phương đó:

A. Nằm trong vùng bóng nửa tối Mặt Trăng.Ở đó người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

B. Chỉ thấy một phần Mặt Trăng

C. Chỉ thấy một phần Mặt Trời

D. Bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời chuyền tới

Câu 2. Chọn câu sai:

A. Tia phản xạ và tia tới đối xứng với nhau qua pháp tuyến đặt tại điểm tới của mặt phản xạ

B. Tia phản xạ nằm cùng mặt phẳng với tia tới

C. Góc phản xạ bằng hai lần góc tới

D. Khi thay đổi hướng của tia tới thì hướng của tia phản xạ cũng thay đổi theo

Câu 3. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 3m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 3m      B. 1,25m

C. 1,5m      D. 1,6m

Câu 4. Chọn phát biểu đúng:

A. ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật

B. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tùy thuôc vào vị trí đặt vật trước gương

C. nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

D. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích hước bằng vật

Câu 5. Cho điểm sáng S trước gương phẳng, cách gương một khoảng 40cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là

A. 80cm      B. 60cm

C. 40cm      D. 20cm

Câu 6. Điều kiện nào thì ta nhìn thấy một vật?

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh loại gì? Vì sao?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B

Địa phương Y có nhật thực một phần khi ở đó người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời, một phần còn lại bị Mặt Trăng che khuất. Vậy câu trả lời sai là B

Câu 2. Chọn C

Theo định luật phản xạ ánh sáng thì góc phản xạ bằng góc tới: i’ = i, chứ không phải là góc phản xạ bằng hai lần góc tới. Vậy câu sai là C

Câu 3. Chọn C

Ảnh và vật qua gương phẳng là đối xứng nhau nên một người đứng trước gương phẳng, ảnh cách người 3m thì người đó cách gương bằng một nửa tức là 1,5m

Câu 4. Chọn D

Ảnh của một điểm qua gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Vì thế ảnh của một vật tạo bởi gương phăng luôn có kích thước bằng vật. Câu đúng là D

Câu 5. Chọn C

Ảnh của một điểm qua gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Nếu điểm S cách gương 40cm thì ảnh của điểm đó cách gương cũng bằng 40cm

Câu 6.

+ Ta nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt

+ Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo

+ Ảnh của vật tạo bởi gương là ảnh ảo vì ảnh này không hứng được trên màn chắn

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra Giữa học kì 1

Môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1:Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: ban ngày, ở ngoài phòng tối, mắt nhìn thấy các vật do

A. Vật là nguồn sáng

B. Vật được chiếu sáng rồi hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

C. Vật không phải là vật sáng

D. Vật là vật chắn sáng

Câu 2. Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng hình thành bóng đen trên:

A. Trái Đất khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời

B. Mặt Trăng khi Mặt Trăng nằm giữa Trái Đất và Mặt Trời

C. Trái Đất khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trăng

D. Mặt Trăng khi Trái Đất nằm giữa Mặt Trăng và Mặt Trời

Câu 3.Chọn phương án chính xác nhất. Góc phản xạ là góc hợp bởi:

A. Tia tới và pháp tuyến

B. Tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới

C. Tia phản xạ và mặt gương

D. Tia phản xạ và tia tới

Câu 4. Chiếu một tia tới lên một gương phẳng. Biết góc phản xạ i’ = 15o. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là:

A. 30o      B. 45o

C. 60o      D. 15o

Câu 5. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 75o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:

A. 30o      B. 45o

C. 60o      D. 90o

Câu 6. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ánh sáng cách gương 2,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 5m      B. 1,25m

C. 2,5m      D. 1,6m

Câu 7. Đặt một viên phấn trước gương cầu lồi. Quan sát ảnh của nó trong gương, bốn học sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng nhất?

A. ảnh lớn hơn vật

B. ảnh có lúc bé hơn, có lúc lớn hơn vật

C. viên phấn lớn hơn ảnh của nó

D. ảnh viên phấn đúng bằng viên phấn

Câu 8. Chọn câu trả lời sai

Tác dụng của gương cầu lõm là:

A. biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm

B. biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song

C. tạo ra được một ảnh ảo lớn hơn

D. biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ là chùm phân kì

Câu 9. Chọn câu trả lời sai

Định luật về sự truyền thẳng của ánh sáng được ứng dụng trong các công việc nào?

A. Kiểm tra đội ngũ bằng cách ngắm xem hàng dọc, hàng ngang đã thẳng chưa

B. Để ngắm đường thẳng trên mặt đất, dùng các cọc tiêu (ngành đo đạc)

C. Để tạo ảnh trong bóng tối

D. Kẻ đường thẳng trên giấy

Câu 10. Chọn loại gương thích hợp điền vào chỗ trống của câu sau:

…………… có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm ta phản xạ hội tụ

A. Gương phẳng

B. Gương cầu lồi

C. Gương cầu lõm

D. Gương nào cũng được

Câu 11.

a) Ảnh của một vật ạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Cho ví dụ

b) Nêu đặc điểm của nguồn sáng

Câu 12. Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng

Câu 13.

a) Vẽ ảnh của vật qua gương phẳng rồi tính chiều cao của ảnh, khoảng cách từ gương đến ảnh ở hình 6a

b) Hãy trình bày cách vẽ rồi vẽ đường đi của tia sáng xuất phát từ N, phản xạ trên gương rồi đi qua M ở hình 6b

Đề kiểm tra Vật Lí 7

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn B

Ban ngày, ở ngoai phòng tối, mắt nhìn thấy các vật do vật được chiếu sáng rồi hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

Câu 2. Chọn D

Hiện tượng nguyệt thực là hiện tượng Mặt Trăng đi vào bóng đen của Trái Đất và hình thành bóng đen của Trái Đất trên Mặt Trăng. Câu D đúng

Câu 3. Chọn B

Góc phản xạ là góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến với gương tại điểm tới

Câu 4. Chọn A

Góc phản xạ i’ = 15o. Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là: α = 2i’ = 30o

Câu 5. Chọn A

Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 75o thì góc tới là: i = 90o – 75o = 15o. Tia phản xạ hợp với tia tới một góc: α = 2i = 30o

Câu 6. Chọn C

Ảnh của một điểm tạo bởi gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Vì thế ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Vậy khoảng cách từ người đó đến gương là 2,5m. Câu đúng là C

Câu 7. Chọn C

Ảnh của một vật nhìn qua gương cầu lồi là ảnh ảo, luôn luôn bé hơn vật. Vậy câu C là đúng

Câu 8. Chọn D

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song hành một chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm. Vì vậy không thể biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ phân kì. Vậy câu sai là D

Câu 9. Chọn D

Kẻ đường thẳng trên giấy chỉ cần dùng thước, không cần sử dụng đến định luật về sự truyền thẳng của ánh sáng. Vậy câu sai là D

Câu 10. Chọn C

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ

Câu 11.

a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo bằng vật

Ví dụ đặt mộ viên pin trước gương phảng cho ta một ảnh ảo bằng viên pin đó

b) Đặc điểm của nguồn sáng là tự nó phát ra ánh sáng ví dụ như ngọn đèn, Mặt Trời …

Câu 12. Định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới

- Góc phản xạ bằng góc tới

Câu 13.

a) Vẽ ảnh (bằng vật, cùng chiều, chú ý khoảng cách từ gương đến ảnh và từ vật (như hình 17aG)

- Chiều cao ảnh bằng chiều cao vật và bằng 2cm

- Khoảng cách ảnh đến gương bằng vật đến gương và bằng 3cm

b) Trình bày cách vẽ: lấy N’ đối xứng với N qua gương, nối N’M cắt gương tại I. Nối NIM và kéo dài ta có tia sáng cần vẽ. (Hình 17bG) Đề kiểm tra Vật Lí 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - Năm học ....

Môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1 : Hai tấm gương phẳng giống hệt nhau được đặt vuông góc với nhau và vuông góc với mặt sàn, mặt phản xạ quay vào nhau. Một người đứng giữa hai gương lần lượt nhìn ảnh của mình trong hai gương. Đặc điểm của hai ảnh đó như thế nào?

A. Hai ảnh có chiều cao như nhau.

B. Hai ảnh giống hệt nhau.

C. Hai ảnh có chiều cao khác nhau.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 2 : Trong hình vẽ sau, hình nào vẽ đúng đường truyền ánh sáng từ không khí (1) vào nước (2) ?

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

Câu 3 : Khi chiếu ánh sáng đến 1 vật đặt trong không khí (thủy tinh) ta thấy vật trong suốt là vì:

A. Vật hoàn toàn không cho ánh sáng đến mắt ta.

B. Vật không nhận ánh sáng chiếu đến.

C. Vật phản chiếu tất cả mọi ánh sáng.

D. Có các tia sáng đi đến mắt nhưng mắt không nhận ra.

Câu 4 : Trong các phòng mổ của bệnh viện người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là gì ?

A. Để thu được ánh sáng mạnh phát ra từ các bóng đèn.

B. Để tránh các hiện tượng xuất hiện các bóng đen.

C. Cả 2 lí do A và B đều đúng.

D. Cả 2 lí do trên đều sai.

Câu 5 : Vùng nhìn thấy của một gương cầu lõm so với một gương cầu lồi cùng kích thước thì:

A. Lớn hơn.

B. Nhỏ hơn `

C. Bằng nhau.

D. Không so sánh được.

Câu 6 : Một ngọn nến đặt vuông góc trước một gương phẳng và cách mặt gương 16 cm. Ảnh của ngọn nến cách ngọn nến một khoảng bằng

A. 14 cm

B. 16 cm

C. 32 cm

D. 20 cm

Câu 7 : Trên hình vẽ, là một thiết bị dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để đun nước nóng. Thùng nước nóng lên vì:

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

A. Ánh sáng Mặt Trời mang nhiệt. Mặt Trời chiếu tới gương một chùm sáng song song. Gương cầu lõm cho chùm tia phản xạ hội tụ tại vị trí đặt thùng nước, làm cho nhiệt độ tại đó tăng lên cao.

B. Ánh sáng Mặt Trời mang nhiệt.

C. Chùm phản xạ từ gương hội tụ tại vị trí đặt thùng nước.

D. Ánh sáng chiếu vào thùng nước mạnh lên rất nhiều.

Câu 8 : So sánh góc tới và góc phản xạ của ba loại gương.

A. Gương phẳng: góc tới bằng góc phản xạ.

B. Gương cầu lõm: góc tới lớn hơn góc phản xạ.

C. Gương lồi: góc tới nhỏ hơn góc phản xạ.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 9 : Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so với gương phẳng có cùng kích thước.

A. Hẹp hơn.

B. Rộng hơn.

C. Bằng nhau.

D. Tùy theo gương lồi ít hay nhiều.

Câu 10 : Tại một nơi có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:

A. Người ở đó không nhìn thấy mặt trăng.

B. Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần mặt trăng.

C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của mặt trăng.

D. Người ở đó không nhìn thấy một phần mặt trời.

Câu 11 : Chọn cụm từ thích hợp điền vào chổ trống:

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng cho nên dùng ống………….. ta mới quan sát thấy bóng đèn.

A. rỗng và thẳng.

B. rỗng và cong.

C. thẳng hoặc cong.

D. không trong suốt.

Câu 12 : Nếu tia tới tạo với mặt gương một góc 30o thì góc phản xạ có giá trị là:

A. i’ = 30o

B. i’ = 90o

C. i’ = 45o

D. i’ = 60o

B. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Cho S và S’ là vật và ảnh qua gương cầu lồi. Đường thẳng xx’ là đường nối tâm và đỉnh của gương. Bằng phép vẽ hãy xác định đỉnh gương và tâm của gương.

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

Câu 2 (2 điểm) : Cho gương phẳng hình vuông cạnh a đặt thẳng đứng trên nền nhà, mặt hướng vào tường và song song với tường. Trên sàn nhà sát chân tường, trước gương có điểm sáng điểm S. Xác định kích thước của vệt sáng trên tường do chùm tia phản xạ từ gương tạo nên.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1 : D

Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, bằng vật, cùng chiều với vật.

Câu 2 : B

Câu 3 : A

Khi chiếu ánh sáng đến 1 vật đặt trong không khí (thủy tinh) ta thấy vật trong suốt là vì ánh sáng truyền qua vật, và không có tia sáng nào hắt lại mắt ta.

Câu 4 : C

Câu 5 : B

Câu 6 : C

Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh đến gương nên ảnh và vật cách nhau 16.2 = 32 cm.

Câu 7 : A

Gương cầu lõm có tác dụng tập trung ánh sáng theo một hướng hoặc một điểm mà ta cần chiếu sáng. Vì vậy, việc sử dụng thiết bị có gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để đun nước nóng hoạt động dựa vào việc ánh sáng Mặt Trời mang nhiệt, khi chùm sáng song song từ Mặt Trời chiếu đến gương thì gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ tại vị trí đặt thùng nước làm cho nhiệt độ tại vị trí đó tăng cao.

Câu 8 : A

Ở cả ba gương đều xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới bằng góc phản xạ.

Câu 9 : B

Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn (rộng hơn) so với gương phẳng có cùng kích thước.

Câu 10 : B

Tại một nơi có xảy ra nhật thực một phần, khi đó người ở đó chỉ nhìn thấy một phần mặt trăng.

Câu 11 : A

Câu 12 : D

Theo định luật phản xạ ánh sáng: góc tới = góc phản xạ, nên i = i’ = 90 – 30 = 60o.

B. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

Tia sáng đi qua tâm của gương cầu thì phản xạ lại theo phương cũ. Nên ta nối S với S’ cắt xx’ tại O (tâm của gương).

Tia sáng đi tới đỉnh gương cầu thì tia phản xạ đối xứng với tia tới qua xx’, nên ta lấy S1 đối xứng với S qua xx’ rôi vẽ S1S’ cắt xx’ ở đâu thì đó là đỉnh gương cầu.

Câu 2 :

Đề thi Giữa kì 1 Vật Lí lớp 7 năm 2021 - 2022 có đáp án (Đề 3)

Xét sự phản xạ ánh sáng nằm trong mặt phẳng thẳng đứng.

Ta có S’ là ảnh của S và đối xứng với S qua gương, S’SC có AB là đường trung bình nên SC = 2Ab = 2a.

Tương tự với các cạnh còn lại. Vậy vệt sáng trên tường là hình vuông có cạnh = 2a.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi các môn học lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Mục lục các đề kiểm tra Vật Lí 7 khác:

Loạt bài Đề thi Vật Lí 7 | Đề thi Vật Lí 7 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình học Vật Lí lớp 7 THCS.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.