Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Vật Lí lớp 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Vật Lí lớp 7.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Chiếu một chùm sáng hẹp vuông góc vào mặt một tấm bìa cứng, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

A. Ánh sáng truyền xuyên qua tấm bìa

B. Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường cong.

C. Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường gấp khúc.

D. Ánh sáng không thể truyền qua được tấm bìa.

Câu 2: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng

B. Ngọn nến đang cháy

C. Mặt Trời

D. Đèn ống đang sáng

Câu 3: Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt một gương phẳng. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 0°               B. r = 45°               C. r = 90°                D. r = 180°

Câu 4: Khi nào ta nhìn thấy một vật?

A. Khi vật được chiếu sáng

B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật

C. Khi vật phát ra ánh sáng

D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta

Câu 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là

A. Ảnh ảo, hứng được trên màn.                 

B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, lớn bằng vật.                               

D. Ảnh ảo, lớn hơn vật.

Câu 6: Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm là

A. lớn bằng vật.                      

B. lớn hơn vật.

C. nhỏ hơn vật.                       

D. nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

a) Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng?

b) Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng?

Câu 2: (3 điểm)

a) Em hãy so sánh bóng tối và bóng nửa tối ?

b) Em hãy so sánh bóng tối và vùng sáng?

Câu 3: (2 điểm)

a) Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

b) So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước, đặt hai gương ở cùng một vị trí ?

--------- HẾT ----------


 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng?

A. Cây cối ven đường                       

B. Ngọn nến đang cháy

C. Mặt trời                                         

D. Đèn ống đang sáng

Câu 2: Nếu điểm S cách gương phẳng 75cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:

A. 140 cm             B. 150 cm             C. 160 cm             D. 70 cm

Câu 3: Vì sao nhờ có gương phản xạ đèn pin có thể chiếu đi xa?

A. Vì nhờ có gương ta có thể nhìn thấy những vật ở xa.

B. Vì gương cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

C. Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.

D. Vì gương hắt ánh sáng trở lại.

Câu 4: Khi nào ta không nhìn thấy một vật?

A. Khi vật được chiếu sáng

B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật vào ban ngày

C. Khi vật phát ra ánh sáng đến mắt ta

D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta

Câu 5: Khi có nhật thực thì?

A. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất.

B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.

C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa.

D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng nữa.

Câu 6: Tìm câu đúng:

A. Nguồn sáng là các vật tự nó phát ra ánh sáng

B. Nguồn sáng là các vật được kích thích phát ra ánh sáng

C. Nguồn sáng là các vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

D. Nguồn sáng là các vật màu đen

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Phân biệt nguồn sáng và vật sáng?

Câu 2: (3 điểm)

a) Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

b) So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước, đặt hai gương ở cùng một vị trí ?

Câu 3: (2 điểm) Vẽ tiếp tia phản xạ (lưu ý: vẽ tiếp lên hình) và xác định góc tới, góc phản xạ.

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

--------- HẾT ----------


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Người ta có thể dùng gương cầu lõm để tập trung ánh sáng Mặt Trời vì:

A. Gương cầu lõm hắt ánh sáng trở lại.

B. Gương cầu lõm cho ảnh ảo lớn hơn vật.

C. Các tia sáng Mặt Trời coi như những tia sáng song song, sau khi phản xạ trên gương sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ ở một điểm trước gương.

D. Các tia sáng Mặt Trời coi như chùm tia tới phân kì, cho chùm tia phản xạ song song.

Câu 2: Ảnh tạo bởi gương cầu lõm có thể là:

A. ảnh thật                    

B. ảnh ảo

C. cả A và B đúng

D. luôn luôn là ảnh ảo

Câu 3: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 120°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

A. 20°                   B. 40°                   C. 60°                   D. 80°

Câu 4: Khi có nhật thực thì?

A. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất.

B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.

C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa.

D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng nữa.

Câu 5: Vì sao nhờ có gương phản xạ đèn pin có thể chiếu đi xa?

A. Vì nhờ có gương ta có thể nhìn thấy những vật ở xa.

B. Vì gương cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

C. Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.

D. Vì gương hắt ánh sáng trở lại.

Câu 6: Nếu điểm S cách gương phẳng 35cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:

A. 140 cm               B. 150 cm               C. 160 cm               D. 70 cm

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Nêu đặc điểm của ba loại chùm sáng và vẽ hình minh họa?

Câu 2: (3 điểm)

a) Khi nào xảy ra hiện tượng nguyệt thực?

b) Phân biệt sự giống và khác nhau của hiện tượng nguyệt thực và nhật thực?

Câu 3: (2 điểm) Cho một vật sáng AB đặt trước gương phẳng. Hãy vẽ ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi gương phẳng (dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng).

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất


--------- HẾT ----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Gương cầu lồi được sử dụng làm gương chiếu hậu trên xe ô tô. Vì:

A. Ảnh nhìn thấy trong gương rõ hơn.

B. Ảnh nhìn thấy trong gương lớn hơn.

C. Vùng nhìn thấy của gương rộng hơn gương phẳng có cùng kích thước.

D. Vùng nhìn thấy sáng rõ hơn.

Câu 2: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng?

A. Khi ta mở mắt.                                     

B. Khi có ánh sáng đi ngang qua mắt ta.

C. Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta.        

D. Khi đặt một nguồn sáng trước mắt.

Câu 3: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là

A. Ảnh ảo, hứng được trên màn.                  

B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

C. Ảnh ảo, lớn bằng vật.                               

D. Ảnh ảo, lớn hơn vật.

Câu 4: Chiếu một chùm sáng hẹp vuông góc vào mặt một tấm bìa cứng, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

A. Ánh sáng truyền xuyên qua tấm bìa

B. Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường cong.

C. Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường gấp khúc.

D. Ánh sáng không thể truyền qua được tấm bìa.

Câu 5: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với đường thẳng pháp tuyến một góc 60 . Góc phản xạ bằng?

A. 00                     B. 300                    C. 600                    D. 900

Câu 6: Khi có nguyệt thực thì?

A. Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất.             

B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất.

C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa.

D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng nữa.

Câu 7: Vì sao nhờ có gương phản xạ đèn pin có thể chiếu đi xa?

A. Vì nhờ có gương ta có thể nhìn thấy những vật ở xa.

B. Vì gương cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

C. Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song.

D. Vì gương hắt ánh sáng trở lại.

Câu 8: Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng?

A. Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

B. Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

C. Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.

D. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm): Một người đứng trước một gương cầu lồi và một gương phẳng.

a) Hãy nêu đặc điểm giống và khác nhau của ảnh người đó trong hai gương?

b) So sánh ảnh của người đó tạo bởi gương cầu lồi, gương phẳng, gương cầu lõm?

Câu 2: (3 điểm) Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy nêu cách vẽ và vẽ ảnh của vật sáng AB có dạng mũi tên như hình vẽ.

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

--------- HẾT ----------


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Vật Lí lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Chùm sáng song song gồm các tia sáng ………. trên đường truyền của chúng

A. không hướng vào nhau                 

B. cắt nhau

C. không giao nhau                         

D. rời xa nhau ra

Câu 2. Hiện tượng nhật thực xảy ra khi:

A. Trái đất ở giữa mặt trăng và mặt trời.

B. Mặt trời ở giữa mặt trăng và trái đất.

C. Mặt Trăng ở giữa Trái Đất và Mặt Trời.

D. Ngày nào cũng xảy ra.

Câu 3. Tìm câu đúng:

A. Nguồn sáng là các vật tự nó phát ra ánh sáng

B. Nguồn sáng là các vật được kích thích phát ra ánh sáng

C. Nguồn sáng là các vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

D. Nguồn sáng là các vật màu đen

Câu 4. Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng?

A. Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

B. Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

C. Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.

D. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

Câu 5. Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 1200 . Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?

A. 900                   B. 600                    C. 450                  D. 300

Câu 6. Ảnh tạo thành khi đặt vật gần sát một gương cầu phẳng là:

A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.                                  

B. Ảnh ảo lớn bằng vật.

C. Ảnh thật hứng được trên màn chắn.         

D. Ảnh ảo lớn hơn vật.

Câu 7. Trường hợp nào dưới đây không thể coi là một gương phẳng?

A. Mặt kính trên bàn gỗ                    

B. Mặt nước trong phẳng lặng

C. Màn hình phẳng ti vi                    

D. Tấm lịch treo tường

Câu 8. Chọn câu trả lời sai. Vật cản sáng (chắn sáng) là vật

A. Không cho ánh sáng truyền qua.

B. Khi truyền đến nó ánh sáng bị hấp thụ hoặc là hắt lại hết.

C. Cản đường truyền đi của ánh sáng.

D. Cho ánh sáng truyền qua.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm): Hãy vẽ ảnh của vật trong hình sau:

Bộ 20 Đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Câu 2. (3 điểm)

a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Cho ví dụ.

b) Sắp xếp độ lớn tăng dần của ảnh khi tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi và gương cầu lõm.

..........................

..........................

..........................

Tải xuống để xem đề thi Vật Lí lớp 7 Giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 đầy đủ!

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Vật Lí lớp 7 năm học 2021 - 2022 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2021 - 2022 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học