Top 50 Đề thi Công nghệ 7 Kết nối tri thức có đáp án

Bộ 50 Đề thi Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức năm học 2023 - 2024 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Công nghệ 7.

Đề thi Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức năm 2024 (mới nhất)

Quảng cáo

- Đề thi Công nghệ 7 Giữa kì 1 Kết nối tri thức

- Đề thi Công nghệ 7 Học kì 1 Kết nối tri thức

- Đề thi Công nghệ 7 Giữa kì 2 Kết nối tri thức

Quảng cáo

- Đề thi Công nghệ 7 Học kì 2 Kết nối tri thức

Xem thêm đề thi Công nghệ 7 cả ba sách:

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Công nghệ lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Quảng cáo

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Cây trồng phân loại theo mục đích sử dụng là:

A. Cây thuốc

B. Cây gia vị

C. Cây hoa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Cây nào sau đây thuộc nhóm cây ăn quả?

A. Cây ngô

B. Cây su hào

C. Cây vải thiều

D. Cây tiêu

Câu 3. Cây nào sau đây thuộc nhóm cây gia vị?

A. Cây ngô

B. Cây su hào

C. Cây vải thiều

D. Cây tiêu

Quảng cáo

Câu 4. Vai trò của cây trồng:

A. Cung cấp lương thực

B. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

C. Cung cấp nguyên liệu công nghiệp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Ở Việt Nam có phương thức trồng trọt phổ biến nào?

A. Trồng trọt ngoài tự nhiên

B. Trồng trọt trong nhà có mái che

C. Trồng trọt kết hợp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Trồng trọt trong nhà có mái che:

A. Là phương thức trồng trọt phổ biến, mọi công việc được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.

B. Là phương thức trồng trọt tiến hành ở nơi có điều kiện tự nhiên không thuận lợi hoặc khó áp dụng với cây trồng khó sinh trưởng, phát triển ở điều kiện tự nhiên.

C. Kết hợp giữa trồng trọt tự nhiên với trồng trọt trong nhà có mái che.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Kĩ sư trồng trọt:

A. Là người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt; nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt.

B. Là người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.

C. Là người làm nhiệm vụ bảo tồn cà phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Kĩ sư chọn giống cây trồng:

A. Là người làm nhiệm vụ giám sát và quản lí toàn bộ quá trình trồng trọt; nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật vào trồng trọt.

B. Là người làm nhiệm vụ nghiên cứu và phòng trừ các tác nhân gây hại để bảo vệ cây trồng.

C. Là người làm nhiệm vụ bảo tồn cà phát triển các giống cây trồng hiện có, nghiên cứu chọn tạo các giống cây trồng mới phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Đất trồng có mấy thành phần?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10. Phần lỏng của đất trồng giúp:

A. Cây đứng vững

B. Cung cấp nước cho cây

C. Cung cấp oxygen cho cây

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Phần khí của đất trồng giúp:

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

B. Hòa tan chất dinh dưỡng cho cây

C. Làm đất tơi xốp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Phần rắn của đất trồng giúp:

A. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

B. Hòa tan chất dinh dưỡng cho cây

C. Làm đất tơi xốp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Làm đất trồng cây gồm mấy công việc chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 14. Mục đích của việc lên luống là?

A. Dễ chăm sóc

B. Chống ngập úng

C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Cày đất có tác dụng gì:

A. Làm đất tơi, xốp

B. Giúp đất thoáng khí

C. Chôn vùi cỏ dại

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Có cách bón phân nào?

A. Rắc đều lên mặt luống

B. Theo hàng

C. Theo hốc

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Có hình thức gieo trồng chính nào?

A. Bằng hạt

B. Bằng cây con

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 18. Khi gieo trồng phải đảm bảo yêu cầu về:

A. Thời vụ

B. Mật độ

C. Khoảng cách

D. Thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu.

Câu 19. Nước ta có mấy vụ gieo trồng chính?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 20. Vụ mùa vào khoản thời gian nào?

A. Tháng 11 đến tháng 4 năm sau

B. Tháng 4 đến tháng 7

C. Tháng 7 đến tháng 11

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Làm cỏ giúp:

A. Giảm cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng.

B. Cây đứng vững

C. Tạo độ tơi xốp cho đất

D. Tạo độ thoáng khí cho đất

Câu 22. Vun xới giúp:

A. Tạo điều kiện cây sinh trưởng, phát triển

B. Hạn chế nơi trú ẩn của sâu

C. Hạn chế nơi trú ẩn của bệnh

D. Giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng

Câu 23. Hình ảnh nào thể hiện công việc làm cỏ, vun xới?

Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

Câu 24. Hình ảnh nào thể hiện cây bị úng nước?

Đề thi Giữa kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Mục đích của công việc làm cỏ, vun xới là gì?

Câu 2 (2 điểm). Trình bày phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt ở địa phương?

Đáp án Đề 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

C

D

D

D

B

A

C

C

B

C

A

Câu 13

Câu

14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

C

D

D

D

C

D

C

C

A

A

B

D

II. Tự luận

Câu 1.

Mục đích của làm cỏ, vun xới là:

- Làm cỏ: giảm sự cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng, hạn chế nơi trú ẩn của sâu, bệnh.

- Vun xới: giúp cây đứng vững, tạo độ tơi xốp, thoáng khí cho đất, tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng, phát triển.

Câu 2.

Phương pháp thu hoạch sản phẩm trồng trọt ở địa phương em:

- Đào: khoai, sắn

- Hái: cà chua, xoài, ổi, ngô

- Nhổ: cà rốt

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Công nghệ lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Có phương pháp nhân giống vô tính nào?

A. Giâm cành

B. Ghép

C. Chiết cành

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Yêu cầu đối với cành giâm là gì?

A. Không quá già

B. Già

C. Càng già càng tốt

D. Đáp án khác

Câu 3. Hình ảnh nào sau đây thể hiện phương pháp ghép chồi?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Hình ảnh nào sau đây thể hiện phương pháp chiết cành?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Bước 1 của quy trình giâm cành là?

A. Chọn cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 6. Bước 2 của quy trình giâm cành là?

A. Chọn cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 7. Bước 5 của quy trình giâm cành là?

A. Chăm sóc cành giâm

B. Cắt cành giâm

C. Xử lí cành giâm

D. Cắm cành giâm

Câu 8. Cần nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích khoảng:

A. < 1 cm

B. > 2 cm

C. 1 ÷ 2 cm

D. > 1 cm

Câu 9. Bước 2 của quy trình trồng rau sạch là?

A. Chuẩn bị đất trồng rau

B. Gieo hạt hoặc trồng cây con

C. Chăm sóc

D. Thu hoạch

Câu 10. Bước 3 của quy trình trồng rau sạch là?

A. Chuẩn bị đất trồng rau

B. Gieo hạt hoặc trồng cây con

C. Chăm sóc

D. Thu hoạch

Câu 11. Có mấy cách thu hoạch rau sạch?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 12. Người ta sử dụng loại đất nào để trồng rau sạch trong thùng xốp?

A. Đất có nguồn gốc tự nhiên

B. Đất trồng rau hữu cơ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 13. Theo mục đích sử dụng, người ta phân ra loại rừng nào sau đây?

A. Rừng phòng hộ

B. Rừng sản xuất

C. Rừng đặc dụng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Hãy cho biết đâu là rừng sản xuất?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Hãy cho biết đâu là rừng đặc dụng?

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Có mấy loại rừng đặc dụng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 17. Rừng sản xuất là:

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Rừng đặc dụng là:

A. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Vai trò rừng đặc dụng:

A. Bảo tồn nguồn gene vi sinh vật

B. Bảo vệ danh lam thắng cảnh

C. Phục vụ nghiên cứu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Vai trò của rừng sản xuất:

A. Dùng để sản xuất gỗ

B. Dùng để kinh doanh lâm sản ngoài gỗ

C. Bảo vệ môi trường

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Vai trò rừng phòng hộ:

A. Bảo vệ đất

B. Chóng sa mạc hóa

C. Điều hòa khí hậu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Rừng phòng hộ được phân làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 23. Rừng nào sau đây thuộc rừng phòng hộ?

A. Rừng bạch đàn

B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 24. Rừng nào sau đây thuộc rừng đặc dụng?

A. Rừng bạch đàn

B. Vườn quốc gia U Minh Thượng – Kiên Giang

C. Rừng chắn cát ven biển

D. Cả 3 đáp án trên

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Trình bày quy trình giâm cành trên cây hoa hồng?

Câu 2 (2 điểm). Vai trò của rừng sản xuất?


Đáp án Đề 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

B

C

A

B

A

C

B

C

B

C

Câu 13

Câu

14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

D

B

C

C

B

C

D

D

D

D

C

B


II. Tự luận

Câu 1.

Quy trình giâm cành trên cây hoa hồng:

- Bước 1: Chọn cành giâm

- Bước 2: Cắt cành giâm

- Bước 3: Xử lí cành giâm

- Bước 4: Cắm cành giâm

- Bước 5: Chăm sóc cành giâm

Câu 2.

Vai trò của rừng sản xuất:

- Sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

- Phòng hộ

- Bảo vệ môi trường

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Công nghệ lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Cần chăm sóc rừng theo định kì để giúp rừng:

A. Sinh trưởng

B. Phát triển

C. Sinh trưởng và phát triển

D. Đáp án khác

Câu 2. Công việc chủ yếu của chăm sóc rừng là:

A. Xới đất và vun gốc

B. Bón phân

C. Dặm cây

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Nguyên nhân rừng bị suy giảm nghiêm trọng là:

A. Khai thác rừng không đúng cách

B. Cháy rừng

C. Đốt nương làm rẫy

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Biện pháp bảo vệ rừng:

A. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật bảo vệ rừng

B. Trồng rừng đầu nguồn

C. Tuần tra bảo vệ rừng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Hiện nay có phương pháp trồng rừng phổ biến nào?

A. Trồng rừng bằng cây con có bầu                                                                  

B. Trồng rừng bằng cây con rễ trần

C. Cả A và B đều đúng                                                                

D. Đáp án khác

Câu 6. Ưu điểm của trồng rừng bằng cây con có bầu:

A. Sức đề kháng cao

B. Giảm số lần chăm sóc

C. Tỉ lệ sống cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Bước 2 của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu là:

A. Tạo lỗ trong hố

B. Rạch bỏ vỏ bầu

C. Đặt bầu vào lỗ

D. Lấp và nén đất lần 1

Câu 8. Bước 4 của quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu là:

A. Tạo lỗ trong hố

B. Rạch bỏ vỏ bầu

C. Đặt bầu vào lỗ

D. Lấp và nén đất lần 1

Câu 9. Vật nuôi phổ biến có nhóm nào sau đây?

A. Gia súc                                                                           

B. Gia cầm

C. Cả A và B đều đúng                                                                           

D. Đáp án khác

Câu 10. Đây là giống gà gì?

Đề thi Giữa kì 2 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

A. Lơn mán

B. Lợn sề

C. Lợn cấn

D. Lợn cỏ

Câu 11. Bò vàng được nuôi ở vùng nào?

A. Miền Bắc

B. Miền Trung

C. Tây Nguyên

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Vật nuôi đặc trưng vùng miền:

A. Được nuôi ở hầu khắp các vùng miền của nước ta.

B. Được hình thành và chăn nuôi ở một số địa phương, có đặc tính riêng biệt, nổi trội về chất lượng sản phẩm.

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 13. Có mấy phương thức chăn nuôi phổ biến?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 14. Chăn nuôi trang trại là:

A. Phương thức chăn nuôi tại hộ gia đình, số lượng vật nuôi ít.

B. Phương thức chăn nuôi tập trung tại khu riêng biệt, xa khu dân cư, số lượng vật nuôi lớn.

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 15. Đặc điểm chăn nuôi trang trại là:

A. Số lượng vật nuôi nhiều

B. Chăn nuôi tập trung

C. Xa khu dân cư

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Ưu điểm của chăn nuôi nông hộ:

A. Chi phí thấp

B. Năng suất cao

C. Ít ảnh hưởng đến con người

D. Xử lí chất thải tốt

Câu 17. Chăm sóc vật nuôi:

A. Tạo môi trường nuôi phù hợp

B. Vệ sinh chuồng sạch sẽ

C. Giống vật nuôi khỏe mạnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Chăm sóc vật nuôi là tạo môi trường về:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Độ ẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19. Mỗi gia súc cái sinh sản trải qua giai đoạn nào?

A. Hậu bị

B. Chửa

C. Đẻ con

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Mỗi gia cầm cái sinh sản trải qua giai đoạn nào sau đây?

A. Hậu bị                                                                            

B. Đẻ trứng

C. Cả A và B đều đúng                                                                           

D. Đáp án khác

Câu 21. Có mấy nguyên nhân chính gây bệnh cho vật nuôi?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 22. Đâu là nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi do động vật lí sinh?

A. Vi khuẩn

B. Rận

C. Thức ăn không an toàn

D. Quá nóng

Câu 23. Đâu là nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi do môi trường?

A. Vi khuẩn

B. Rận

C. Thức ăn không an toàn

D. Quá nóng

Câu 24. Trị bệnh cho vật nuôi bằng cách nào?

A. Dùng thuốc

B. Phẫu thuật

C. Tiêm vắc xin

D. Cả A và B đều đúng

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Kể tên 3 loại vật nuôi thuộc nhóm gia cầm và trình bày vai trò?

Câu 2 (2 điểm). Trình bày một số biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi?

Đáp án Đề 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 13

Câu

14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

Câu 22

Câu 23

Câu 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Tự luận

Câu 1.

Tên 3 loại gia cầm và vai trò của chúng:

Vật nuôi

Vai trò

Cung cấp thực phẩm (thịt, trứng); lấy lông chế biến các sản phẩm tiêu dùng khác; phương tiện báo thức ở nông thôn; làm cảnh; đá gà.

Vịt

Cung cấp thịt, trứng, lông; một số loài phục vụ xiếc

Ngỗng

Cung cấp thịt, trứng, lông, ngoài ra còn canh gác, giữ nhà

Câu 2.

Một số biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi:

- Nuôi dưỡng tốt

- Chăm sóc chu đáo

- Vệ sinh môi trường sạch sẽ

- Cách kí tốt

Tiêm phòng vắc xin đầy đủ theo quy định

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Công nghệ lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Nền chuồng gà người ta lót lớp độn là:

A. Trấu

B. Dăm bào

C. Mùn cưa

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Lớp độn chuồng gà dày bao nhiêu?

A. 5 cm

B. 5 – 10 cm

C. 10 – 15 cm

D. 15 – 20 cm

Câu 3. Thức ăn gà có loại nào sau đây?

A. Thức ăn tự nhiên

B. Thức ăn công nghiệp

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 4. Đặc điểm gà dưới 1 tháng tuổi?

A. Rất yếu

B. Sức đề kháng tốt

C. Khó mắc bệnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Phòng bệnh cho gà cần đảm bảo mấy sạch?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 6. Chương trình Công nghệ 7, kết nối giới thiệu loại bệnh phổ biến nào ở gà?

A. Bệnh tiêu chảy

B. Bệnh dịch tả

C. Bệnh cúm gia cầm

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Nguyên nhân bệnh tiêu chảy là:

A. Do nhiễm khuẩn

B. Do virus

C. Do virus cúm gia cầm gây ra

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8. Biểu hiện bệnh dịch tả:

A. Bỏ ăn

B. Sã cánh

C. Chảy nước dãi

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Biểu hiện bệnh cúm gia cầm:

A. Uống nhiều nước

B. Há mỏ để thở

C. Phân vàng đôi khi lẫn máu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Dùng thuốc trị bệnh cho gà cần tuân thủ nguyên tắc nào?

A. Đúng thuốc

B. Đúng thời điểm

C. Đúng liều lượng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Gà từ 1 đến 3 tháng cần ăn mấy lần một ngày?

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 – 4 lần

D. 5 lần

Câu 12. Gà trên 3 tháng tuổi:

A. Ăn 1 lần/ ngày

B. Ăn tự do

C. Ăn 2 lần/ ngày

D. Ăn 3 lần/ ngày

Câu 13. Đâu là loại chó Poodle?

Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

Câu 14. Đâu là loại chó Phú Quốc?

Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

Câu 15. Chó 4 tháng tuổi cần ăn mấy bữa?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 16. Chó từ 5 – 10 tháng ăn mấy bữa trên ngày?

A. 1 bữa

B. 2 bữa

C. 3 bữa

D. 4 bữa

Câu 17. Vai trò của thủy sản?

A. Tạo việc làm cho lao động

B. Đáp ứng nhu cầu vui chơi

C. Khẳng định chủ quyền

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Hình ảnh sau đây thể hiện vai trò gì của thủy sản?

Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

A. Cung cấp thực phẩm

B. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

C. Cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi

D. Đáp ứng nhu cầu giải trí cho con người

Câu 19. Hình ảnh sau đây thể hiện vai trò gì của thủy sản?

Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

A. Cung cấp thực phẩm

B. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu

C. Cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi

D. Đáp ứng nhu cầu giải trí cho con người

Câu 20. Đâu là thủy sản có giá trị xuất khẩu cao?

A. Tôm hùm

B. Cá tra

C. Cá song

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 21. Thời gian mỗi lần phơi đáy ao là:

A. 2 ngày

B. 3 – 5 ngày

C. Trên 5 ngày

D. 8 ngày

Câu 22. Yêu cầu về cá giống:

A. Màu sắc tươi sáng

B. Phản ứng nhanh nhẹn

C. Kích cỡ phù hợp

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23. Có mấy hình thức thu hoạch cá?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 24. Có hình thức thu hoạch cá nào?

A. Thu tỉa

B. Thu toàn bộ

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

II. Tự luận

Câu 1 (2 điểm). Nêu nguyên nhân, biểu hiện bệnh dịch tả gà?

Câu 2 (2 điểm). Tại sao phải giảm thức ăn vào ngày thời tiết xấu hoặc khi nước ao bẩn?

Đáp án Đề 1

I. Trắc nghiệm

Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án (2 đề)

II. Tự luận

Câu 1.

- Nguyên nhân: do virus gây ra và lây lan mạnh.

- Biểu hiện: thường bỏ ăn, buồn rầu, sã cánh, nghẹo cổ, diều nhão, uống nhiều nước, chảy nước dãi, phân trắng, gầy nhanh.

Câu 2.

Phải giảm lượng thức ăn vào ngày thời tiết xấu hoặc khi nước ao bị bẩn vì:

- Thời tiết xấu, cá tập trung ngoi lên ăn, gây thiếu ô xi, nguy hiểm cho sự sống của cá.

- Nước ao bẩn sẽ ảnh hưởng đến việc bắt mồi, khả năng tiêu hóa và sức khỏe của cá.

Xem thêm đề thi các môn học lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2023-2024 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên