Top 4 Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 4 Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp án

Để ôn luyện và làm tốt các bài kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7

     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (3 điểm)

Giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như¬ sau:

10
5
9
5
7
8
8
8
9
8
10
9
9
8
9
7
8
9
8
10
10
9
7
5
14
14
5
8
8
14

a) Dấu hiệu là gì? Số các giá trị?

b) Lập bảng tần số.

c) Tìm mốt của dấu hiệu?

d) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu?

Câu 2: (2 điểm)

a) Tính giá trị của biểu thức sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

b) Thu gọn và tìm bậc của đa thức sau:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: (2 điểm)

Tìm độ dài x trên hình dưới đây và so sánh các góc trong tam giác ABC.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H BC)

a) Chứng minh HB = HC

b) Chứng minh Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

c) Chứng minh AH là tia phân giác của góc Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1.

a) Dấu hiệu ở đây là thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của mỗi học sinh. (0,5 điểm)

Số các giá trị là: 30 (0,5 điểm)

b) Bảng tần số

Thời gian (x) 5 7 8 9 10 14
Tần số (n) 4 3 9 7 4 3 N = 30

(1 điểm)

c) Mốt của dấu hiệu là M0 = 8 (0,5 điểm)

d) Giá trị trung bình:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (0,5 điểm)

Câu 2.

a) Thay Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) vào biểu thức ta được Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Vậy tại Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) thì giá trị của biểu thức bằng 3. (1 điểm)

b) Ta có:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Đa thức P có bậc bằng 2. (1 điểm)

Câu 3.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

+) Tam giác ABC vuông tại B

Áp dụng đinh lí Py – Ta – Go ta được

(0,5 điểm) Thay số: X = 6

Vậy x = 6. (0,5 điểm)

+) Ta có: AB = 6; BC = 8; AC = 10

Vì 6 < 8 < 10 nên AB < BC < AC

Do đó: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (1 điểm)

Câu 4.

Vẽ hình đúng (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Ghi GT, KL đầy đủ, chính xác (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Chứng minh

a) Xét tam giác AHB và tam giác AHC có:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3)

Từ đó, suy ra HB = HC (2 cạnh tương ứng) (1 điểm)

b) Vì tam giác AHB = tam giác AHC (c/m trên)

Nên suy ra Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) (2 góc tương ứng) (0,5 điểm)

c) Vì Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) suy ra AH là tia phân giác của góc Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 3) . (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7

     Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số điện năng tiêu thụ của 20 hộ gia đình trong một tháng

(tính theo kWh) được ghi lại ở bảng sau:

101
70
152
65
65
70
85
120
70
115
85
120
70
115
65
90
65
40
55
101

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x tại x = 1 và x = -1/2

Bài 3 (3điểm): Cho hai đa thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) Tìm bậc của hai đa thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Kẻ DH vuông góc với BC tại H.

a) Chứng minh tam giác ABD = tam giác HBD

b) Hai đường thẳng DH và AB cắt nhau tại E. Chứng minh tam giác BEC cân.

c) Chứng minh AD < DC.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Bài 1 (2 điểm)

a) Dấu hiệu ở đây là số điện năng tiêu thụ của mỗi hộ gia đình (tính theo kWh) trong một tháng (0,5 điểm)

b) Lập bảng tần số: (0,5 điểm)

Giá trị (x) 40 55 65 70 85 90 101 115 120 152
Tần số (n) 1 2 5 4 2 1 2 1 1 1 N = 20

c)

Giá trị trung bình (0,5 điểm)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Mốt của dấu hiệu: M0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) Thay x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) Thay x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4) (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của đa thức P(x) là 4.

Bậc của đa thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 7 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k8