Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Tải xuống

Tài liệu Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm học 2022 - 2023 gồm 15 đề thi được đội ngũ Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi của các trường THCS trên cả nước với cấu trúc đề thi đa dạng bám sát hình thức đánh giá chất lượng học sinh mới theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Hi vọng với 15 đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 7 này sẽ giúp Giáo viên có thêm bộ đề tham khảo để đánh giá đúng năng lực của học sinh, giúp học sinh lớp 7 tự rèn luyện để từ đó đạt điểm cao trong bài thi Giữa học kì 1 môn Toán lớp 7. Phần dưới trình bày một số đề thi trong bộ đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1, mời quí bạn đọc tải đề thi để theo dõi đầy đủ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1 điểm)

Quảng cáo

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (viết vào bài làm).

Câu 1 : Nếu Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) thì x2 có giá trị là:

A. 8

B. 2

C. 64

D. ±64

Câu 2 : Cho 12 : a = 6 : b . Tỉ lệ thức nào dưới đây sai?

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 3 : Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 4 : Cho hình vẽ và biết a // b, thì:

Quảng cáo

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

II. TỰ LUẬN (9 điểm)

Bài 1 (2 điểm) : Tính giá trị của các biểu thức:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 2 (3,5 điểm) : Tìm x, y biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 3(2,5 điểm) : Cho hình vẽ. Biết Ax // By, Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Quảng cáo

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

a) Tính góc Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

b) Qua B vẽ đường thẳng d song song với AO cắt tia Ax tại M. Tính Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 4 : Cho 4 số a1, a2 , a3, a4 khác 0 và thỏa mãn: a22 = a1a3a32 = a2a4 Chứng minh rằng: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Quảng cáo

Xem thêm một số Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 7 hay khác:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm) : Tính giá trị các biểu thức sau (Tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 2 (3 điểm) : Tìm x biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 3 (2 điểm) : Số học sinh ba khối 6, 7, 8 của một trường THCS theo thứ tự tỉ lệ với các số 41; 30; 29. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và khối 8 là 560 em. Tính số học sinh mỗi khối trường đó.

Bài 4 (2 điểm) : Cho hình vẽ sau, biết rằng Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

a) Tính Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

b) Chứng minh Cy // Ax

c) Chứng minh AB ⊥ BC

Bài 5 (1 điểm) :

a) Tìm x biết: (3x -1)6 = (3x -1)4

b) Cho a,b,c là các số khác 0 sao cho Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Tính giá trị của biểu thức: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (2 điểm)Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Kết quả của phép tính 36. 34. 32 là:

A. 2712

B. 312

C. 348

D. 30

Câu 2 : Từ tỉ lệ thức Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) ta có thể suy ra:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 3 : Nếu Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) thì x bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Câu 4 : Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây là đúng.

A. Nếu a ⊥ b, b ⊥ c thì a ⊥ c .

B. Nếu a//b; b//c thì a ⊥ c .

C. Nếu a//b; b//c thì a//c.

D. Nếu a ⊥ b ; b//c thì a//c.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm) : Tính nhanh (nếu có thể):

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 2 (1 điểm) : Tìm x, biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 3 (1 điểm) : Tìm hai số a, b biết: a: b = 3: 5 và b - a = -16

Bài 4 (1 điểm) : Trong phong trào thi đua hái hoa điểm tốt, số hoa đạt được của ba bạn An, Bình, Cường lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6. Tính số hoa điểm tốt của mỗi bạn biết tổng số hoa ba bạn đạt được là 75 bông hoa.

Bài 5 (1 điểm) : Tính số đo x, y, z ở hình sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 6 (2 điềm) : Cho hình vẽ bên. Biết Mx // Ny và Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) Chứng tỏ MO ⊥ ON .

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

Bài 7 (0,5 điềm) : Tìm GTLN của: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)

....................................

....................................

....................................

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023, mời quí bạn đọc tải xuống để xem bộ đề thi đầy đủ!

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bo-de-thi-toan-lop-7.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học