Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

Tải xuống

Tài liệu Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm học 2022 - 2023 gồm 15 đề thi được đội ngũ Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi của các trường THCS trên cả nước với cấu trúc đề thi đa dạng bám sát hình thức đánh giá chất lượng học sinh mới theo Thông tư 22 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Hi vọng với 15 đề thi giữa học kì 2 Toán lớp 7 này sẽ giúp Giáo viên có thêm bộ đề tham khảo để đánh giá đúng năng lực của học sinh, giúp học sinh lớp 7 tự rèn luyện để từ đó đạt điểm cao trong bài thi Giữa học kì 2 môn Toán lớp 7. Phần dưới trình bày một số đề thi trong bộ đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2, mời quí bạn đọc tải đề thi để theo dõi đầy đủ.

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (1 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1 : Cộng trừ các đơn thức 2x6y12 - 4x6y12 + 3x6y12 + (-x6y12) thu được kết quả là:

A. 0

B. x6y12

C. 2x6y12

D. -2x6y12

Câu 2 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng

A. Trong tam giác, cạnh đối diện với góc lớn nhất là cạnh nhỏ nhất

B. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc nhọn là cạnh nhỏ nhất

C. Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn

D. Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.

Câu 3 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Góc ngoài của một tam giác phải là góc tù

B. Góc ngoài của một tam giác lớn hơn các góc trong của tam giác

C. Góc ở đáy của một tam giác cân phải là góc nhọn

D. Góc ở đỉnh của một tam giác cân phải là góc tù.

Câu 4 : Một cửa hàng bán áo sơ mi đã ghi lại số áo đã bán theo các cỡ như sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

Mốt của dấu hiệu là:

A. 40

B. 39

C. 38

D. 35

II. Tự luận (9 điểm)

Bài 1 (4 điểm) :

a) Thu gọn rồi tìm hệ số và bậc của đơn thức sau: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

b) Tính giá trị của biểu thức P = x2 + 3xy + y2 với x = Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề) ; y = -1

Bài 2 (4 điểm) : Cho ΔABC cân ở A. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy thứ tự hai điểm D và E sao cho BD = CE.

a) Chứng minh ΔABC cân

b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM là tia phân giác của Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

c) Từ B và C kẻ BH, CK theo thứ tự vuông góc với AD và AE (H ∈ AD, K ∈ AE) Chứng minh: BH = CK.

d) Chứng minh ba đường thẳng AM, BH, CK gặp nhau tại một điểm

Bài 3 (1 điểm) : Chứng minh rằng nếu Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề) có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 1.

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (2 điểm) :

1. Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề) . Tính giá trị của biểu thức A khi x = 4 .

2. Cho biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề) . Tính giá trị của biểu thức B khi Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề) y = -1 .

Câu 2 (3,5 điểm) : Cho biểu thức: C = 4x + 3

1. Tính giá trị của biểu thức C tại x thỏa mãn Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề) .

2. Với giá trị nào của x thì Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề) .

Câu 3 (1,5 điểm) : Tính giá trị của biểu thức Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề) .

Câu 4 (3,5 điểm) : Cho tam giác cân DEF (DE = DF). Gọi N và M lần lượt là trung điểm của DE và DF, kẻ DH vuông góc với EF tại H.

1. Chứng minh HE = HF. Giả sử DE = DF = 5cm, EF = 8cm. Tính độ dài đoạn DH.

2. Chứng minh EM = FN và Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề) ;

3. Gọi giao điểm của EM và FN là K. Chứng minh KE = KF.

4. Chứng minh ba điểm D, H, K thẳng hàng.

Câu 5 (0,5 điểm) : Cho hai biểu thức M = 3x(x - y) và N = y2 - x2. Biết (x - y) : 11 . Chứng minh rằng (M - N) : 11 .

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,5 điểm) :

Theo thống kê, số điện năng của 20 hộ gia đình đã tiêu thụ trong một tháng (tính theo kWh) được ghi lại ở bảng sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu?

b) Tìm mốt, tính số trung bình cộng?

c) Em hãy nhận xét số điện năng của 20 hộ gia đình đã tiêu thụ nhiều hay ít?

Bài 2 (2 điểm) :

Cho đơn thức: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

a) Tìm đơn thức G biết G = E.F

b) Tìm hệ số, phần biến và bậc của đơn thức G.

Bài 3 (2 điểm) :

a) Thu gọn Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề)

b) Tính giá trị của M tại Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2023 - 2023 (15 đề).

Bài 4 (3,5 điểm) : Cho ΔABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D, DN ⊥ BC tại N.

a) Chứng minh ΔDBA = ΔDBN.

b) Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng ND và BA. Chứng minh ΔBMC cân.

c) Chứng minh AB + NC > 2.DA.

....................................

....................................

....................................

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong các bộ đề thi Toán lớp 7 Giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023, mời quí bạn đọc tải xuống để xem bộ đề thi đầy đủ!

Tải xuống

Xem thêm bộ đề thi Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 chọn lọc khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2022 - 2023 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bo-de-thi-toan-lop-7.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học