Bộ đề thi Toán lớp 7 Học kì 1, Học kì 2 năm 2020 - 2021 (60 đề)Phần dưới đây là Bộ 60 Đề thi Toán lớp 7 chọn lọc được sưu tầm từ các trường THCS trên cả nước gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy / Cô giáo có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn luyện & từ đó đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 7

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm (2 điểm)Khoang tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Kết quả của phép tính 36. 34. 32 là:

A. 2712

B. 312

C. 348

D. 30

Câu 2 : Từ tỉ lệ thức Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) ta có thể suy ra:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 3 : Nếu Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) thì x bằng:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Câu 4 : Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c. Khẳng định nào sau đây là đúng.

A. Nếu a ⊥ b, b ⊥ c thì a ⊥ c .

B. Nếu a//b; b//c thì a ⊥ c .

C. Nếu a//b; b//c thì a//c.

D. Nếu a ⊥ b ; b//c thì a//c.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm) : Tính nhanh (nếu có thể):

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bài 2 (1 điểm) : Tìm x, biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bài 3 (1 điểm) : Tìm hai số a, b biết: a: b = 3: 5 và b - a = -16

Bài 4 (1 điểm) : Trong phong trào thi đua hái hoa điểm tốt, số hoa đạt được của ba bạn An, Bình, Cường lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6. Tính số hoa điểm tốt của mỗi bạn biết tổng số hoa ba bạn đạt được là 75 bông hoa.

Bài 5 (1 điểm) : Tính số đo x, y, z ở hình sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bài 6 (2 điềm) : Cho hình vẽ bên. Biết Mx // Ny và Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề) Chứng tỏ MO ⊥ ON .

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bài 7 (0,5 điềm) : Tìm GTLN của: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,25 điểm) : Thực hiện phép tính:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bài 2 (2,25 điểm) : Tìm x, biết:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 1 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bài 3 (2,0 điểm) :

a) Khối 7 của trường THCS A có 4 lớp. Trong hội thi Văn hay Chữ tốt, cả khối có 156 bạn tham gia. Biết rằng số bạn tham gia dự thi của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D lần lượt tỉ lệ với 8; 10; 9; 12. Em hãy tính số bạn tham gia thi Văn hay Chữ tốt của mỗi lớp nói trên.

b) Lớp 7A nhận chăm sóc mảnh vườn kề bên lớp. Sau khi đo đạc, bạn An nói: “Tỉ số của chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn này là 0,6”. Bạn Bình nói: “Mảnh vườn này có chiều rộng ngắn hơn chiều dài 4m”. Biết rằng hai bạn đều nói đúng. Em hãy tính diện tích của mảnh vườn nói trên.

Bài 4 (3,5 điểm) : Cho tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.

a) Chứng minh ΔABM = ΔDCM.

b) Trên tia DC lấy điểm E sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng DE.

Chứng minh: ΔABC = ΔCEA.

c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AC. Chứng minh ba điểm B, I, E thẳng hàng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,5 điểm) :

Theo thống kê, số điện năng của 20 hộ gia đình đã tiêu thụ trong một tháng (tính theo kWh) được ghi lại ở bảng sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu?

b) Tìm mốt, tính số trung bình cộng?

c) Em hãy nhận xét số điện năng của 20 hộ gia đình đã tiêu thụ nhiều hay ít?

Bài 2 (2 điểm) :

Cho đơn thức: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

a) Tìm đơn thức G biết G = E.F

b) Tìm hệ số, phần biến và bậc của đơn thức G.

Bài 3 (2 điểm) :

a) Thu gọn Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

b) Tính giá trị của M tại Bộ Đề thi Toán lớp 7 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề).

Bài 4 (3,5 điểm) : Cho ΔABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại D, DN ⊥ BC tại N.

a) Chứng minh ΔDBA = ΔDBN.

b) Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng ND và BA. Chứng minh ΔBMC cân.

c) Chứng minh AB + NC > 2.DA.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2,0 điểm) : Thời gian giải xong một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

a) Lập bảng tần số và tìm mốt của dấu hiệu.

b) Tính số trung bình cộng.

Bài 2 (1,5 điểm) : Cho đơn thức: Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Thu gọn đơn thức M rồi xác định hệ số, phần biến và bậc.

Bài 3 (2,5 điểm) : Cho: P(x) + (3x2 - 2x) = x3 + 3x2 - 2x + 2020

a) Tính P(x).

b) Cho Q(x) = -x3 + x - 20 . Tính Q(2).

c) Tìm nghiệm của đa thức P(x) + Q(x).

Bài 4 (1,0 điểm) : Nhà Lan cách trường học 650m. Hôm nay Lan giúp mẹ đưa em đi nhà trẻ cách nhà 250m sau đó mới đến trường. Xem hình vẽ và hãy tính khoảng cách từ nhà trẻ đến trường của Lan.

Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

Bài 5 (3,0 điểm) : Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AD là tia phân giác của Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề) (D ∈ BC) . Trên AC lấy điểm E sao cho AE = AB.

a)

Chứng minh rằng: ΔADB = ΔADE rồi suy ra Bộ Đề thi Toán lớp 7 Học kì 2 năm 2020 - 2021 (15 đề)

b)

Tia ED cắt AB tại F. chứng minh rằng: AC = AF

c)

Gọi G là trung điểm của DF; AD cắt CF tại H và cắt CG tại I.

Chứng minh rằng: DI = 2IH

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm học tập 2k8