Đề thi Giữa kì 2 Toán 7 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Với bộ 10 Đề thi Giữa kì 2 Toán 7 năm học 2023 - 2024 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Cánh diều và sưu tầm từ đề thi Toán 7 của các trường THCS trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa kì 2 Toán 7.

Đề thi Giữa kì 2 Toán 7 Cánh diều có đáp án (10 đề)

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề thi Toán 7 Giữa kì 2 Cánh diều bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây.

Câu 1. Thảo ghi chiều cao (cm) của các bạn học sinh tổ 1 lớp 7A được ghi lại trong bảng sau:

130

145

− 150

141

155

151

Số liệu không hợp lí là

A. 155;

B. 141;

C. − 150;

D. 130.

Quảng cáo

Câu 2. Cho biểu đồ dưới đây

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 1)

Tiêu chí thống kê là:

A. Giai đoạn 2000 – 2006;

B. Các năm: 2000; 2005; 2010; 2016;

C. Thủy sản;

D. Sản lượng khai thác thủy sản (nghìn tấn).

Quảng cáo

Câu 3. Biểu đồ đoạn thẳng trong hình dưới đây biểu diễn điểm bài ôn luyện môn Khoa học của bạn Khanh từ tuần 1 đến tuần 5.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 2)

Hãy cho biết điểm 7 của bạn Khanh đạt vào tuần nào?

A. Tuần 1 và tuần 2;

B. Tuần 1 và tuần 4;

C. Tuần 2 và tuần 4;

D. Tuần 2 và tuần 5.

Quảng cáo

Câu 4. Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) chọn loại thực phẩm yêu thích trong 5 loại: Bánh rán, Nước ép, Bánh, Trà, Cà phê của học sinh khối 7 ở trường THCS Thanh Đa. Mỗi học sinh chỉ được chọn một loại thực phẩm khi được hỏi ý kiến như hình bên dưới.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 3)

Hỏi tổng số học sinh chọn món Trà và Bánh rán chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 41%;

B. 36%;

C. 64%;

D. 37%.

Câu 5. Khi tung một đồng xu cân đối một lần và quan sát mặt xuất hiện của nó. Số kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là:

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 6. Xác suất của biến cố trong trò chơi có 10 kết quả có thể xảy ra là 25. Số kết quả thuận lợi của biến cố đó là

A. 5;

B. 2;

C. 4;

D. 6.

Câu 7. Cho ∆ABC vuông tại A. Khi đó

A. B^+C^=90°;

B. B^+C^=180°;

C. B^+C^=100°;

D. B^+C^=60°.

Câu 8. Cho tam giác ABC. Bất đẳng thức nào dưới đây sai?

A. AB + AC > BC;

B. BC – AB < AC;

C. BC + AB > AC;

D. BC – AC > AB

Câu 9: Cho ∆ABC = ∆MNP. Khẳng định nào dưới đây sai?

A. ABC^=MNP^;

B. ACB^=MPN^ ;

C. AB = MP;

D. BC = NP.

Câu 10. Cho tam giác ABC và DEH trong hình dưới đây.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 4)

Khẳng định đúng là:

A. ∆ABC = ∆DEH;

B. ∆ABC = ∆HDE;

C. ∆ABC = ∆EDH;

D. ∆ABC = ∆HED.

Câu 11. Cho tam giác ABC và tam giác NPM có BC = PM; C^=M^. Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp cạnh – góc – cạnh?

A. AC = NM;

B. AB = NP;

C. C^=M^;

D. A^=N^.

Câu 12. Cho tam giác ABC có M là trung điểm cạnh BC. Kẻ tia Ax đi qua M. Qua B, C lần lượt kẻ các đường thẳng vuông góc với Ax, cắt Ax tại H và K. So sánh BH và CK.

A. BH < CK;

B. BH = 2CK;

C. BH > CK;

D. BH = CK.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm) Xét tính hợp lí của các dữ liệu trong mỗi bảng thống kê sau:

a)

Lớp

Sĩ số

Số học sinh tham gia ngoại khóa

7A1

39

42

7A2

42

10

7A3

45

15

7A4

43

26

Tổng

169

60

b)

Kết quả kiểm tra thường xuyên môn Toán đợt 1

Tỉ lệ phần trăm

Từ 8 điểm trở lên

45%

Từ 6,5 điểm đến 7,9 điểm

110%

Từ 5,0 điểm đến 6,4 điểm

35%

Từ 3,5 điểm đến 4,9 điểm

10%

Dưới 3,5 điểm

200%

Bài 2. (1,0 điểm)Một hộp có 48 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; …; 48. Hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chính phương”.

Bài 3. (3,0 điểm)Cho ∆ABC có AB < AC. Kẻ tia phân giác AD của BAC^ (D thuộc BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB, trên tia AB lấy điểm F sao cho AF = AC.

a) Chứng minh ∆BDF = ∆EDC.

b) Chứng minh ba điểm F, D, E thẳng hàng.

c) Chứng minh AD ⊥FC.

Bài 4. (1,0 điểm) Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu (ước đạt) 6,5 triệu tấn gạo, thu được 3,07 tỉ đô la Mỹ. Biểu đồ hình quạt tròn ở bên dưới biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu (tính theo tỉ số phần trăm).

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 5)

Dựa vào thông tin thu thập từ biểu đồ trên để trả lời các câu hỏi sau:

a)Tính số lượng gạo trắng và số lượng gạo nếp được xuất khẩu năm 2020?

b) Số lượng gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn số lượng gạo thơm là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01

I. Bảng đáp án trắc nghiệm

1. C

2. D

3. B

4. A

5. B

6. C

7. A

8. D

9. C

10. B

11. A

12. D

II. Hướng dẫn giải trắc nghiệm

Câu 4.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 5)

Tổng tỉ số phần trăm số học sinh chọn món Trà và Bánh rán là:

26% + 15% = 41%.

Câu 6.

Gọi số kết quả thuận lợi của biến cố đó là k.

Khi đó xác suất của biến cố đó là k10.

Theo bài ta có: k10 = 25

Suy ra k = 4.

Vậy số kết quả thuận lợi của biến cố là 4.

Câu 9.

Vì ∆ABC = ∆MNP nên:

A^=M^; B^=N^; C^=P^ (các góc tương ứng bằng nhau)

AB = MN; BC = NP; AC = MP (các cạnh tương ứng bằng nhau)

Vậy AB = MP là khẳng định sai.

Câu 11.

Vì tam giác ABC và tam giác NPM có BC = PM; C^=M^.

Nên để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp cạnh – góc – cạnh cần thêm điều kiện AC = NM. (Do C^ là góc xen giữa hai cạnh BC và AC; M^ là góc xen giữa hai cạnh PM và NM).

Câu 12.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 5)

Xét hai tam giác vuông BHM và CKM có

BM = CM (vì M là trung điểm của BC)

BMH^=CMK^ (hai góc đối đỉnh)

Suy ra ∆BHM và ∆CKM (cạnh huyền – góc nhọn).

Do đó BH = CK (hai cạnh tương ứng).

I. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm)

a) Bảng thống kê này chưa hợp lí:

• Số học sinh lớp 7A1 tham gia ngoại khoá (42 học sinh) vượt quá sĩ số của lớp (39 học sinh);

• Tổng số học sinh tham gia ngoại khoá của các lớp là:

42 + 10 + 15 + 26 = 93 (học sinh).

Tổng số học sinh tham gia ngoại khoá của các lớp (93 học sinh) lớn hơn số học sinh ở phần tổng (60 học sinh) nên bảng thống kê này chưa hợp lí.

b) Bảng thống kê này chưa hợp lí vì tỉ lệ phần trăm kết quả kiểm tra thường xuyên không thể vượt quá 100% (cột tỉ lệ phần trăm kiểm tra thường xuyên môn Toán đợt 1 dưới 3,5 điểm là 200% vượt quá 100%) và tổng các loại phải đúng bằng 100%.

Bài 2. (1,0 điểm)

Tập hợp các kết quả có thể xảy ra là: {1; 2; 3; … ; 47; 48}. Có 48 kết quả.

Trong các số trên, số chính phương là: 1; 4; 9; 16; 25; 36.

Do đó có 6 kết quả thuận lợi.

Khi đó, xác suất của biến cố đã cho là: 648=18.

Vậy xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chính phương” bằng 18.

Bài 3. (3,0 điểm)

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 5)

Xét ∆BDF và ∆EDC có:

AE = AB (giả thiết)

BAD^=EAD^ (vì AD là tia phân giác của BAC^)

Cạnh AD chung

Do đó ∆BDF = ∆EDC (c.g.c).

Suy ra BD = ED (hai cạnh tương ứng); ABD^=AED^ (hai cạnh tương ứng).

Mặt khác ABD^+DBF^=180°; AED^+DEC^=180° nên DBF^=DEC^.

Ta có AF = AC, AB = AE suy ra BF = EC.

Xét ∆BDF và ∆EDC có:

BF = EC (chứng minh trên)

DBF^=DEC^ (chứng minh trên)

BD = ED (chứng minh trên)

Do đó ∆BDF = ∆EDC (c.g.c).

b) Từ câu a: ∆BDF = ∆EDC suy ra BDF^=EDC^ (hai góc tương ứng).

BDF^+FDC^=180° nên EDC^+FDC^=180°.

Do đó ba điểm F, D, E thẳng hàng.

c) Gọi H là giao điểm của AD và CF.

Xét ∆AHF và ∆AHC có:

AF = AC (giả thiết)

FAH^=CAH^ (vì AD là tia phân giác của )

Cạnh AH chung

Do đó ∆AHF = ∆AHC (c.g.c).

Suy ra AHF^=AHC^ (hai cạnh tương ứng).

AHF^+AHC^=180° suy ra AHF^=AHC^=90°.

Vậy AH ⊥ FC hay AD ⊥ FC.

Bài 4. (1,0 điểm)

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 5)

a) Số lượng gạo trắng được xuất khẩu năm 2020 là: 

6,5 . 45,2% = 2,938 (triệu tấn).

Số lượng gạo nếp được xuất khẩu năm 2020 là: 

6,5 . 9% = 0,585 (triệu tấn).

Vậy số lượng gạo trắng và số lượng gạo nếp được xuất khẩu năm 2020 lần lượt là 2,938 triệu tấn và 0,585 triệu tấn.

b) Số lượng gạo thơm được xuất khẩu là: 

6,5 . 26,8% = 1,742 (triệu tấn).

Tỉ số phần trăm số lượng gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn số lượng gạo thơm là:

2,938 – 1,742 = 1,196 (triệu tấn).

Vậy số lượng gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn số lượng gạo thơm 1,196 triệu tấn.

A. Ma trận đề thi Giữa kì 2 Toán 7

Môn: Toán – Lớp 7 – Thời gian làm bài: 90 phút

STT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Tổng

% điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Một số yếu tố thống kê và xác suất

Một số yếu tố thống kê

4

2

2

55%

Một số yếu tố xác suất

1

1

1

2

Tam giác

Tổng các góc của một tam giác. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

2

45%

Hai tam giác bằng nhau. Ba trường hợp bằng nhau của tam giác

3

1

2

1

Tổng: Số câu

Điểm

10

(2,5đ)

2

(0,5đ)

4

(4,0đ)

2

(2,0đ)

2

(1,0đ)

20

10

Tỉ lệ

25%

45%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

Lưu ý:

− Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

− Các câu hỏi ở cấp độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao là câu hỏi tự luận.

− Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.

BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN – LỚP 7

STT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Một số yếu tố thống kê và xác suất

Một số yếu tố thống kê

Nhận biết:

- Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

- Nhận biết tính đại diện, tính hợp lí của dữ liệu.

- Đọc các dữ liệu biểu diễn trên biểu đồ.

- Phân loại dữ liệu.

4TN

Thông hiểu:

- Giải thích tính hợp lí của các dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo,...).

- Mô tả và phân tích được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng.

2TL

Vận dụng cao:

- Tính toán, so sánh, mối liên hệ thống kê với kiến thức các môn học khác và trong thực tiễn (môi trường, y học, tài chính,...).

- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn; biểu đồ đoạn thẳng.

- Đưa ra một số nhận xét, biện pháp giải quyết trong thực tế.

2TL

Một số yếu tố xác suất

Nhận biết:

- Nhận biết số kết quả xảy ra của mỗi biến cố.

- Nhận biết sự kiện là biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản.

1TN

Thông hiểu:

- Tìm số kết quả thuận lợi dựa vào dữ kiện đã cho.

- Tính xác suất của một số biến cố trong một số trò chơi đơn giản.

1TN

1TL

Vận dụng:

Tính xác suất của một số biến cố ngẫu nhiên trong một số bài toán thực tế.

1TL

3

Tam giác

Tổng các góc của một tam giác. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

Nhận biết:

- Nhận biết định lí tổng các góc trong một tam giác và trong tam giác vuông.

- Nhận diện loại tam giác dựa vào các góc.

- Khái niệm khái niệm hai tam giác bằng nhau.

- Nhận biết liên hệ độ dài ba cạnh trong một tam giác.

- Nhận biết điều kiện để hai tam giác bằng nhau.

2TN

Hai tam giác bằng nhau. Ba trường hợp bằng nhau của tam giác

Nhận biết:

- Nhận biết hai tam giác bằng nhau.

- Nhận biết điều kiện để hai tam giác bằng nhau theo các trường hợp cho trước.

3TN

Thông hiểu:

- Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo ba trường hợp.

- Tìm số đo của góc, độ dài của cạnh trong tam giác.

- Chứng minh hai cạnh, hai góc bằng nhau.

1TN

2TL

Vận dụng:

Chứng minh hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc dựa vào các điều kiện về cạnh và góc.

1TL

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Dữ liệu thống kê là số còn được gọi là

A. số liệu;

B. dữ liệu;

C. con số;

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 2.Cho biểu đồ dưới đây

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 10)

Đối tượng thống kê là

A. Số lượng huy chương;

B. Số lượng huy chương vàng;

C. Các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình;

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 3.Cho biểu đồ đoạn thẳng như hình vẽ.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 11)

Biểu đồ trên có 6 điểm và mỗi điểm được xác định bởi

A. năm thống kê;

B. năm thống kê và nhiệt độ không khí trung bình ở Hà Nội vào năm đó;

C. nhiệt độ không khí trung bình ở Hà Nội;

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 4.Cho biểu đồ sau.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 12)

Trong biểu đồ trên, yếu tố ảnh hưởng đến 23% sự phát triển chiều cao của trẻ là

A. Vận động;

B. Giấc ngủ và môi trường;

C. Dinh dưỡng;

D. Di truyền.

Câu 5. Xác suất của biến cố trong trò chơi gieo xúc xắc bằng

A. tíchcủa số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc;

B. tỉ số của số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc và số các kết quả thuận lợi cho biến cố;

C. hiệu của số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc và số các kết quả thuận lợi cho biến cố;

D. tỉ số của số các kết quả thuận lợi cho biến cố và số các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.

Câu 6. Vòng tứ kết cuộc thi bơi lội có sáu trường với 8 học sinh đại diện tham gia:

THCS Nguyễn Huệ: Kiệt;

THCS Nguyễn Khuyến: Long;

THCS Chu Văn An: Nguyên và Đăng;

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm: Minh;

THCS Lưu Văn Liệt: Thành;

THCS Nguyễn Du: Kha và Bình.

Xét biến cố “Người chiến thắng là học sinh đến từ trường THCS Nguyễn Huệ hoặc THCS Nguyễn Du”. Tính xác suất của biến cố trên.

A. 14;

B. 38;

C. 13;

D. 16.

Câu 7. Cho các tam giác dưới đây (hình vẽ).

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 13)

Tam giác tù là

A. Tam giác GHK;

B. Tam giác DEF;

C. Tam giác ABC;

D. Cả A và C.

Câu 8.Cho tam giác MNP có M^=80°N^=50°. So sánh độ dài NP và MP là:

A. NP > MP;

B. NP = MP;

C. NP < MP;

D. Không đủ điều kiện để so sánh.

Câu 9.Cho ∆ABC = ∆MNP. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào sai?

A. B^=N^;

B. BC = MP;

C. P^=C^;

D. AB = MN.

Câu 10. Cho tam giác ABC và tam giác MNP có AB = MP, AC = NM, BC = NP. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. ∆ABC = ∆MNP;

B.∆ABC = ∆NMP;

C.∆ABC = ∆PMN;

D.∆ABC = ∆MPN.

Câu 11. Phát biểu đúng là

A. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này lần lượt bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

B. Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

C. Nếu hai cạnh của tam giác này bằng hai cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau;

D. Nếu một góc của tam giác này bằng một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Câu 12. Cho hình vẽ sau, trong đó AB // CD, AB = CD.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 14)

Khẳng định đúng là

A. OA = OD;

B. BAO^=CDO^;

C. O là trung điểm của AC;

D. ∆AOB = ∆DOC.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm) Kết quả tìm hiểu về kết quả xếp loại học lực của các bạn học sinh khối 7 được cho bởi bảng thống kê sau:

Xếp loại học lực của học sinh khối 7

Loại

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Số học sinh

120

285

150

25

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

b) Dữ liệu trên có đại diện cho kết quả học tập của các bạn học sinh khối 7 hay không? Vì sao?

Bài 2. (1,0 điểm) Một nhóm du khách gồm 11 người đến từ các quốc gia: Anh; Pháp; Mỹ; Thái Lan; Bỉ; Ấn Độ; Hà Lan; Cu Ba; Nam Phi; Nhật Bản; Brasil. Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm du khách trên. Tính xác suất của biến cố “Du khách được chọn đến từ châu Âu”.

Bài 3. (3,0 điểm) Cho góc bẹt xOy có tia phân giác Ot. Trên tia Ot lấy hai điểm A, B (A nằm giữa O và B). Lấy điểm C ∈ Ox sao cho OC = OB, lấy điểm D ∈ Oy sao cho OD = OA.

a) Chứng minh AC = BD và AC ⊥ BD.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BD. Chứng minh OM = ON.

c) Tính các góc của tam giác MON.

Bài 4. (1,0 điểm) Biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên dưới biểu diễn lượng phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Chất thải vào năm 2020 của Việt Nam (tính theo tỉ số phần trăm).

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 15)

Dựa vào biểu đồ trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tính lượng khí nhà kính được tạo ra ở lĩnh vực Năng lượng và Chất thải của Việt Nam vào năm 2020. Biết rằng tổng lượng phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực trên của Việt Nam vào năm 2020 là 466 triệu tấn khí cacbonic tương đương (tức là những khí nhà kính khác đều được quy đổi về khí cacbonic khi tính khối lượng).

b) Nêu hai biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhằm giảm lượng khí thải và giảm bớt tác động của khí nhà kính.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây.

Câu 1. Ngọc tìm hiểu về các loài hoa yêu thích của các bạn trong lớp 7A và thu được kết quả như bảng dưới đây:

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 18)

Dữ liệu nào dưới đây là dữ liệu không phải là số?

A. Hoa Hồng;

B. 8;

C. 16;

D. 3.

Câu 2.Cho biểu đồ cột (hình vẽ) biểu diễn mật độ số dân số một số vùng nước ta năm 2006.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 19)

Số khu vực có mật độ dân số không vượt quá 200 người/km2

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Câu 3.Biểu đồ đoạn thẳng trong hình bên dưới biểu diễn số học sinh đạt điểm giỏi trong bốn lần kiểm tra môn Toán của lớp 7A: lần 1, lần 2, lần 3, lần 4.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 20)

Số học sinh đạt điểm giỏi ở lần kiểm tra thứ hai là

A. 7;

B. 8;

C. 9;

D. 12;

Câu 4. Cho biểu đồ như hình vẽ.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 21)

Hãy cho biết đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất?

A. Huy chương vàng;

B. Huy chương bạc;

C. Huy chương đồng;

D. Không có huy chương.

Câu 5. Trong một trò chơi, Xuân được chọn làm người may mắn để rút thăm trúng thưởng. Gồm 4 loại thăm: hai hộp bút màu, hai bức tranh, một đôi giày và một cái bàn. Xuân được rút thăm một lần. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với lá thăm Xuân rút được là

A. {hai hộp bút màu; hai bức tranh; một đôi giày; một cái bàn};

B. {hai hộp bút màu; hai bức tranh; một đôi giày};

C. {hai hộp bút màu; hai bức tranh};

D. {Không trúng thưởng}.

Câu 6. Trong trò chơi gieo 2 đồng xu, các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là 4. Nếu k là số kết quả thuận lợi cho biến cố thì xác suất của biến cố đó bằng

A. 2k;

B. 4k;

C. k4;

D. 4k.

Câu 7. Tổng ba góc của một tam giác bằng

A. 90°;

B. 100°;

C. 120°;

D. 180°.

Câu 8. Cho tam giác ABC có AB – AC = 2 (cm). So sánh đúng là

A. C^>B^;

B. C^=B^;

C. C^<B^;

D. C^B^.

Câu 9. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có:

(I) Ba cạnh tương ứng bằng nhau.

(II) Ba góc tương ứng bằng nhau.

Chọn khẳng định đúng:

A. Chỉ có (I) đúng;

B. Chỉ có (II) đúng;

C. Cả (I) và (II) đều đúng;

D. Cả (I) và (II) đều sai.

Câu 10. Cho hình vẽ

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 22)

Hai tam giác trên bằng nhau theo trường hợp

A. cạnh – cạnh – cạnh;

B. cạnh – góc – cạnh;

C. góc – cạnh – góc;

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 11. Cho hình vẽ dưới đây, biết CE = DE và CEA^=DEA^.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 23)

Khẳng định sai

A. ∆AEC = ∆AED;

B. AC = AD;

C. AE là tia phân giác của góc CAD;

D. ACB^=ABD^.

Câu 12. Cho ∆DEF có E^=F^. Tia phân giác của góc D cắt EF tại I. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. DIE^=DFI^;

B. ∆DIE = ∆FDI;

C. IE = IF, DE = DF;

D. DEI^=DIF^.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Cho các dãy dữ liệu sau. Phân loại mỗi dãy dữ liệu dưới thuộc loại nào (dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng)?

a) Thủ đô một số quốc gia châu Á: Hà Nội; Tokyo, Viêng Chăn, Bangkok.

b) Số học sinh các lớp của khối 6 trong trường THCS Nguyễn Trãi như sau: 39; 40; 38; 39; 38.

Bài 2. (1,0 điểm) Một cửa hàng bán nước hoa quả đã khảo sát về các loại nước mà khách hàng ưa chuộng và thu được kết quả như hình vẽ sau:

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 24)

a)Hãy lập bảng thống kê và cho biết có bao nhiêu người tham gia cuộc khảo sát?

b) Tính tỉ lệ phần trăm của loại nước nhiều người ưa chuộng nhất .

Bài 3. (1,0 điểm) Một bài thi trắc nghiệm có 16 câu hỏi được đánh số từ 1 đến 16. Chọn ngẫu nhiên một câu hỏi trong bài thi. Xét hai biến cố sau:

A: “Số thứ tự của câu hỏi được chọn là số có một chữ số”;

B: “Số thứ tự của câu hỏi được chọn là số có hai chữ số”.

Tính xác suất của hai biến cố A và B.

Bài 4. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có A^= 90°, C^= 30°. Điểm D thuộc cạnh AC sao cho ABD^ = 20°. So sánh các độ dài các cạnh của ∆BDC.

Bài 5. (2,0 điểm) Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB = BC và DAC^=87°; ADC^=75°.

a) Chứng minh ∆ABM = ∆CBM.

b) Tính số đo ABM^.

Bài 6. (1,0 điểm) Biểu đồ bên dưới thể hiện các loại hình giải trí trong thời gian rảnh rỗi của 300 học sinh khối 7 của trường A.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 25)

Em hãy cho biết có khoảng bao nhiêu bạn thích đọc sách hoặc chơi thể thao trong thời gian rảnh rỗi?

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)

Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. Điều tra số con của 4 hộ gia đình trong ngõ thu được kết quả như bảng dưới đây

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 26)

Dữ liệu nào dưới đây là dữ liệu số?

A. Nguyễn Văn Anh;

B. Hoàng Trọng Việt;

C. Lê Văn Nam;

D. 3.

Câu 2. Cho biểu đồ (hình vẽ) thể hiện giá trị so sánh của xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990 – 2005.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 27)

Giá trị nhập khẩu năm 2005 là

A. 32,4 tỉ USD;

B. 36,8 tỉ USD;

C. 69,2 tỉ USD;

D. 4,4 tỉ USD.

Câu 3. Biểu đồ đoạn thẳng trong hình bên biểu diễn lượng mưa trung bình 6 tháng đầu năm của một địa phương năm 2020.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 28)

Hãy cho biết lượng mưa tăng trong những khoảng thời gian nào?

A. Tháng 1 – tháng 2;

B. Tháng 3 – tháng 4;

C. Tháng 5 – tháng 6;

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 4. Cho biểu đồ hình quạt tròn (hình vẽ)

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 29)

Tính số học sinh của lớp 7A biết số học sinh yếu của lớp 7A là 2 em.

A. 35;

B. 40;

C. 45;

D. 50.

Câu 5. Một hộp có 28 viên bi đồng kích cỡ, mỗi viên bi được ghi một trong các số 1; 2; 3; …; 27; 28. Hai viên bi khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xét biến cố “Số xuất hiện trên viên bi được rút ra là số không lớn hơn 14”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố trên.

A. 1; 2; 3; … ; 12; 13;

B. 1; 2; 3; ... ; 13; 14;

C. 14; 15; 16; ... ; 27; 28;

D. 15; 16; ... ; 27; 28.

Câu 6. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc 1 lần. Tính xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn”.

A. 3;

B. 13;

C. 2;

D. 12.

Câu 7. Cho hình vẽ, biết rằng BE, CF lần lượt là tia phân giác của ABC^,ACB^ABE^=38°,BCF^=25°.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 30)

Số đo của A^

A. 52°;

B. 54°;

C. 56°;

D. 58°.

Câu 8. Cho tam giác MPQ có MP = 3 cm và PQ = 6 cm. So sánh góc Q và góc P đúng là

A. Q^=P^;

B. Q^>P^;

C. Q^<P^;

D. Không đủ điều kiện để so sánh.

Câu 9. Cho ∆ABC = ∆MNPcó AB = 3 cm; AC = 4 cm; PN = 5 cm. Chu vi ∆MNP là

A. 12 cm;

B. 7 cm;

C. 9 cm;

D. 6 cm.

Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây, biết AB = CD; AD = BC. Góc có số đo bằng góc ABC là

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 31)

A. DAC^;

B. ACB^;

C. ACD^;

D. CDA^.

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, BD là tia phân giác của góc ABC và BA = BE. Số đo góc BED là

A. 30°;

B. 60°;

C. 90°;

D. 50°.

Câu 12. Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia phân giác của góc xOy lấy điểm I tùy ý, qua I vẽ đường thẳng vuông góc với OI cắt Ox ở E và cắt Oy ở F. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. ∆OEI = ∆OIF;

B. IE = OF;

C. OE = OI;

D. IEO^=IFO^.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) Thống kê về các loại lồng đèn mà các bạn học sinh lớp 7B làm được để trao tặng cho các trẻ em khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu được cho bởi bảng thống kê sau:

STT

Loại lồng đèn

Số lượng

1

Con cá

8

2

Thiên nga

6

3

Con thỏ

3

4

Ngôi sao

7

5

Đèn xếp

15

a) Hãy phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa vào tiêu chí định tính và định lượng.

b) Tính tổng số lồng đèn các loại mà các bạn lớp 7B đã làm được.

Bài 2. (2,0 điểm) Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời các câu hỏi.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 32)

a) Biểu đổ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì? Đơn vị thời gian là gì?

c) Tháng nào có lượng mưa trung bình cao nhất? Tháng nào có lượng mưa trung bình thấp nhất?

Bài 3. (1,0 điểm) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên nhỏ hơn 2021. Tính xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết là số chia hết cho 7”.

Bài 4. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại B (AB < AC) có AM là tia phân giác góc A (M ∈ BC). Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AB = AN.

a) Chứng minh ∆ABM = ∆ANM.

b) Chứng minh BAC^=CMN^.

Bài 5. (1,0 điểm) Ba vị trí của khu vực A, B, C trong một trường học được mô tả như hình vẽ dưới đây.

10 Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 7 Cánh diều năm 2024 (có đáp án)(ảnh 33)

Nếu đặt ở khu vực A một thiết bị phát wifi thì cần có bán kính hoạt động là bao nhiêu để cả hai khu vực B và C đều nhận được tín hiệu?

Xem thử

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề thi các môn học lớp 7 năm học 2023-2024 học kì 1, học kì 2 được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình và cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên