Bộ 3 đề thi Lịch Sử 7 Giữa kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Bộ 3 đề thi Lịch Sử 7 Giữa kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 3 đề thi Lịch Sử 7 Giữa kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Lịch Sử 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Lịch Sử 7.

Bộ 3 đề thi Lịch Sử 7 Giữa kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Sự ra đời của các thành thị trung đại đã có nhiều tác động tích cực tới sự phát triển của các nước Tây Âu, ngoại trừ việc

A. tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.

B. mang lại không khí tự do, mở mang tri thức.

C. phá vỡ nền kinh tế tự nhiên trong các lãnh địa.

D. củng cố chế độ phong kiến phân quyền.

Câu 2: Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV - XVI?

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.                  B. Anh, Pháp.

C. Anh, Tây Ban Nha.                               D. Pháp, Bồ Đào Nha.

Câu 3: Nhà thiên văn học nào lần đầu tiên đã đưa ra thuyết nhật tâm để phản bác thuyết địa tâm của giáo hội Kitô?

A. Ga-li-lê

B. Bru-nô.

C. N. Cô-péc-ních.

D. Kê-plơ.

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không minh chứng cho nhận định “dưới thời Đường, chế độ phong kiến ở Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao”?

A. Bộ máy cai trị được củng cố, kiện toàn, tăng cường tính chuyên chế.

B. Văn hóa phát triển với nhiều thành tựu đỉnh cao (văn học,…).

C. Nhà Đường trở thành đế quốc phong kiến phát triển nhất khu vực.

D. Mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện và phát triển.

Câu 5: Từ nửa sau thế kỉ XVIII, các quốc gia Đông Nam Á bước vào giai đoạn

A. khủng hoảng, suy thoái.           B. phát triển thịnh đạt trên tất cả các lĩnh vực.

C. phát triển đến đỉnh cao.            D. suy thoái, thành thuộc địa của tư bản phương Tây.

Câu 6: Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu ca dao dưới đây?

“Muốn cho nước mạnh dân giàu

Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân

Mũ cao áo rộng không cần

Lui về ẩn chốn sơn lâm một mình”

A. Trương Hán Siêu.

B. Trần Khánh Dư.

C. Chu Văn An.

 D. Trần Quốc Toản.

Câu 7: Dưới thời Lý - Trần, một trong những biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp được nhà nước phong kiến Đại Việt quan tâm thực hiện và đưa vào trong các bộ luật là

A. sử dụng rộng rãi phân bón trong trồng trọt.

B. bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

C. lai tạo nhiều giống cây trồng mới.

D. thâm canh tăng vụ.

Câu 8: Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê là

A.Lê Long Đĩnh.           B.Lê Hoàn.          C. Lê Lợi.          D.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Sự thịnh trị của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào?

Câu 2 (3,0 điểm):

a. Những yếu tố cơ bản nào tạo nên thắng lợi của nhân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)?

b. Cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077) của nhân dân Đại Việt thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (5 điểm )

Câu 1. Người đầu tiên đi vòng quanh trái đất là:

A. Cri-xtôp Cô-lôm-bô.

B. Ma-gien-lăng

C. Va-xcô đờ Ga- ma 

D. Đi- a- xơ

Câu 2. Nước ta thời Đinh -Tiền Lê có tên là:

A. Văn Lang            B. Đại Việt            C. Âu Lạc            D. Đại Cồ việt

Câu 3. Bộ luật “Hình Thư” là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời dưới triều:

A. Ngô         B. Đinh         C. Lý           D. Tiền Lê

Câu 4. Quân đội thời Lý có đặc điểm là:

A. Gồm 2 bộ phận, tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”, có quân bộ và quân thuỷ.

B. Có hai bộ phận: Cấm quân và quân địa phương.

C. Có 4 binh chủng, tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”

D. Chọn thanh niên khoẻ mạnh từ 18 tuổi

Câu 5. Xã hội phong kiến Phương Đông có các giai cấp cơ bản là:

A. Lãnh chúa và nông nô.

B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh.

C. Địa chủ và nông nô.

D. Lãnh chúa và nông dân lĩnh canh.

Câu 6. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc bước vào thời kì phát triển đỉnh cao dưới thời

A. Tần.               B. Hán.               C. Đường.               D. Nguyên

Câu 7. Thành Đại La được Lý Công Uẩn đổi là thành:

A. Hà Nội               B. Phú Xuân               C. Thăng Long.               D. Đông Quan

Câu 8. Người sản xuất chính trong lãnh địa là:

A. Nô lệ               B. Nông nô               C. Nông dân tá điền.               D. Địa chủ

Câu 9: Tôn giáo nào giữ vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất vương quốc Ma-ga-đa?

A. Ấn Độ giáo               B. Phật giáo               C. Hồi giáo               D. Thiên chúa giáo.

Câu 10. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La vì

A. đây là nơi hội tụ quan yếu của bốn phương

B. đây là một vùng đất rộng và bằng phẳng

C. muôn vật nơi đây đều hết sức tươi tốt, phồn vinh

D. tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 11. Xã hội phong kiến Phương Tây hình thành vào:

A. Thế kỷ III TCN               B. Thế kỷ V TCN               C. Thế kỷ V               D. Thế kỉ III

Câu 12. Năm 1007 Lý thường Kiệt đã chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách:

A. Chớp lấy thời cơ tiêu diệt toàn bộ quân Tống.

B. Đánh quân Tống đến sát biên giới.

C. Tạm ngưng chiến để quân Tống rút về nước.

D. Chủ động giảng hoà, quân Tống rút về nước.

Câu 13: Ghép các mốc thời gian ở cột A cho phù hợp với các sự kiện ở cột B

A

B

1. Năm 1009

2. Năm 1042

3. Năm 968

4. Năm 979

a. Lê Hoàn lên ngôi vua

b. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua

c. Lý Công Uẩn lên ngôi vua nhà Lý thành lập

d. Ban hành luật hình thư

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm): Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất nước?

Câu 2 (3,5 điểm): Hãy trình bày diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy?

Bộ 3 đề thi Lịch Sử 7 Giữa kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Kế sách cắm cọc trên sông Bạch Đằng của Lê Hoàn được kế thừa, vận dụng từ cuộc đấu tranh nào trong lịch sử dân tộc?

A. Kháng chiến chống quân Nam Hán của Ngô Quyền (938).

B. Khởi nghĩa chống quân xâm lược Hán của Hai Bà Trưng (40).

C. Kháng chiến chống quân Lương xâm lược (545).

D. Khởi nghĩa chống quân Đường của Mai Thúc Loan (722).

Câu 2: Những quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV - XVI?

A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.                     B. Anh, Pháp.

C. Anh, Tây Ban Nha.                                  D. Pháp, Bồ Đào Nha.

Câu 3: Nhà thiên văn học nào lần đầu tiên đã đưa ra thuyết nhật tâm để phản bác thuyết địa tâm của giáo hội Kitô?

A. Ga-li-lê.              B. Bru-nô.              C. N. Cô-péc-ních.              D. Kê-plơ.

Câu 4: Vương triều phong kiến nào ở Trung Quốc ra đời trên cơ sở thắng lợi của một cuộc khởi nghĩa nông dân?

A. Vương triều Thanh (1644 - 1911).

B. Vương triều Đường (618 - 907).

C. Vương triều Nguyên (1271 - 1368).

D. Vương triều Minh (1368 - 1644).

Câu 5: Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành tựu văn hóa của Campuchia thời phong kiến?

A. Đền Ăng-co-vát.

B. Đền Ăng-co-thom.

C. Tháp Bay-on.

D. Đền tháp Bô-rô-bu-đua.

Câu 6: Dưới thời Đinh - Tiền Lê, các nhà sư rất được triều đình trọng dụng, vì

A. quan lại chưa có nhiều, trình độ học vấn thấp.

B. đạo Phật ảnh hưởng sâu rộng, các nhà sư có học vấn uyên bác.

C. các nhà sư và nhà chùa đều có thế lực về kinh tế, chính trị rất lớn.

D. nho giáo và Đạo giáo bị hạn chế phát triển trong xã hội.

Câu 7: Dưới thời Lý - Trần, một trong những biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp được nhà nước phong kiến Đại Việt quan tâm thực hiện và đưa vào trong các bộ luật là

A. sử dụng rộng rãi phân bón trong trồng trọt.

B. bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp.

C. lai tạo nhiều giống cây trồng mới.

D. thâm canh tăng vụ.

Câu 8: Nội dung nào sau đây không phản ảnh đúng ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống (981)?

A. Buộc nhà Tống phải nhún nhường, thần phục Đại Cồ Việt.

B. Thể hiện quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân Đại Cồ Việt.

C. Bảo vệ và giữ vững được nền độc lập, tự chủ non trẻ của dân tộc.                          

D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho các cuộc đấu tranh sau này.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Sự thịnh trị của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào?

Câu 2 (3,0 điểm):

a. Những yếu tố cơ bản nào tạo nên thắng lợi của nhân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)?

b. Cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077) của nhân dân Đại Việt thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?

Bộ 3 đề thi Lịch Sử 7 Giữa kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Phần trắc nghiệm (5.0 điểm)

Câu 1. Người sản xuất chính trong lãnh địa là:

A. Nô lệ                                            B. Nông nô

C. Nông dân tá điền                         D. Địa chủ

Câu 2. Xã hội phong kiến phương Tây hình thành vào:

A. Thế kỉ III TCN                                    B. Thế kỉ V TCN

C. Thế kỉ V                                             D. Thế kỉ III

Câu 3. Xã hội phong kiến phương Đông có các giai cấp cơ bản là:

A. Lãnh chúa và nông nô.

B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh

C. Địa chủ và nông nô

D. Lãnh chúa và nông dân lĩnh canh

Câu 4.Ý nào dưới đây không phản ánh các chính sách mà Vương triều Mô-gôn đã thi hành?

A. Xóa bỏ sự kì thị tôn giáo.

B. Thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo.

C. Ra sức cấm đoán đạo Hin-đu.

D. Khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa.

Câu 5. Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là

A. Vạn Thắng vương.                    B. Bắc Bình vương.

C. Bình Định vương.                      D. Bố Cái Đại vương.

Câu 6. “Loạn 12 sứ quân” là thời kì như thế nào?

A. 12 địa phương hợp nhất thành một nước.

B. 12 tướng lĩnh giúp sức Ngô Quyền xây dựng đất nước.

C. Đất nước phát triển với thế lực của 12 vùng địa phương.

D. Đất nước chia cắt, 12 tướng lĩnh chiếm các vùng cát cứ.

Câu 7. Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ trình độ phát triển cao của nghề luyện kim dưới thời Vương triều Gúp-ta?

A. Đúc được tượng Phật bằng sắt cao tới 2m và không gỉ.

B. Chế tạo kim hoàn và các tác phẩm nghệ thuật khắc trên ngà voi.

C.  Dệt được những tấm vải mềm và nhẹ, nhiều màu sắc và không phai.

D. Đúc được cột sắt không gỉ và những bức tượng Phật bằng đồng cao tới 2m.

Câu 8. Người đầu tiên đi vòng quanh trái đất là:

A. Cri-xtôp Cô-lôm-bô

B. Ma-gien-lăng

C. Va-xcô đờ Ga-ma

D. Đi-a-xơ 

Câu 9. Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách

A. Thương lượng, đề nghị “giảng hòa”.

B.  Tổng tiến công, truy kích kẻ thù đến cùng.

C. Kí hòa ước kết thúc chiến tranh.

D. Đề nghị “giảng hòa”, chờ thời cơ phản công.

Câu 10. Ý nào dưới đây không phải là hệ quả tích cực của các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV?

A. Thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thị trường được mở rộng.

B. Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

C. Là cuộc cách mạng thực sự trên lĩnh vực giao thông và tri thức.

D. Đem lại những hiểu biết mới về Trái Đất.

Câu 11. Tại sao phong trào Cải cách tôn giáo lại đòi thay đổi và tổ chức lại Giáo hội?

A. Giai cấp phong kiến dựa vào Giáo hội để loại bỏ lợi ích của giai cấp tư sản.

B. Giáo hội không đáp ứng những nguyện vọng của giai cấp tư sản.

C. Giai cấp phong kiến và giáo hội phản bội lại quyền lợi của giai cấp tư sản.

D. Giáo hội thống trị nhân dân về mặt tinh thần và cản trở sự phát triển của tư sản.

Câu 12. Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước thành?

A. Đại Việt               B. Đại Cồ Việt               C. Đại Ngu               D. Đại Nam

Câu 13. Bộ luật “Hình thư” là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời dưới triều:

A. Ngô                     B. Đinh                     C.                      D. Tiền Lê

Câu 14. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Tây và phương Đông tương ứng với

A. mâu thuẫn cơ bản trong xã hội.

B. quyền lực của lãnh chúa. 

C.  quyền lực của địa chủ.

D.  đặc điểm chính trị.

Câu 15. Văn Miếu được xây dựng dưới triều vua nào?

A. Lý Thái Tổ                 B. Lý Nhân Tông                 C. Lý Thánh Tông                 D. Lý Thái Tông

Câu 16. Ông vua kiệt xuất của Vương triều Mô-gôn là ai?

A. Vua A-sô-ca.            B. Vua A-cơ-ba.            C. Vua Hác-sa.            D. Vua Gúp-ta.

Câu 17. Ý nào dưới đây phản ánh đúng về chính sách đối ngoại của Vương quốc Lan Xang?

A. Giữ quan hệ hòa hiếu với nước láng giềng nhưng cũng kiên quyết chống xâm lược.

B. Mở rộng lãnh thổ đánh chiếm các nước lân cận.

C. Liên kết với các nước trong khu vực tấn công Thái Lan.

D. Thần phục các nước láng giềng và tạo điều kiện cho Pháp trên đất Lào.

Câu 18. Ý nào dưới đây phản ánh không đúng lí do Italia là quê hương đầu tiên của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện sớm ở Italia.

B. Italia là quê hương của nền văn hóa Hy Lạp, La Mã cổ đại.

C. Khôi phục lại các giá trị văn hóa tạo nên tinh thần dân tộc Italia.

D. Giai cấp phong kiến ở Italia muốn củng cố lại nền văn hóa.

Câu 19. Nhân dân Trung Quốc phát minh ra Giấy dưới thời kì cai trị của

A. nhà Tần              B. nhà Hán              C. nhà Đường              D. nhà Nguyên

Câu 20. Điểm khác biệt lớn nhất giữa kinh tế lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại châu Âu là gì?

A. Đóng kín nền kinh tế trong các lãnh địa, còn thành thị tự do trao đổi hàng hóa.

B. Đóng kín nền kinh tế trong các thành thị, còn lãnh địa tự do trao đổi hàng hóa.

C. Lãnh địa là đơn vị chính trị độc lập, còn thành thị dưới quyền cai quản của vua.

D. Thành thị là đơn vị chính trị độc lập, lãnh địa dưới quyền cai quản của vua.

II. Phần tự luận (5,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Trong hệ tư tưởng Nho giáo ở Trung Quốc, quan điểm về "Tam cương" và "Ngũ thường" là gì? Các nhân vật gắn liền với sự phát triển của Nho giáo là ai?

Câu 3 (3,0 điểm): Nhà Đinh làm gì để xây dựng đất nước? Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của Trung Quốc có ý nghĩa gì?

Bộ 3 đề thi Lịch Sử 7 Giữa kì 1 năm 2024 tải nhiều nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Người đầu tiên đi vòng quanh trái đất là:

A. Cri- xtôp Cô -lôm- bô 

B. Ma- gien -lăng

C. Va -xcô đờ Ga- ma 

D. D. Đi- a- xơ

Câu 2. Nước ta thời Đinh -Tiền Lê có tên là:

A. Văn Lang

B. Đại Việt

C. Âu Lạc

D. Đại Cồ việt

Câu 3. Bộ luật “Hình Thư” là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời dưới triều:

A. Ngô                        B. Đinh                        C. Lý                        D. Tiền Lê

Câu 4. Quân đội thời Lý có đặc điểm là:

A. Gồm 2 bộ phận, tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”, có quân bộ và quân thuỷ.

B. Có hai bộ phận: Cấm quân và quân địa phương.

C. Có 4 binh chủng, tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”

D. Chọn thanh niên khoẻ mạnh từ 18 tuổi

Câu 5. Xã hội phong kiến Phương Đông có các giai cấp cơ bản là:

A. Lãnh chúa và nông nô

B. Địa chủ và nông dân lĩnh canh

C. Địa chủ và nông nô

D. Lãnh chúa và nông dân lĩnh canh.

Câu 6. Lý Bạch là nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời

A. Nhà Tần             B. Nhà Hán             C. Nhà Đường             D. Nhà Nguyên

Câu 7. Thành Đại La được Lý Công Uẩn đổi là thành:

A. Hà Nội             B. Phú Xuân             C. Thăng Long             D. Đông Quan

Câu 8. Người sản xuất chính trong lãnh địa là:

A. Nô lệ             B. Nông nô             C. Nông dân tá điền             D. Địa chủ

Câu 9: Tôn giáo nào giữ vai trò quan trọng trong quá trình thống nhất vương quốc Ma-ga-đa?

A. Ấn Độ giáo             B. Phật giáo             C. Hồi giáo             D. Thiên chúa giáo.

Câu 10. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La vì :

A. Đây là nơi hội tụ quan yếu của bốn phương 

B. Đây là một vùng đất rộng và bằng phẳng

C. Muôn vật nơi đây đều hết sức tươi tốt, phồn vinh

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 11. Xã hội phong kiến Phương Tây hình thành vào:

A. Thế kỷ III TCN

B. Thế kỷ V TCN 

C. Thế kỷ V

D. Thế kỉ III

Câu 12. Năm 1007 Lý thường Kiệt đã chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách:

A. Chớp lấy thời cơ tiêu diệt toàn bộ quân Tống. 

B. Đánh quân Tống đến sát biên giới.

C. Tạm ngưng chiến để quân Tống rút về nước. 

D. Chủ động giảng hoà, quân Tống rút về nước.

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có điểm gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Câu 1 (2,0 điểm): Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh - Tiền Lê có bước phát triển?

Câu 3 (3,0 điểm): Trình bày ngắn gọn diễn biến của cuộc kháng chiến chống Tống của nhà Lý. Vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống Tống?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại đến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?

A. Cuối thế kỉ VI.

B. Cuối thế kỉ V.

C. Đầu thế kỉ V.

D. Đầu thế kỉ IV.

Câu 2: Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?

A.Nô lệ. 

B.Nông dân.

C.Nô lệ và nông dân.

D.Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.

Câu 3: Trong lãnh địa phong kiến lực lượng sản xuất chính là

A.nông nô.

B. thợ thủ công.

C.nông dân.

D. thương nhân.

Câu 4: Bốn phát minh quan trong mà Trung Quốc đóng góp cho nền khoa học thế giới là

A.Giấy, kĩ thuật in, la bàn, dệt. 

B. Giấy, kĩ thuật in, đóng thuyền, thuốc súng.

C. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng. 

D. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, đại bác.

Câu 5. Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân Đông Nam Á đã biết sử dụng rộng rãi đồ

A. Đồng.              B. Nhôm.              C. Sắt.               D. Thiếc.

Câu 6. Quốc gia nào là quốc gia phong kiến điển hình ở phương Đông?

A.Việt Nam.              B. Lào.              C. Ấn Độ.              D. Trung Quốc.

Câu 7. Giai cấp nào là giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến ở phương Đông?

A. Nông nô.              B. Nông dân.              C. Địa chủ.              D. Lãnh chúa.

Câu 8. Nhà Tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào?

A. Đất nước thái bình.

B. Nội bộ triều đình rối loạn, chia nhiều phe cánh.

C. Nhà Tống (Trung Quốc) đang lăm le xâm phạm bờ cõi.

D. Đất nước trong thời gian bị phương Bắc đô hộ.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): So sánh chế độ phong kiến ở phương Đông và phương Tây trên các phương diện: quá trình hình thành và phát triển; chính trị; kinh tế; xã hội.

Câu 2 (3,0 điểm):

a. Vẽ sơ đồ về tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê.

b. Phát biểu nhận xét của em về bộ máy nhà nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1 (3,0 điểm): Phân tích hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thế kỉ XV - XVI. Theo em, những cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu có tác động như thế nào đến sự phát triển của Đại Việt đương thời?

Câu 2 (3,0 điểm). Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở các nước phương Đông và phương Tây có những điểm khác nhau. Em hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây:

So sánh

Các nước phương Đông

Các nước phương Tây

Thời gian hình thànhThời kỳ phát triểnQuá trình suy vongCâu 3 (4,0 điểm): 

a. Phát biểu ý kiến của em về nhận định: “Chủ động là tư tưởng xuyên suốt của nhà Lý trong cuộc kháng chiến chống Tống xâm lược (1075 - 1077)”.

b. Những nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 8)

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (6,0 điểm)

Câu 1. Công cụ lao động bằng sắt đã xuất hiện ở Trung Quốc dưới thời

A. Xuân Thu - Chiến Quốc.

B. Thời Tam Quốc.

C. Thời Tần.

D. Thời Hán.

Câu 2. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường có tên gọi là

A. Chế độ công điền.

B. Chế độ quân điền.

C. Chế độ tịch điền.

D. Chế độ lĩnh canh.

Câu 3. Thời Hán đã

A. Thi hành chính sách cai trị hà khắc.

B. Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc.

C. Mở rộng khoa thi chọn nhân tài.

D. Giảm thuế, chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 4. Những nước nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lí?

A. Mĩ, Anh. 

B. Anh, Pháp.

C. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

D. Pháp, Đức.

Câu 5. Các cuộc phát kiến địa lí đã mang đến sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?

A. Quý tộc, thương nhân.

B. Nông nô, tăng lữ.

C. Công nhân, quý tộc.

D. Tăng lữ, quý tộc.

Câu 6. Văn hóa Phục hưng nghĩa là gì?

A. Nền văn hóa phục vụ cho giai cấp tư sản.

B. Nền văn hóa phục vụ cho các tầng lớp trên.

C. Nền văn hóa bị chi phối bởi Giáo hội.

D. Phục hồi lại văn hóa Hi Lạp và Rô-ma.

Câu 7. Ai là người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo?

A. Can-vanh.             B. Lu-thơ.             C. Mikenlăngiơ.             D. Sếch-xpia.

Câu 8. Cây lương thực chính và chủ yếu của cư dân các quốc gia Đông Nam Á là

A. Cây lúa mì.

B. Cây ăn củ và quả. 

C. Cây ngô.

D. Cây lúa nước .

Câu 9. Quốc gia có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại là

A. Thái Lan.               B. Cam-pu-chia.               C. Việt Nam.               D. Lào.

Câu 10. Giai cấp nào là giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến ở phương Tây?

A. Nông dân.               B. Lãnh chúa.               C. Địa chủ.               D. Quý tộc.

Câu 11. So với các nước phương Tây, xã hội phong kiến phương Đông ra đời tương đối sớm nhưng lại phát triển rất

A. nhanh chóng.               B. chậm chạp.               C. rực rỡ.               D. hoàn chỉnh.

Câu 12. Tôn giáo nào là nền tảng tư tưởng của giai cấp phong kiến thống trị ở nhiều quốc gia Đông Nam Á?

A. Nho giáo.               B. Ki-tô giáo.               C. Phật giáo.               D. Hồi giáo.

Câu 13.  Ai là người đã có công dẹp “Loạn 12 sứ quân”?                                           

A. Ngô Quyền.               B. Lê Hoàn.               C. Lí Công Uẩn.               D. Đinh Bộ Lĩnh.

Câu 14. Nhà Tiền Lê được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào?

A. Đất nước thái bình.

B. Nội bộ triều đình rối loạn, chia nhiều phe cánh.

C. Nhà Tống (Trung Quốc) đang lăm le xâm phạm bờ cõi.

D. Đất nước trong thời gian bị phương Bắc đô hộ.

Câu 15. Công lao lớn nhất của các triều đại phong kiến thời Ngô - Đinh - Tiền Lê đối với dân tộc là

A. Xây dựng bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương.

B. Phát triển kinh tế nông nghiệp.

C. Củng cố và giữ vững nền độc lập dân tộc.

D. Ổn định xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Câu 16. Các công trình kiến trúc, nghệ thuật của nước ta thời Lý đều chịu ảnh hưởng của

A. Nho giáo.

B. văn hóa Trung Quốc và Cham-pa.

C. Đạo giáo.

D. đạo Phật và dấu ấn riêng của văn hóa Đại Việt.

Câu 17. Ai là người chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống những năm 1075-1077

A. Lý Công Uẩn.

B. Lý Nhân Tông. 

C. Lý Thánh Tông.

D. Lý Thường Kiệt.

Câu 18. Mùa xuân năm 1077 gắn với sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta?

A. Lê Hoàn đánh bại quân nhà Tống.

B. Vua tôi nhà Trần đánh bại quân Mông - Nguyên.

C. Lý Thường Kiệt đánh bại quân Tống.

D. Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long.

Câu 19. Các vua nhà Lý thường về địa phương để làm gì?

A. Thăm hỏi nông dân.

B. Cày tịch điền.

C. Thu thuế nông nghiệp.

D. Chia ruộng đất cho nông dân.
Câu 20. Văn miếu được xây dựng dưới triều vua nào?

A. Lý Thái Tổ. 

B. Lý Nhân Tông.

C. Lý Thánh Tông.

D. Lý Thái Tông.

Phần II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại châu Âu.

Câu 2(2,0 điểm): Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 9)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Tây Âu là

A. lãnh chúa  nông dân tự do.

B. chủ nô và nô lệ.

C. địa chủ và nông dân. 

D. lãnh chúa và nông nô.

Câu 2: Các cuộc phát kiến địa lí ở Tây Âu thời trung đại đã đưa tới nhiều hệ quả tích cực, ngoại trừ việc

A. khẳng định trái đất hình cầu, tìm ra những vùng đất mới.

B. thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

D. thúc đẩy quá trình giao lưu kinh tế - văn hóa giữa các châu lục.

Câu 3: Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là

A. Italia.                  B. Pháp.                  C. Anh.                  D. Tây Ban Nha.

Câu 4: Ai là người đầu tiên khởi xướng Nho học?

A. Mặc Tử.                  B. Trang Tử.                  C. Mạnh Tử.                  D. Khổng Tử.

Câu 5: Công trình kiến trúc nào của nhân dân Ấn Độ được coi là biểu tượng của tình yêu bất diệt và được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1983?

A. Chùa hang A-gian-ta.

B. Lăng A-cơ-ba.

C. Lâu đài Thành Đỏ.

D. Lăng Taj Mahan.

Câu 6: Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu ca dao dưới đây?

“Đố ai trên Bạch Đằng giang

Phá quân Nam Hán giữ an quê nhà?”

A. Lê Hoàn.              B. Ngô Quyền.              C. Trần Hưng Đạo.              D. Trần Khánh Dư.

Câu 7: Hình thư - bộ luật thành văn đầu tiên của nước Đại Việt được ban hành dưới thời

A. Lý.              B. Trần.              C. Hồ.              D. Lê sơ.

Câu 8: Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân xâm lược Đại Việt của nhà Tống vào năm 1076?

A. Đại Việt tập kích cứ điểm Ung Châu, Khâm Châu của nhà Tống.

B. Thỏa mãn tham vọng bành trướng lãnh thổ xuống phía Nam.

C. Tăng vị thế của nhà Tống, khiến hai nước Liêu, Hạ phải kiêng nể.

D. Đánh Đại Việt để góp phần dẹp yên mâu thuẫn trong nội bộ nước Tống.

I. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm): Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX.

Câu 2 (3,0 điểm):

a. Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống?

b. Cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077) thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Lịch Sử 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 10)

I. Trắc nghiệm khách quan (4,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là

A. nô lệ.      

B. nông dân tự do. 

C. nông nô.

D. lãnh chúa phong kiến.

Câu 2: Đoàn thám hiểm của Ph. Ma-gien-lan đã phát hiện ra đại dương nào?

A. Bắc Băng Dương.

B. Đại Tây Dương.

C. Ấn Độ Dương.

D. Thái Bình Dương.

Câu 3: Nội dung nào không phản ánh đúng những nội dung cơ bản của văn hóa thời Phục hưng?

A. Lên án, đả kích giáo hội Kitô và giai cấp thống trị phong kiến. 

B. Đòi quyền tự do cá nhân và đề cao giá trị con người.

C. Giải phóng con người khỏi trật tự, lễ giáo phong kiến. 

D. Đề cao, bảo vệ các nội dung và giáo lí của đạo Kitô.

Câu 4: Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của La Quán Trung là

A. “Hồng lâu mộng”.

B. “Tam quốc diễn nghĩa”. 

C. “Nho lâm ngoại sử”.

D. “Đậu Nga oan”.

Câu 5: Quần thể kiến trúc nào ở Việt Nam được xây dựng trong thời kì phong kiến chịu ảnh hưởng đậm nét của Ấn Độ giáo?

A. Chùa Một Cột.

B. Ngọ Môn (Huế).

C. tháp Phổ Minh.

D. Thánh địa Mĩ Sơn.

Câu 6: Địa danh lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?

“Sông nào nổi sóng bạc đầu

Ba phen cọc gỗ đâm tàu xâm lăng?”

A. Sông Hồng.

B. Sông Bạch Đằng.

C. Sông Gianh. 

D. Sông Như Nguyệt.

Câu 7: Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XI - XV được xây dựng theo thể chế

A.quân chủ chuyên chế.

B.cng hòa quý tc

C. quân chủ lập hiến.

D. dân chủ chủ nô.

Câu 8: Cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê kết thúc thắng lợi là bởi

A. quân và dân Đại Cồ Việt đã chiến đấu anh dũng.

B.nhà Tng bị hao tổn binh lực nên chủ động rút quân.

C.nhà Tống nhận thấy việc xâm lược Đại Việt là phi nghĩa.

D. Hoàn đề nghị giảng hòa để giảm bớt hao tổn.

II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm). Tại sao nói dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á?

Câu 2 (3,0 điểm). Vì sao bước sang thế kỉ XI, nhà Tống lại đẩy mạnh âm mưu xâm lược Đại Việt? Hãy trình bày những nét độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc Tống của Lý Thường Kiệt?

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên