Giáo án Toán lớp 5 Kết nối tri thức (năm 2024 mới nhất) | Giáo án Toán lớp 5

Tài liệu Giáo án Toán lớp 5 Kết nối tri thức mới, chuẩn nhất theo mẫu giáo án chuẩn của Bộ GD&ĐT giúp Thầy/Cô dễ dàng soạn giáo án môn Toán lớp 5 theo chương trình sách mới.

Giáo án Toán lớp 5 Kết nối tri thức (năm 2024 mới nhất)

Xem thử

Chỉ từ 500k mua trọn bộ Giáo án Toán lớp 5 Kết nối tri thức (cả năm) bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Giáo án Toán lớp 5 Kết nối tri thức Học kì 1

Giáo án Toán lớp 5 Kết nối tri thức Học kì 2

Giáo án Toán lớp 5 Chủ đề 7: Tỉ số và các bài toán liên quan

Giáo án Toán lớp 5 Bài 36: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 Bài 37: Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Giáo án Toán lớp 5 Bài 38: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giáo án Toán lớp 5 Bài 39: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Giáo án Toán lớp 5 Bài 40: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Giáo án Toán lớp 5 Bài 41: Tìm giá trị phần trăm của một số

Giáo án Toán lớp 5 Bài 42: Máy tính cầm tay

Giáo án Toán lớp 5 Bài 43: Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay

Giáo án Toán lớp 5 Bài 44: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 Chủ đề 8: Thể tích. Đơn vị đo thể tích

Giáo án Toán lớp 5 Bài 45: Thể tích của một hình

Giáo án Toán lớp 5 Bài 46: Xăng-fi-mét khối. Đề-xi-mét khối

Giáo án Toán lớp 5 Bài 47: Mét khối

Giáo án Toán lớp 5 Bài 48: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 Giáo án Toán lớp 5 Chủ đề 9: Diện tích và thể tích của một số hình khối

Giáo án Toán lớp 5 Bài 49: Hình khai triển của hình lập phương, hình hộp chữ nhật và hình trụ

Giáo án Toán lớp 5 Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Giáo án Toán lớp 5 Bài 51: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giáo án Toán lớp 5 Bài 52: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Giáo án Toán lớp 5 Bài 53: Thể tích của hình lập phương

Giáo án Toán lớp 5 Bài 54: Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối

Giáo án Toán lớp 5 Bài 55: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 Chủ đề 10: Số đo thời gian. Vận tốc. Các bài toán liên quan đến chuyển động đều

Giáo án Toán lớp 5 Bài 56: Các đơn vị đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5 Bài 57: Cộng, trừ số đo thời gian

Giáo án Toán lớp 5 Bài 58: Nhân, chia số đo thời gian với một số

Giáo án Toán lớp 5 Bài 59: Vận tốc của một chuyển động đều

Giáo án Toán lớp 5 Bài 60: Quãng đường, thời gian của một chuyển động đều

Giáo án Toán lớp 5 Bài 61: Thực hành tính toán và ước lượng về vận tốc, quãng đường, thời gian trong chuyển động đều

Giáo án Toán lớp 5 Bài 62: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 Chủ đề 11: Một số yếu tố thống kê và xác suất

Giáo án Toán lớp 5 Bài 63: Thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu

Giáo án Toán lớp 5 Bài 64: Biểu đồ hình quạt tròn

Giáo án Toán lớp 5 Bài 65: Tỉ số của số lần lặp lại một sự kiện so với tổng số lần thực hiện

Giáo án Toán lớp 5 Bài 66: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kế

Giáo án Toán lớp 5 Bài 67: Luyện tập chung

Giáo án Toán lớp 5 Chủ đề 12: Ôn tập cuối năm

Giáo án Toán lớp 5 Bài 68: Ôn tập số tự nhiên, phân số, số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 Bài 69: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân

Giáo án Toán lớp 5 Bài 70: Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm

Giáo án Toán lớp 5 Bài 71: Ôn tập hình học SŨNG

Giáo án Toán lớp 5 Bài 72: Ôn tập đo lường

Giáo án Toán lớp 5 Bài 72: Ôn tập đo lường

Giáo án Toán lớp 5 Bài 73: Ôn tập toán chuyển động đều

Giáo án Toán lớp 5 Bài 74: Ôn lập một số yếu tố thống kê và xác suất

Giáo án Toán lớp 5 Bài 75: Ôn tập chung

Xem thử

Giáo án Toán lớp 5 Bài 1: Ôn tập số tự nhiên - Kết nối tri thức

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố các kĩ năng liên quan đến số tự nhiên và dãy số tự nhiên: Đọc, viết, so sánh, thứ tự, cấu tạo số, làm tròn số, …

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết các vấn đề toán học.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

1. Giáo viên:

- Giáo án, các hình ảnh minh họa cho bài (nếu cần)

2. Học sinh:

- Sách giáo khoa, vở ghi, bút và đồ dùng học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Tiết 1

I. Khởi động:

* Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.

* Phương pháp: Thực hành.

* Hình thức tổ chức: Tập thể cả lớp, cá nhân.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”. GV phổ biến luật chơi:

+ Một bạn sẽ đưa ra câu hỏi. Chỉ định 1 bạn bất kì trong lớp trả lời.

+ Bạn được chỉ định trả lời đúng sẽ được là người đưa ra câu hỏi (bốc câu hỏi có sẵn của giáo viên) và chỉ định người tiếp theo.

+ Kết thúc cuộc chơi giáo viên tổng kết và trao phần thưởng cho các bạn.

+ Các câu hỏi giáo viên có thể tự soạn trước.

• Câu 1: Đọc số: 1 530 689

• Câu 2: Viết số: “Tám trăm hai mươi nghìn năm trăm bảy mươi bảy”

• Câu 3: Điền dấu >; <; =

      200 123 …?... 201 000

• Câu 4: Chọn số lớn nhất trong các số sau:

837; 293; 873; 018

• Câu 5: Đọc số lớn nhất có 4 chữ số?

- GV nhận xét, tuyên dương, dẫn dắt vào bài mới.

- HS lắng nghe trò chơi và trả lời câu hỏi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Một triệu năm trăm ba mươi nghìn sáu trăm tám mươi chín.

Câu 2: 820 577

Câu 3: 200 123 < 201 000

Câu 4: Số lớn nhất là 873

Câu 5: Chín nghìn chín trăm chín mươi chín

- HS lắng nghe

II. Luyện tập – Thực hành

* Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố lại kiến thức đã học bằng cách giải bài tập.

* Cách tiến hành:

Bài 1: (Thảo luận nhóm bốn)

- GV cho HS đọc yêu cầu BT1.

- HS thảo luận (nhóm bốn) xác định các việc cần làm: viết số, đọc số

- GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm/hàng).

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: ( Thảo luận nhóm đôi)

- GV cho HS đọc yêu cầu BT2.

– GV cho HS thảo luận (nhóm đôi) tìm hiểu bài, tìm cách làm.

- GV yêu cầu HS làm cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm đôi.

– GV cho HS trình bày theo nhóm, khuyến khích nhiều nhóm trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: ( Cá nhân)

- GV cho HS đọc yêu cầu BT3.

- GV yêu cầu HS đọc từng câu.

- Cả lớp suy nghĩ và trình bày trước lớp (Khuyến khích HS giải thích).

Bài 4: ( Cá nhân)

- GV yêu cầu học sinh quan sát số được viết trên mũ của Việt và Nam.

Giáo án Toán lớp 5 Bài 1: Ôn tập số tự nhiên | Kết nối tri thức

- GV yêu cầu học sinh viết các số chẵn từ 2 028 đến 2 032

Bài 1:

- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm tìm hiểu mẫu, xác định việc cần làm: viết số, đọc số

 

- Đại diện nhóm trả lời

• Viết số: 30 008 021

Đọc số: ba mươi triệu không trăm linh tám nghìn không trăm hai mươi mốt

• Viết số: 820 015

Đọc số: tám trăm hai mươi nghìn không trăm mười lăm

• Viết số: 1 200 324

Đọc số: một triệu hai trăm nghìn ba trăm hai mươi tư

Bài 2:

- HS tập trung lắng nghe

- HS đọc yêu cầu, thảo luận nhóm tìm hiểu mẫu, xác định việc cần làm: Viết số thành tổng.

- HS làm bài

- HS trình bày.

a) 504 842 = 500 000 + 4 000 + 800 + 40 + 2

b) 1 730 539 = 1 000 000 + 700 000 + 30 000 + 500 + 30 + 9

c) 26 400 500 = 20 000 000 + 6 000 000 + 400 000 + 500

Bài 3.

- HS đọc từng câu.

- Cả lớp suy nghĩ, giơ tay lên bảng trả lời.

a) Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2024, Rô-bốt sẽ viết được số: 20 112 024

b) Giá trị của từng chữ số 2 trong số mà Rô-bốt đã viết ở câu a:

20 000 000; 2 000; 20

Bài 4.

- HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời

Hai số chẵn liên tiếp cách nhau 2 đơn vị.

Số trên mũ của Việt và Nam cách nhau số đơn vị là:

2 032 – 2 028 = 4 (đơn vị)

Vậy số trên mũ của Rô bốt là số nằm giữa hai số ghi trên mũ của Việt và Nam.

Số đó là: 2 030

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án Toán lớp 5 Kết nối tri thức năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm giáo án lớp 5 Kết nối tri thức các môn học hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên