Đề thi Học kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề)

Đề thi Học kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 năm 2022 - 2023 có đáp án (10 đề)

Dưới đây là danh sách 10 Đề thi môn Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch Sử và Địa Lí lớp 5.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 1)

A/ PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)

Câu 1 (1đ): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Quảng cáo

a/Biện pháp nào dưới đây đã được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện để chống giặc đói:

    A. Lập hũ gạo cứu đói

    B. Trồng cây lương thực có năng suất cao.

    C. Xin viện trợ nước ngoài.

    D. Đẩy mạnh khai hoang, tăng gia sản xuất.

b/ Địa danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập là:

    A. Quảng trường Ba Đình(Hà Nội)

    B. Bến Nhà Rồng (TPHCM)

    C. Căn cứ địa Việt Bắc

    D. Dinh Thống Nhất (TPHCM)

Câu 2 (1đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Câu 3 (1đ):Em hãy điền mốc thời gian ở cột A và sự kiện ở cột B tương ứng.:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Câu 4 (1đ): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

Thu Đông năm 1947, thực dân Pháp đánh lên ………………………….., hòng tiêu diệt cơ quan………………………của kháng chiến và bộ đội…………….……….. của ta để nhanh chóng…………………………chiến tranh.

Câu 5 (1đ): Em hãy nêu ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945

B/ PHẦN ĐỊA LÍ : (5 điểm)

Câu 1 (1đ):Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Quảng cáo

a) Lúa gạo được trồng chủ yếu ở vùng:

    A. Núi và cao nguyên.

    B. Đồng bằng.

    C. Trung du.

    D. Ven biển

b) Nước ta có:

    A. 45 dân tộc.

    B. 54 dân tộc.

    C. 56 dân tộc.

    D. 53 dân tộc.

Câu 2 (1đ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6) trước các ý

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Câu 3 (1đ): Nối từ cột A với cột B cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Câu 4 (1đ): Điền từ ngữ thích hợp và chỗ trống:

- Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở……………………………………………….

- Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở…………………………………………

Câu 5 (1đ): Nêu đặc điểm của nghề thủ công ở nước ta. Hãy kể tên 1 mặt hàng thủ công nổi tiếng ở nước ta mà em biết.

Quảng cáo

Đáp án

A. PHẦN LỊCH SỬ:

Câu 1 : a – A ; b – A

Câu 2 : Đ– S – S – Đ

Câu 3 :

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Câu 4 : Việt Bắc – đầu não – chủ lực – kết thúc.

Câu 5 :

- Khẳng định quyền độc lập của dân tộc ta, kết thúc hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của dân tộc ta.

B. PHẦN ĐỊA LÍ

Quảng cáo

Câu 1 : a – B ; b – B

Câu 2 : Đ – S –Đ – S

Câu 3 :

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Câu 4 :

- Khoảng 3/4 dân số nước ta sống ở nông thôn, phần lớn làm nghề nông.

- Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.

Câu 5 : Nghề thủ công ở nước ta chủ yếu dựa vào truyền thống, sự khéo léo của người thợ và nguồn nguyên liệu sẵn có.

Chiếu cói Nga Sơn (Thanh Hóa), lụa Hà Đông (Hà Nội), gốm Bát Tràng (Hà Nội)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 2)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:

1-Cuộc phản công ở kinh thành Huế do ai lãnh đạo ?

    A. Trương Định.

    B.Nguyễn Trường Tộ.

    C.Tôn Thất Thuyết .

    D.Bác Hồ .

2-Vì sao phong trào Đông Du thất bại?

    A.Do điều kiện học tập khó khăn, thiếu thốn.

    B.Do không có người hưởng ứng phong trào.

    C.Do Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào.

    D.Do Nhật chống phá phong trào.

3-Điểm khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 là:

    A. Chiến dịch Việt Bắc do ta mở còn chiến dịch Biên giới do địch mở.

    B .Chiến dịch Việt Bắc do địch mở còn chiến dịch Biên giới do ta mở.

    C. Chiến dịch Việt Bắc và chiến dịch Biên giới đều do ta mở.

    D. Chiến dịch Việt Bắc và chiến dịch Biên giới đều do Pháp mở.

4-Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập nhằm:

    A. Tuyên bố tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

    B. Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta.

    C. Kêu gọi nhân dân đứng lên chống Pháp.

    D. Tuyên bố rằng nước ta không còn bị Nhật xâm chiếm.

5-Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

    A. Lào,Thái Lan, Cam-pu-chia.

    B.Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia.

    C. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

    D.Trung Quốc, Xinh-ga-po, Cam-pu-chia.

6-Vai trò của rừng đối với đời sống, sản xuất :

    A. Điều hoà khí hậu; để cho động vật sinh sống giúp con người săn bắn.

    B.Che phủ đất và hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột.

    C.Cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ giúp con người khai thác để làm giàu.

    D.Điều hòa khí hậu, lũ lụt; che phủ đất; cho nhiều lâm sản, nhất là gỗ.

7-Điền vào ô Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh có số dân đông nhất.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở vùng núi và cao nguyên.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Trồng trọt là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp của nước ta.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hành khách và hàng hoá ở nước ta.

8-Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)Ngành công nghiệp nước ta đã có từ lâu đời.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)Nước ta có nhiều nghề thủ công và có từ lâu đời.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)Công nghiệp được phân bố khắp đất nước.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)Công nghiệp chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng và nơi có khoáng sản.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

9- Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”? Hãy nêu cách giải quyết các tình thế đó của Đảng và Bác Hồ.

10. Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào?

Đáp án

Câu 1 (0,5đ) B.Tôn Thất Thuyết

Câu 2 (0,5đ) C. Do Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào.

Câu 3 (1đ) B.Chiến dịch Việt Bắc do địch mở còn chiến dịch Biên giới do ta mở.

Câu 4 (1đ) B. Tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta.

Câu 5 (0,5đ) C.Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

Câu 6 (0,5đ) A.Điều hòa khí hậu, lũ lụt; che phủ đất; cho nhiều lâm sản, nhất là gỗ.

Câu 7 (1đ) Đ, S, Đ, S.

Câu 8 (1đ) S, Đ, S, Đ

Câu 9 (2đ) HS nêu được 3 loại giặc là: giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt.(1 điểm). Giặc ngoại xâm để tránh cùng lúc đối phó với nhiều kẻ thù, ta có những sách lược khác nhau cho từng kẻ thù; giặc đói, Bác Hồ kêu gọi lập hũ gạo tiết kiệm, thực hiện ngày "đồng tâm", lập "Quỹ cứu đói"….; giặc dốt ta mở các lớp bình dân học vụ….

Câu 10 (2đ) HS nêu được các ý ở SGK: Khí hậu nước ta có sự khác biệt …...mát hơn. Trang 72.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 3)

I. Lịch sử: (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Câu 1 . (M1- 1đ): Người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế là:

    A. Hàm Nghi.

    B. Tôn Thất Thuyết.

    C. Trương Định.

    D. Nguyễn Trường Tộ.

Câu 2 . (M1- 1đ): Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

    A. Ngày 3/2/1930.

    B. Ngày 2/3/1930.

    C. Ngày 3/12/ 1930.

    D. Ngày 3/ 2/ 1931.

Câu 3 . (M1- 1đ): Thành phố nêu cao tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là:

    A. Sài Gòn.

    B. Hà Nội.

    C. Huế.

    D. Đà Nẵng

Câu 4 : (M3- 1đ):

Điền các từ: hi sinh, nhân nhượng, lấn tới, không chịu vào mỗi chỗ chấm cho thích hợp trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh.

“ Hỡi đồng bào toàn quốc”!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải . . . . . . . Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng . . . ., vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà . . . . . . tất cả, chứ nhất định . . . . . mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Câu 5 : (M4- 1đ): Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?

II. Địa lí: (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Câu 6 . (M1- 1đ): Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta:

    A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

    B. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

    C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.

    D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa.

Câu 7 . (M1- 1đ): Nước ta có dân số tăng:

    A. Nhanh.

    B. Rất nhanh.

    C. Trung bình.

    D. Chậm.

Câu 8 . (M1- 1đ): Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

    A. Chăn nuôi.

    B. Trồng rừng.

    C. Trồng trọt.

    D. Nuôi và đánh bắt cá, tôm.

Câu 9 : (M3- 1đ):

Điền tên 1 sản phẩm ứng với các ngành công nghiệp trong bảng dưới đây :

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

Câu 10 : (M2- 1đ): Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Nước ta mạng lưới sông ngòi thưa thớt.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Ngoại thương là hoạt động mua bán với nước ngoài.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) Công nghiệp thủy điện được phát triển trên các sông lớn ở miền núi.

Đáp án

I. Lịch sử: (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Câu 1 . (M1- 1đ): Người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế là:

    B. Tôn Thất Thuyết.

Câu 2 . (M1- 1đ): Đảng cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

    A. Ngày 3/2/1930.

Câu 3 . (M1- 1đ): Thành phố nêu cao tấm gương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là:

    B. Hà Nội.

Câu 4 : (M3- 1đ):

Điền các từ: hi sinh, nhân nhượng, lấn tới, không chịu vào mỗi chỗ chấm cho thích hợp trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh

“ Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới , vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Câu 5 : (M4- 1đ): Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?

Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập “pháo đài khổng lồ” của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

II. Địa Lí (5 điểm)

Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng

Câu 6 . (M1- 1đ): Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta :

    A. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa.

Câu 7 . (M1- 1đ): Nước ta có dân số tăng:

    A. Nhanh.

Câu 8 . (M1- 1đ): Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

    C. Trồng trọt.

Câu 9 : (M3- 1đ):

Điền tên 1 sản phẩm ứng với các ngành công nghiệp trong bảng dưới đây :

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

Câu 10 : (M2- 1đ): Điền chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) Nước ta mạng lưới sông ngòi thưa thớt

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) Ngoại thương là hoạt động mua bán với nước ngoài.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) Đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 8) Công nghiệp thủy điện được phát triển trên các sông lớn ở miền núi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 4)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch sử

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 1 . (1 điểm) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần vương?

    A. Phan Bội Châu

    B. Quang Trung

    C. Trương Định

    D. Tôn Thất Thuyết

Câu 2 . (1 điểm) Năm 1947 thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên căn cứ Việt Bắc nhằm mục đích gì?

    A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta, mau chóng kết thúc chiến tranh.

    B. Mau chóng kết thúc chiến tranh.

    C. Khai thác khoáng sản.

    D. Phát triển nông- lâm nghiệp.

Câu 3 . (2 điểm) Sau cách mạng tháng 8 nhân dân ta đã làm gì để chống lại giặc đói và giặc dốt.

Câu 4 . (1 điểm) Cuối bản Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều gì ?

II. Địa lí Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 5 . (1 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào?

    A. Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia

    B. Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia

    C. Thái Lan, Trung Quốc, Lào

    D. Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia

Câu 6 : (1 điểm) Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

    A. Trồng lúa

    B. Trồng rừng

    C. Chăn nuôi

    D. Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản

Câu 7 . (2điểm) Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm của nước ta lại tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và ven biển?

Câu 8 . (1 điểm) Tỉnh Bắc Giang có những địa điểm du lịch nào ?

Đáp án

I. Lịch Sử (5 điểm)

Câu 1 : ( 1đ) Ý-D

Câu 2 : 1 điểm. Ý-A

Câu 3 : (2đ)

- Khẩu hiệu không một tấc đất bỏ hoang,” Tấc đất tấc vàng”. Những đoạn đê vỡ được đắp lại, nông dân hăng hái tham gia sản xuất...

- Phong trào xóa nạn mù chữ được phát động khắp nơi, các lớp học bình dân được mở...

Câu 4 : (1đ)

- Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.

II. Địa Lí (5 điểm)

Câu 5 : (1 điểm ) Khoanh vào A

Câu 6 : (1 điểm ) Khoanh vào A

Câu 7 : (2 điểm)

- Vì vùng đồng bằng và ven biển là nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc,.....

Câu 6 : (1 điểm )

- Học sinh nêu được từ 3 địa điểm trở nên cho (1điểm)

(Núi Yên Tử, Đồng Thông, Làng Thổ Hà,…)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 5)

A. Lịch sử (5 điểm ):

I. Trắc nghiệm

1) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1,5 điểm)

a) Bác Hồ ra nước ngoài tìm đường cứu nước từ bến cảng nào ?

    A. Nha Trang .

    B. Hải phòng .

    C. Nhà Rồng.

    D. Đà Nẵng .

b) Phong trào Đông du được phát động do nhà yêu nước nào ?

    A. Nguyễn Trường Tộ.

    B. Trương Định.

    C. Nguyễn Tất Thành.

    D. Phan Bội Châu.

c) Thời gian, địa điểm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là:

    A. 03/02/1930 – Tại Hương Cảng – Hồng Kông - Trung Quốc.

    B. 02/9/1945 – Tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội .

    C. 03/02/1930 - Tại chiến khu Việt Bắc.

    D. 02/03/1930 – Tại Hương Cảng – Hồng Kông - Trung Quốc.

2) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (1,5 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

II.Tự luận: Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 ? (2đ)

B. Địa lí (5 điểm ):

I.Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

a) Phần đất liền nước ta giáp với những nước:

    A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.

    B. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

    C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.

    D. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.

b) Diện tích phần đất liền của nước ta là :

    A/ 33 000 km2 .

    B/ 3 300 km2 .

    C/ 330 000 km2 .

    D. 3 300 000 km2 .

c) Các loại hình giao thông của nước ta là :

    A. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường sông.

    B. Đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không.

    C. Đường bộ, đường sắt, đường sông, đường hàng không.

    D. Đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

II. Tự luận:

1) Hãy kể tên những sân bay quốc tế của nước ta? (1điểm)

2) Em hãy nêu vai trò của vùng biển nước ta? (1điểm)

Đáp án

A. Lịch sử (5 điểm ):

1.Trắc nghiệm (3 điểm ):

1) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

a) Khoanh vào C

b) Khoanh vào D

c) Khoanh vào A

2) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: (1,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0.5 điểm

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

2. Tự luận (2 điểm ):

Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 :

- Đập tan âm mưu đen tối của địch.

- Bảo vệ được cơ quan đầu não.

- Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững và mở rộng.

- Ta giành được thế chủ động và đẩy địch vào thế bị động.

- Chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ.

- Khẳng định tinh thần đoàn kết chiến đấu của quân và dân ta; cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.

B. Địa lí (5 điểm):

1.Trắc nghiệm (3 điểm ):

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Mỗi ý đúng được 1 điểm

a) Khoanh vào D

b) Khoanh vào C

c) Khoanh vào B

2. Phần tự luận (2 điểm ):

1) Hãy kể tên những sân bay quốc tế của nước ta? (1điểm)

- Sân bay Tân Sơn Nhất- Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sân bay Nội Bài- Hà Nội.

- Sân bay Đà Nẵng- Đà Nẵng.

2) Em hãy nêu vai trò của vùng biển nước ta ? (1điểm)

- Điều hoà khí hậu.

- Tạo ra nhiều nơi du lịch, nghỉ mát.

- Tạo điều kiện phát triển giao thông đường biển.

- Cung cấp tài nguyên: Dầu mỏ, thuỷ sản: cá, tôm, muối,...

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 6)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 8:

Câu 1 : Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

    A. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia

    B. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia

    C. Lào, Trung Quốc, Thái Lan

Câu 2 : Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

    A. Chăn nuôi

    B. Trồng trọt

    C. Chăn nuôi và trồng trọt

Câu 3 . Loại hình đường giao ở nước ta có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách là:

    A. Đường sắt

    B.Đường hàng không

    C. Đường bộ

    D. Đường thủy

Câu 4 : Biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta ở các phía:

    A. Phía đông

    B. Phía nam

    C. Phía đông, nam và tây nam.

Câu 5 : Ở nước ta, các loại gia cầm được nuôi nhiều ở :

    A. Vùng núi, cao nguyên

    B. Đồng bằng

    C. Ven biển và hải đảo

Câu 6 . Ở nước ta, dân cư tập trung đông đúc nhất ở:

    A. Vùng núi, cao nguyên

    B. Vùng trung du

    C. Đồng bằng, ven biển

Câu 7 : Lãnh đạo cuộc phản công ở kinh thành Huế là:

    A. Phan Châu Trinh

    B. Nguyễn Trường Tộ

    C. Tôn Thất Thuyết

Câu 8 : Ta nắm quyền chủ động trên chiến trường sau sự kiện :

    A. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

    B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

    C. Chiến thắng Biên giới thu -đông 1950

Câu 9 : Hãy nối tên các sự kiện ở cột A với các mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 : Nêu lí do của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản và kết quả của Hội nghị ?

Câu 2 : Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Việt Bắc Thu - đông 1947?

Câu 3 : Nêu vai trò của vùng biển Việt Nam?

Câu 4 : Nêu tên một số ngành công nghiệp và thủ công nghiệp của nước ta?

Đáp án

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

- Khoanh mỗi ý đúng cho các câu từ câu 1 đến câu 8 được 0,25 điểm

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 : (2 điểm )

Lí do của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản : Để thống nhất 3 tổ chức cộng sản ( 1 điểm) .

Kết quả của Hội nghị : Đã thống nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam và đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam.(1 điểm)

Câu 2 : ( 2 điểm ) Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Việt Bắc Thu - đông 1947 : Ta đánh bại cuộc tấn công quy mô của địch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta, bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến.

Câu 3 : ( 2 điểm )

Vai trò của biển Việt Nam:

     - Điều hòa khí hậu.

     - Cung cấp nguồn hải sản, muối biển, tài nguyên.

     - Là đường giao thông quan trọng.

     - Có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp thu hút nhiều khách du lịch.

Câu 4 : ( 1 điểm )

- Một số ngành công nghiệp : Khai thác khoáng sản, điện, cơ khí, luyện kim, hóa chất, dệt may mặc, hàng tiêu dùng, chế biến lương thực thực phẩm.

- Một số ngành thủ công nghiệp : gốm, cói, chạm khắc gỗ, chạm khắc đá, thêu, lụa tơ tằm...

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 7)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch sử (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 4)

Câu 1 : (0,5 đ) Năm nào dưới đây cho biết thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta:

    A. năm 1862.

    B. năm 1860

    C. năm 1859

    D. năm 1858

Câu 2 : (0,5 đ) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương.

    A. Phan Bội Châu

    B. Tôn Thất thuyết

    C. Trương Định

    D. Quang Trung

Câu 3 : (0,5 đ) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, ở đâu?

    A. Ngày 5/6/1921 tại Nghệ An

    B. Ngày 6/5/1930 tại Bến cảng Nhà Rồng

    C. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng

    D. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng

Câu 4 : (0,5 đ) Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám là:

    A. Giặc đói, giặc ngoại xâm ;

    B. Giặc dốt, giặc đói.

    C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

    D. Giặc ngoại xâm, giặc dốt

Câu 5 : (1 điểm) Hãy viết số, các từ, cụm từ phù hợp vào chỗ chấm cho các sự kiện sau:

a) Ngày .....tháng ....năm .....là ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

b) Sáng ngày 20/12/1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của ...................................................

c) Thu - Đông 1947, Việt Bắc ...........................................................

d) Chiến thắng ...................... Thu - Đông 1950

II. Địa lí (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 3)

Câu 1 : (0,5 đ) Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta:

    A. Đà Nẵng;

    B. Hà Nội;

    C. Thành Phố Hồ Chí Minh;

    B. Hải Phòng

Câu 2 : (0,5 đ) Loại hình giao thông có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:

    A. Đường bộ;

    B. Đường sắt;

    C. Đường thủy;

    D. Đường hàng không

Câu 3 : (0,5 đ) Đường biên giới nước ta tiếp giáp với những nước nào?

    A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia

    B. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia

    C. Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào

    D. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia

Câu 4 : (0,5 đ) Điền vào chỗ chấm các từ thích hợp:

Công nghiệp khai thác ........................... phân bố ở những nơi có mỏ khoáng sản. Các ngành công nghiệp khác của nước ta phân bố chủ yếu ở...................................................

Câu 5 : (1 đ) Hãy nối ý ở cột (A) với ý ở cột (B) sao cho phù hợp.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. Lịch sử (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 4)

Câu 1 : (1 đ) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào ?

Câu 2 : (1 đ) Theo em, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

II. Địa lí (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 3)

Câu 1 : (1 đ) Vì sao nước ta có nhiều điều kiện để phát triển ngành du lịch?

Câu 2 : (1 đ) Theo em, vùng biển nước ta có vai trò gì trong sản xuất và đời sống?

Đáp án

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch Sử (3 điểm)

       Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1 : (0.5 điểm) D. năm 1858

Câu 2 : (0.5 điểm) B. Tôn Thất thuyết

Câu 3 : (0.5 điểm) C. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng.

Câu 4 : (0.5 điểm) C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

Câu 5 : (1 điểm)

a) Ngày 3 tháng 2 năm 1930 là ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

b) Sáng ngày 20/12/1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (hoặc Bác Hồ )

c) Thu- Đông 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”

d) Chiến thắng biên giới Thu-Đông 1950

II. Địa Lí (3 điểm)

       Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng.

Câu 1 :(0.5 điểm) C. Thành Phố Hồ Chí Minh

Câu 2 :(0.5 điểm) A. Đường bộ

Câu 3 :(0.5 điểm) D. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia

Câu 4 :(0.5 điểm) Điền vào chỗ chấm các từ thích hợp:

Công nghiệp khai thác khoáng sản phân bố ở những nơi có mỏ khoáng sản. Các ngành công nghiệp khác của nước ta phân bố chủ yếu ở đồng bằng và ven biển

Câu 5 : (1 điểm) Hãy nối ý ở cột (A) với ý ở cột (B) sao cho phù hợp

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. Lịch Sử (3 điểm)

Câu 1 :(1 điểm) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào ?

Đ/A: Khẳng định : Quyết tâm chiến đấu để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Tác dụng : Cổ vũ tinh thần đấu tranh của quân và dân ta; nhân dân có niềm tin kháng chiến.

Câu 2 :(1 điểm) Theo em, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam ?

Đ/A: Tháng 2-1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp đã chỉ rõ: để đưa cuộc kháng chiến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

II. Địa Lí (3 điểm)

Câu 1 : (1 điểm) Vì sao nước ta có nhiều điều kiện để phát triển ngành du lịch?

Đ/A: Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp. bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống,... Trong đó, các địa điểm được công nhận là di sản thế giới như : vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam),... là những nơi thu hút nhiều khách du lịch.

Câu 2 : (1 điểm) Theo em, vùng biển nước ta có vai trò gì trong sản xuất và đời sống ?

Đ/A: Điều hòa khí hậu; có nhiều tài nguyên lớn cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm,...; Biển là đường giao thông quan trọng; Ven biển có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp là những nơi du lịch và nghỉ mát hấp dẫn đã góp phần to lớn trong sản xuất và đời sống của nhân dân ta để phát triển kinh tế đất nước.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 8)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1. ( 1điểm) Để chuẩn bị kháng chiến lâu dài, Tôn Thất Thuyết đã làm gì ?

    A. Đề nghị triều đình thương thuyết với Pháp, xin chuộc lại những vùng đất đã rơi vào tay chúng.

    B. Đề nghị triều đình mở các trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc để chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp .

    C. Cho lập các căn cứ ở vùng rừng núi từ Quảng Trị đến Thanh Hóa; lập các đội nghĩa binh ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp.

    D. Cho lập các căn cứ ở vùng rừng núi từ Quảng Trị đến Quảng Nam; lập các đội nghĩa binh ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp.

Câu 2 .(1 điểm) Em hãy điền các từ ( đồng bào; làm nô lệ ; không chịu mất nước; thực dân Pháp) vào chỗ chấm trong đoạn văn dưới đây để có đáp án đúng về Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“ Hỡi..................................toàn quốc !

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, ............................................ càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp ta lần nữa !

Không ! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định .........................................., nhất định không chịu ..........................................................” ?

Câu 3 .(1 điểm) Em hãy điền đầy đủ thời gian, sự kiện vào bảng sau cho thích hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 4 .(1 điểm) Nước ta thuộc khu vực nào ?

    A. Thuộc khu vực Đông Á

    B. Thuộc khu vực Nam Á

    C. Thuộc khu vực Đông Nam Á

    D. Thuộc khu vực Bắc Á

Câu 5 .(1 điểm) Ý nào dưới đây không phải là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản của nước ta.

    A. Sông có lượng nước thay đổi theo mùa.

    B. Nhu cầu về thuỷ sản ngày càng tăng

    C. Người dân có nhiều kinh nghiệm

    D. Vùng biển có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc.

Câu 6 .(1 điểm) Em hãy điền các từ thích hợp vào chỗ chấm :

Nước ta có ……. dân tộc. Dân tộc………… có số dân đông nhất, sống tập trung ở các đồng bằng, ven biển.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7 . ( 1 điểm ) Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào ? Do ai chủ trì?

Câu 8 . ( 1 điểm ) Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Điên Biên Phủ 1954?

Câu 9 . Nêu vai trò của rừng nước ta ? (1điểm)

Câu 10. Kể tên các sân bay quóc tế, các cảng biển lớn của nước ta mà em biết ?( 1điểm)

Tên các sân bay quốc tế:

Các cảng biển lớn :

Đáp án

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu ghi 1 điểm. Đáp án đúng là.

Câu 1: C .(1 điểm)

Câu 2 (1 điểm) – Điền đúng mỗi chỗ chấm ghi 0,25 điểm: Thứ tự các từ cần điền là: đồng bào; thực dân Pháp; không chịu mất nước; làm nô lệ

Câu 3 – Điền đúng mỗi chỗ chấm ghi 0,5 điểm:

- 1-9-1858: Thực dân Pháp chính thức xâm lược nước ta.

- 2/9/1945: - Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Câu 4: C .(1 điểm)

Câu 5: A.(1 điểm)

Câu 6: 54; Kinh. (1 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7 : 1 điểm

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập vào ngày 3 – 2 - 1930. Do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

Câu 8 : 1 điểm

Ý nghĩa: Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu 9 : 1điểm Vai trò của rừng:

Cung cấp gỗ; cung cấp nhiều sản vật khác; điều hòa khí hậu; che phủ đất, hạn chế lũ lụt.; nơi động vật sinh sống.

Câu 10 : 1điểm

Kể đúng mỗi ý được (0,5 điểm).

- Tên các sân bay quóc tế: Sân bay Nội Bài ( Hà Nội ); Tân Sơn Nhất ( TP HCM); Đà Nẵng

- Các cảng biển lớn : Cảng Hải Phòng; Cảng Đà Nẵng, Cảng TP Hồ Chí Minh

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 9)

A. LỊCH SỬ (5 điểm)

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 . Phong trào Đông du do ai cổ động, tổ chức ?

    A. Trương Định

    B. Phan Bội Châu

    C. Nguyễn Trường Tộ

Câu 2 . Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập diễn ra vào thời gian nào?

    A. Ngày 19/5/1890

    B. Ngày 5/6/1911

    C. Ngày 2/9/1945

Câu 3 . Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 là gì ?

    A. Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

    B. Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước.

    C. Quyết tâm nổ súng tấn công Pháp.

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 4 : Cuối bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ khẳng định điều gì ?

Câu 5 : Điền vào chỗ còn thiếu:

Thu – đông 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng…………………………………

……………………….và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng Việt Bắc đã trở thành……............................................................................................................

B. ĐỊA LÝ( 5 điểm)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 6 . Sông ngòi nước ta có vai trò:

    A. Bồi đắp nên đồng bằng; cung cấp nước cho sản xuất

    B. Là đường giao thông; nguồn thủy điện; nguồn thủy sản.

    C. Bồi đắp nên đồng bằng; cung cấp nước cho sản xuất ;Là đường giao thông; nguồn thủy điện; nguồn thủy sản

Câu 7 . Nước ta có khí hậu như thế nào?

    A. Nhiệt đới ẩm gió mùa

    B. Ôn đới

    C. Hàn đới.

Câu 8 . Nước ta có tất cả bao nhiêu dân tộc?

    A. 30

    B. 54

    C. 45

II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 9 . Điền vào chỗ chấm:

Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối , cá, tôm. Biển là đường……………………..quan trọng. Ven biển nước ta có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp, là nơi nghỉ mát và du lịch hấp dẫn. Vì vậy chúng ta………………………………………...............

Câu 10 . Hãy kể tên các ngành công nghiệp chủ yếu của nước ta ?

Đáp án

A. LỊCH SỬ (5 điểm)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 4 : (2 điểm) Cuối bản tuyên ngôn độc lập bác Hồ khẳng định:

Nước Việt nam có quyền hưởng tự do và độc lập , Và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

Câu 5 : (1 điểm) Thu – đông 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đàu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng Việt Bắc đã trở thành “ Mồ chôn giặc Pháp”.

B. ĐỊA LÍ (5 điểm)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 9 : (1,5 điểm) Vai trò của biển:

Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối , cá, tôm. Biển là đường giao thông.quan trọng. Ven biển nước ta có nhiều banxi tắm và phong cảnh đẹp, là nơi nghỉ mát và du lịch hấp dẫn. Vì vậy chúng ta cần bảo vệ giữ gìn và khai thác tài nguyên một cách hợp lí.

Câu 10 : (2 điểm) Các ngành công nghiệp chủ yếu của nước ta:

- Khai thác khoáng sản

- Điện (nhiệt điện, thủy điện, ...)

- Luyện kim

- Cơ khí (sản xuất, lắp ráp, sửa chữa)

- Hóa chất

- Dệt, may mặc

- Chế biến lương thực, thực phẩm

- Sản xuất hàng tiêu dùng

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Lịch Sử & Địa Lí lớp 5

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề 10)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch sử (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 1 : (0.5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm:

    A. năm 1862.

    B. năm 1858

    C. năm 1859

    D. năm 1860

Câu 2 :(0,5 điểm) Chức vụ “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong tặng cho ông Trương Định?

    A. Triều đình nhà Nguyễn.

    B. Người nhà ông

    C. Dân chúng và nghĩa quân

    D. Ông tự phong

Câu 3 :(0,5 điểm) Ngày, tháng, năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là:

    A. Ngày 3/2/1930

    B. Ngày 3/3/1930

    C. Ngày 2/3/1930

    D. Ngày 2/3/1931

Câu 4 :(0,5 điểm) Ai là người đã nhờ đồng đội chặt cánh tay khi bị thương để làm nhiệm vụ trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

    A. Phan Đình Giót;

    B. La Văn Cầu

    C. Tô Vĩnh Diện;

    D. Bế Văn Đàn.

Câu 5 :(1 điểm) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: ( không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng.)

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm ………………………………lần nữa.

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chiệu mất nước,nhất định………………………………………”

II. Địa lí (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 3)

Câu 1 :(0,5 điểm) Diện tích lãnh thổ nước ta vào khoảng bao nhiêu km 2 ?

    A. 330 000 km2

    B. 320 000 km2

    C. 430 000 km2

    D. 340 000 km2

Câu 2 :(0,5 điểm) Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:

    A. Huế - Đà nẵng

    B. Bắc - Nam ( Hà Nội - Thành Phố HCM )

    C. Hà Nội - Đà Nẵng

    D. Đà Nẵng - Nha Trang

Câu 3 :(0,5 điểm) Vai trò của rừng đối với đời sống sản xuất là:

    A. Điều hòa khí hậu

    B. Che phủ đất

    C. Cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ

    D. Tất cả ý trên

Câu 4 :(0,5 điểm) Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta?

    A.Thành phố Hồ Chí Minh;

    B.Thành phố Hà Nội;

    C.Thành phố Hải Phòng;

    D. Thành phố Đà Nẵng

Câu 5 :( 1 điểm) Hãy nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố ở cột B cho đúng.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. Lịch sử (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 4)

Câu 1 : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Câu 2 : Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

II. Địa lí (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 1 : Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.

Câu 2 : Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Đáp án

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch Sử (3 điểm)

       Mỗi câu trả lời đúng ghi 0.5 điểm, riêng câu 5: 1 điểm

Câu 1: B (0.5đ)

Câu 2: C (0.5đ)

Câu 3: A (0.5đ)

Câu 4: B (0.5đ)

Câu 5: Thứ tự các từ cần điền

Hòa bình, nhân nhượng, cướp nước ta; không chịu làm nô lệ.

( Đúng mỗi ý 0,25 đ )

II. Địa Lí (3 điểm)

Câu 1: A (0.5đ)

Câu 2: B (0.5đ)

Câu 3: D (0.5đ)

Câu 4: A (0.5đ)

Câu 5:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. Lịch Sử (2 điểm)

Câu 1 : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Trả lời: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ chính cho cách mạng Việt Nam đó là:

- Phát triển tinh thần yêu nước.

- Đẩy mạnh thi đua

- Chia ruộng đất cho nông dân.

Câu 2 : Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

Trả lời:

Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

II. Địa Lí (2 điểm)

Câu 1 : Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.

Trả lời: Hậu quả của việc tăng nhanh dân số: Dân số tăng nhanh ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế; Không đảm bảo được nhu cầu cuộc sống; làm suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Câu 4 : Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Trả lời: Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống... có các địa điểm được công nhận là di sản thế giới như: Vịnh Hạ Long, Phong Nha- Kẻ Bàng, Cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn.

Tải xuống

Xem thêm bộ Đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.