Top 10 Đề thi Học kì 1 Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 năm 2020 - 2021 có đáp án

Dưới đây là danh sách 10 Đề thi môn Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch Sử và Địa Lí lớp 5.

Tải xuống

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 1 (Đề 1)

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 8:

Câu 1 : Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:

Quảng cáo

    A. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia

    B. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia

    C. Lào, Trung Quốc, Thái Lan

Câu 2 : Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là:

    A. Chăn nuôi

    B. Trồng trọt

    C. Chăn nuôi và trồng trọt

Câu 3 . Loại hình đường giao ở nước ta có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách là:

    A. Đường sắt

    B.Đường hàng không

    C. Đường bộ

    D. Đường thủy

Câu 4 : Biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta ở các phía:

    A. Phía đông

    B. Phía nam

    C. Phía đông, nam và tây nam.

Câu 5 : Ở nước ta, các loại gia cầm được nuôi nhiều ở :

Quảng cáo

    A. Vùng núi, cao nguyên

    B. Đồng bằng

    C. Ven biển và hải đảo

Câu 6 . Ở nước ta, dân cư tập trung đông đúc nhất ở:

    A. Vùng núi, cao nguyên

    B. Vùng trung du

    C. Đồng bằng, ven biển

Câu 7 : Lãnh đạo cuộc phản công ở kinh thành Huế là:

    A. Phan Châu Trinh

    B. Nguyễn Trường Tộ

    C. Tôn Thất Thuyết

Câu 8 : Ta nắm quyền chủ động trên chiến trường sau sự kiện :

    A. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

    B. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

    C. Chiến thắng Biên giới thu -đông 1950

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Câu 9 : Hãy nối tên các sự kiện ở cột A với các mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1 : Nêu lí do của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản và kết quả của Hội nghị ?

Câu 2 : Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Việt Bắc Thu - đông 1947?

Câu 3 : Nêu vai trò của vùng biển Việt Nam?

Câu 4 : Nêu tên một số ngành công nghiệp và thủ công nghiệp của nước ta?

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 1 (Đề 2)

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch sử (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 4)

Câu 1 : (0,5 đ) Năm nào dưới đây cho biết thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta:

    A. năm 1862.

    B. năm 1860

    C. năm 1859

    D. năm 1858

Câu 2 : (0,5 đ) Ai là người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương.

    A. Phan Bội Châu

    B. Tôn Thất thuyết

    C. Trương Định

    D. Quang Trung

Câu 3 : (0,5 đ) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào, ở đâu?

    A. Ngày 5/6/1921 tại Nghệ An

    B. Ngày 6/5/1930 tại Bến cảng Nhà Rồng

    C. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng

    D. Ngày 5/6/1911 tại Bến cảng Nhà Rồng

Câu 4 : (0,5 đ) Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám là:

    A. Giặc đói, giặc ngoại xâm ;

    B. Giặc dốt, giặc đói.

    C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

    D. Giặc ngoại xâm, giặc dốt

Câu 5 : (1 điểm) Hãy viết số, các từ, cụm từ phù hợp vào chỗ chấm cho các sự kiện sau:

a) Ngày .....tháng ....năm .....là ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

b) Sáng ngày 20/12/1946, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của ...................................................

c) Thu - Đông 1947, Việt Bắc ...........................................................

d) Chiến thắng ...................... Thu - Đông 1950

II. Địa lí (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 3)

Câu 1 : (0,5 đ) Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta:

    A. Đà Nẵng;

    B. Hà Nội;

    C. Thành Phố Hồ Chí Minh;

    B. Hải Phòng

Câu 2 : (0,5 đ) Loại hình giao thông có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá ở nước ta là:

    A. Đường bộ;

    B. Đường sắt;

    C. Đường thủy;

    D. Đường hàng không

Câu 3 : (0,5 đ) Đường biên giới nước ta tiếp giáp với những nước nào?

    A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia

    B. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia

    C. Thái Lan, Cam-pu-chia, Lào

    D. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia

Câu 4 : (0,5 đ) Điền vào chỗ chấm các từ thích hợp:

Công nghiệp khai thác ........................... phân bố ở những nơi có mỏ khoáng sản. Các ngành công nghiệp khác của nước ta phân bố chủ yếu ở...................................................

Câu 5 : (1 đ) Hãy nối ý ở cột (A) với ý ở cột (B) sao cho phù hợp.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. Lịch sử (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 4)

Câu 1 : (1 đ) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào ?

Câu 2 : (1 đ) Theo em, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

II. Địa lí (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 3)

Câu 1 : (1 đ) Vì sao nước ta có nhiều điều kiện để phát triển ngành du lịch?

Câu 2 : (1 đ) Theo em, vùng biển nước ta có vai trò gì trong sản xuất và đời sống?

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 1 (Đề 3)

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng và hoàn thành các bài tập sau:

Câu 1. ( 1điểm) Để chuẩn bị kháng chiến lâu dài, Tôn Thất Thuyết đã làm gì ?

    A. Đề nghị triều đình thương thuyết với Pháp, xin chuộc lại những vùng đất đã rơi vào tay chúng.

    B. Đề nghị triều đình mở các trường dạy đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc để chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp .

    C. Cho lập các căn cứ ở vùng rừng núi từ Quảng Trị đến Thanh Hóa; lập các đội nghĩa binh ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp.

    D. Cho lập các căn cứ ở vùng rừng núi từ Quảng Trị đến Quảng Nam; lập các đội nghĩa binh ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp.

Câu 2 .(1 điểm) Em hãy điền các từ ( đồng bào; làm nô lệ ; không chịu mất nước; thực dân Pháp) vào chỗ chấm trong đoạn văn dưới đây để có đáp án đúng về Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“ Hỡi..................................toàn quốc !

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, ............................................ càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp ta lần nữa !

Không ! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định .........................................., nhất định không chịu ..........................................................” ?

Câu 3 .(1 điểm) Em hãy điền đầy đủ thời gian, sự kiện vào bảng sau cho thích hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 4 .(1 điểm) Nước ta thuộc khu vực nào ?

    A. Thuộc khu vực Đông Á

    B. Thuộc khu vực Nam Á

    C. Thuộc khu vực Đông Nam Á

    D. Thuộc khu vực Bắc Á

Câu 5 .(1 điểm) Ý nào dưới đây không phải là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành thuỷ sản của nước ta.

    A. Sông có lượng nước thay đổi theo mùa.

    B. Nhu cầu về thuỷ sản ngày càng tăng

    C. Người dân có nhiều kinh nghiệm

    D. Vùng biển có nhiều hải sản, mạng lưới sông ngòi dày đặc.

Câu 6 .(1 điểm) Em hãy điền các từ thích hợp vào chỗ chấm :

Nước ta có ……. dân tộc. Dân tộc………… có số dân đông nhất, sống tập trung ở các đồng bằng, ven biển.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7 . ( 1 điểm ) Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào ? Do ai chủ trì?

Câu 8 . ( 1 điểm ) Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Điên Biên Phủ 1954?

Câu 9 . Nêu vai trò của rừng nước ta ? (1điểm)

Câu 10. Kể tên các sân bay quóc tế, các cảng biển lớn của nước ta mà em biết ?( 1điểm)

Tên các sân bay quốc tế:

Các cảng biển lớn :

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 1 (Đề 4)

Thời gian: 60 phút

A. LỊCH SỬ (5 điểm)

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 . Phong trào Đông du do ai cổ động, tổ chức ?

    A. Trương Định

    B. Phan Bội Châu

    C. Nguyễn Trường Tộ

Câu 2 . Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập diễn ra vào thời gian nào?

    A. Ngày 19/5/1890

    B. Ngày 5/6/1911

    C. Ngày 2/9/1945

Câu 3 . Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 là gì ?

    A. Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

    B. Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước.

    C. Quyết tâm nổ súng tấn công Pháp.

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 4 : Cuối bản tuyên ngôn độc lập Bác Hồ khẳng định điều gì ?

Câu 5 : Điền vào chỗ còn thiếu:

Thu – đông 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng…………………………………

……………………….và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng Việt Bắc đã trở thành……............................................................................................................

B. ĐỊA LÝ( 5 điểm)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 6 . Sông ngòi nước ta có vai trò:

    A. Bồi đắp nên đồng bằng; cung cấp nước cho sản xuất

    B. Là đường giao thông; nguồn thủy điện; nguồn thủy sản.

    C. Bồi đắp nên đồng bằng; cung cấp nước cho sản xuất ;Là đường giao thông; nguồn thủy điện; nguồn thủy sản

Câu 7 . Nước ta có khí hậu như thế nào?

    A. Nhiệt đới ẩm gió mùa

    B. Ôn đới

    C. Hàn đới.

Câu 8 . Nước ta có tất cả bao nhiêu dân tộc?

    A. 30

    B. 54

    C. 45

II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 9 . Điền vào chỗ chấm:

Biển là nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối , cá, tôm. Biển là đường……………………..quan trọng. Ven biển nước ta có nhiều bãi tắm và phong cảnh đẹp, là nơi nghỉ mát và du lịch hấp dẫn. Vì vậy chúng ta………………………………………...............

Câu 10 . Hãy kể tên các ngành công nghiệp chủ yếu của nước ta ?

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 1 (Đề 5)

Thời gian: 60 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

I. Lịch sử (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 1 : (0.5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm:

    A. năm 1862.

    B. năm 1858

    C. năm 1859

    D. năm 1860

Câu 2 :(0,5 điểm) Chức vụ “Bình Tây Đại nguyên soái” do ai phong tặng cho ông Trương Định?

    A. Triều đình nhà Nguyễn.

    B. Người nhà ông

    C. Dân chúng và nghĩa quân

    D. Ông tự phong

Câu 3 :(0,5 điểm) Ngày, tháng, năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là:

    A. Ngày 3/2/1930

    B. Ngày 3/3/1930

    C. Ngày 2/3/1930

    D. Ngày 2/3/1931

Câu 4 :(0,5 điểm) Ai là người đã nhờ đồng đội chặt cánh tay khi bị thương để làm nhiệm vụ trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

    A. Phan Đình Giót;

    B. La Văn Cầu

    C. Tô Vĩnh Diện;

    D. Bế Văn Đàn.

Câu 5 :(1 điểm) Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp: ( không chịu làm nô lệ; hòa bình; cướp nước ta; nhân nhượng.)

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn…………………, chúng ta phải………………………. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới .Vì chúng quyết tâm ………………………………lần nữa.

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chiệu mất nước,nhất định………………………………………”

II. Địa lí (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 3)

Câu 1 :(0,5 điểm) Diện tích lãnh thổ nước ta vào khoảng bao nhiêu km 2 ?

    A. 330 000 km2

    B. 320 000 km2

    C. 430 000 km2

    D. 340 000 km2

Câu 2 :(0,5 điểm) Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:

    A. Huế - Đà nẵng

    B. Bắc - Nam ( Hà Nội - Thành Phố HCM )

    C. Hà Nội - Đà Nẵng

    D. Đà Nẵng - Nha Trang

Câu 3 :(0,5 điểm) Vai trò của rừng đối với đời sống sản xuất là:

    A. Điều hòa khí hậu

    B. Che phủ đất

    C. Cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ

    D. Tất cả ý trên

Câu 4 :(0,5 điểm) Trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta?

    A.Thành phố Hồ Chí Minh;

    B.Thành phố Hà Nội;

    C.Thành phố Hải Phòng;

    D. Thành phố Đà Nẵng

Câu 5 :( 1 điểm) Hãy nối tên khoáng sản ở cột A với nơi phân bố ở cột B cho đúng.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

I. Lịch sử (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng (Câu 1 đến câu 4)

Câu 1 : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Câu 2 : Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì?

II. Địa lí (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái ở ý đúng

Câu 1 : Nêu hậu quả của việc tăng nhanh dân số.

Câu 2 : Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta.

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.