Top 10 Đề thi Học kì 2 Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 năm 2020 - 2021 có đáp án

Quảng cáo

Dưới đây là danh sách 10 Đề thi môn Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi môn Lịch Sử và Địa Lí lớp 5.

Tải xuống

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 2 (Đề 1)

Thời gian: 60 phút

I. PHẦN LỊCH SỬ: (5 điểm)

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:(1 điểm )

Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào ngày tháng năm nào?

    A. 18 – 5 – 1959

    B. 19 – 4 – 1959

    C. 19 – 5 – 1958

    D. 19 – 5 - 1959

Câu 2: Nối cột A với cột B sao cho phù hợp: (1 điểm )

Quốc hội khóa VI đã có những quyết định quan trọng nào?

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (1 điểm ) Địa danh nào là nơi tiêu biểu của phong trào "Đồng khởi"?

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Tại sao nói: "Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta"(1 điểm)

Câu 5: Em hãy nêu ý nghĩa của lá Quốc kì? (1 điểm )

II. PHẦN ĐỊA LÝ:(5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:(1 điểm )

Quảng cáo

Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là:

    A. Hải phòng

    B. Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

    C. Đà Nẵng

    D. Cà Mau

Câu 7: Hãy điền diện tích của các châu lục sau: ( 1 điểm )

- Châu Á : ………………… km2

- Châu Âu: ………………….km2

- Châu Phi: ………………..km2

- Châu Mĩ: ………………….km2

- Châu Đại Dương: ………..km2

- Châu Nam Cực: …………. km2

Câu 8: Em hãy nêu những điểm khác nhau của Châu Đại Dương và Châu Nam Cực (1điểm)

Câu 9: Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác so với kinh tế châu Âu, châu Á? (1 điểm )

Câu 10: Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới. Quanh năm nhiệt độ dưới 0˚C. Nếu một ngày nào đó nơi đây xảy ra hiện tượng băng tan thì Trái Đất sẽ như thế nào ? ( 1 điểm )

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 2 (Đề 2)

Thời gian: 60 phút

I. Phần Lịch sử (5 điểm)

Câu 1: (1điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất.

a) Sự kiện lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, lập lại hoà bình ở miền Bắc là:

    A. Chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.

    B. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.

    C. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

    D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

b) Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

    A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    B. Mở mang giao thông miền núi.

    C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

    D. Nối liền hai miền Nam - Bắc.

Câu 2: (1điểm) Điền từ ngữ vào chỗ chấm (…) sao cho thích hợp:

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả .................... lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của ............................cán bộ, công nhân..........................................................................là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp .............

.................... đất nước.

Câu 3: (1điểm) Hãy nối cột A với cột B sao cho đúng.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 4:(1điểm) Tại sao nói: Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ?

Câu 5:(1điểm) Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước?

II. Phần Địa lí (5 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng nhất.

a) Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới:

    A. Châu Âu

    B. Châu Á

    C. Châu Phi

    D. Châu Mĩ

b) Quốc gia có chung đường biên giới cả trên đất liền và trên biển với Việt Nam là:

    A. Thái Lan

    B. Nga

    C. Trung Quốc

    D. Pháp

Câu 2:(1điểm) Điền từ ngữ vào chỗ chấm (…) sao cho thích hợp:

Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu .........................................., thực vật và động vật ................................. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ...................................nhất ở châu lục này. Châu Nam Cực là châu lục .......................................... thế giới.

Câu 3:(1điểm) Hãy điền vào ô Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) a) Động vật tiêu biểu ở Ô-xtrây-li-a là Căng-gu-ru.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) b) Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu lạnh nhất thế giới.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) c) Động vật tiêu biểu ở châu Nam Cực là chim cánh cụt.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) d) Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.

Câu 4:(1 điểm).

a) Trên trái đất có những đại dương nào ?

b) Cho biết độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào ?

Câu 5:(1 điểm) Nêu một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Á?

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 2 (Đề 3)

Thời gian: 60 phút

Em hãy khoanh vào ý đúng mà em chọn:

Câu 1: (0,5 điểm) Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”?

    A. Sài Gòn

    B. Hà Nội

    C. Bến Tre

    D. Cần Thơ

Câu 2: (0,5 điểm) Thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong phong trào “Đồng khởi ”là :

A. Chính quyền của địch bị tê liệt , tan rã ở nhiều nơi .

B. Chính quyền cách mạng được thành lập ở thôn ,xã .

C. Ở những nơi chính quyền địch bị tan rã , nhân dân được chia ruộng đất , được làm chủ quê hương .

D. Tất cả các ý trên .

Câu 3: (1 điểm) Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Thành phố Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là .......................................................................;

quyết định Quốc huy; Quốc kì là ............................................................; Quốc ca là bài .........................................; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là .....................................................................

Câu 4: (1 điểm) Đúng ghi (Đ) sai ghi (S)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Giơ-ne-vơ vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Pa-ri vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước vào ngày 25/04/1976.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 25/04/1976.

Câu 5: (1 điểm) Dựa vào nội dung đã học, vì sao nói: “Ngày 25- 4- 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?”

Câu 6: (1 điểm) Tại sao nói: “Ngày 30- 4- 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

Câu 7: (1điểm ) Nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: (1 điểm) Đa số dân cư châu Á thuộc chủng tộc da gì ? Họ sống chủ yếu ở đâu ?

Câu 9: (1 điểm) Em hãy nêu vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên của châu Á.

Câu 10: (1điểm ) Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau:

“Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ………….....……, thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ……….........…......……… nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ……………….......… nhất thế giới.”

Câu 11: (1điểm ) Trên trái đất có mấy đại dương ? Đó là những đại dương nào ? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất ?

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 2 (Đề 4)

Thời gian: 60 phút

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 ( 4 điểm)

Câu 1: Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi vào thời gian nào?

     A. 13/3/1954

    B. 30/3/1954

    C. 7/5/1954

Câu 2: Người anh hùng đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên phủ là ai?

    A. Phan Đình Giót

    B. La Văn Cầu

    C. Tô Vĩnh Diện

Câu 3: Theo Hiệp định Giơ- ne- vơ, con sông được chọn là giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Nam và Bắc là :

    A. sông Gianh

    B. sông Bến Hải

    C. sông Đồng Nai

Câu 4: Hiệp định Pa-ri được kí kết vào ngày, tháng năm nào ?

    A. 21 / 7 /1954 .

    B. 27 /1/1973

    C. 30 / 4/1975.

Câu 5: Châu lục có diện tích lớn nhất là :

    A. châu Á

    B. châu Mỹ

    C. châu Âu

Câu 6: Các nước láng giềng của Việt Nam là:

    A. Trung Quốc, Lào, Cam- pu chia

    B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

    C. Lào, Cam- pu chia, In - đô- nê- xi- a.

Câu 7: Trong các ý sau, ý nào nói nêu đúng đặc điểm địa hình của châu Á ?

    A. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) diện tích là đồng bằng, Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) diện tích là đồi núi.

    B. Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) diện tích là đồng bằng, Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) diện tích là đồi núi.

    C. Địa hình tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ.

Câu 8: Diện tích nhỏ nhất thuộc về đại dương :

    A . Thái Bình Dương.

    B . Ấn Độ Dương.

    C . Bắc Băng Dương.

    D . Đại Tây Dương.

Câu 9: Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (..........) trong câu sau: ( 1 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

a) Châu Á có số dân ……………………thế giới, ….........................là ngành sản xuất chính của người dân châu Á.

b) Giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc ..............còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng ..................................................., vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ , đồng thời chi viện cho miền Nam.

II- PHẦN TỰ LUẬN : ( 5 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ?

Câu 11: (2 điểm) Cuối tháng 6- đầu tháng 7- 1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất ( khoá VI ) họp tại Hà Nội và đã có những quyết định gì?

Câu 12: (2 điểm)

a) Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Phi?

b) Vì sao châu Phi có khí hậu như vậy?

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Lịch Sử & Địa Lí 5 Học kì 2 (Đề 5)

Thời gian: 60 phút

A, PHẦN LỊCH SỬ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoàn thiện câu trả lời theo hướng dẫn dưới đây:

Câu 1: Cụm từ “ nghìn cân treo sợi tóc” diễn tả tình thế hiểm nghèo của nước ta:

    A. Sau Cách mạng tháng Tám

    B. Trước Cách mạng tháng Tám

    C. Cuối tháng 12 – 1946

    D. Khi Pháp gửi tối hậu thư

Câu 2: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra vào năm nào?

    A. 7 - 6 – 1954

    B. 9 – 5 – 1954

    C. 17 – 5 – 1954

    D. 7 – 5 – 1954

Câu 3: Lễ kí hiệp định Pa –ri diễn ra vào:

    A. ngày 18/12/1972

    B. Ngày 30/12/1972

    C. Ngày 27/1/1973

    D. Ngày 30/4/1975

Câu 4: Chiến thắng 30/4/1975 có ý nghĩa lịch sử:

    A. Như chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ.

    B. Đập tan chính quyền sài Gòn.

    C. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

    D. Tất cả các ý trên.

Câu 5: Người cầm cờ búa liềm lên đỉnh núi Thúy (thuộc tỉnh Ninh Bình) là:

    A. Nguyễn Văn Hoan và Lương Văn Thăng.

    B. Lương Văn Tụy và Nguyễn Văn Hoan.

    C. Lương Văn Thăng và Đinh Tất Miễn.

Câu 6: Nêu một số quyết định quan trọng trong kì họp đầu tiên của Quốc hội thống nhất ( khóa VI)

B, PHẦN ĐỊA LÍ:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc hoàn thiện câu trả lời theo hướng dẫn sưới đây:

Câu 1: Đặc điểm chính của địa hình nước ta là:

    A. ¼ diện tích là đồi núi, 1/4 diện tích là đồng bằng.

    B. 1/4 diện tích là đồi núi, 3/4 diện tích là đồng bằng.

    C. 3/4 diện tích là đồi núi, 1/4 diện tích là đồng bằng.

    D. 3/4 diện tích là đồi núi, 3/4 diện tích là đồng bằng.

Câu 2:Trên thế giới, châu lục có diện tích lớn nhất là:

    A. Châu Á

    B. Châu Âu

    C. Châu Mĩ

    D. Châu Phi

Câu 3: Đại dương có diện tích lớn nhất là:

    A. Đại Tây Dương.

    B. Thái Bình Dương.

    C. Ấn Độ Dương.

    D. Bắc Băng Dương.

Câu 4:Châu Á có khí hậu như thế nào?

    A. Nóng và khô bậc nhất thế giới.

    B. Ôn hoà (mát mẻ quanh năm).

    C. Đủ các đới khí hậu (từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới).

    D. Lạnh nhất thế giới.

Câu 5: Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có bao nhiêu dân tộc anh em sing sống?

    A. 23

    B. 25

    C. 26

    D. 27

Câu 6: Nêu một số hoạt động kinh tế của đất nước Hoa Kì.

Xem đáp án Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.