Top 100 Đề thi Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp ánBộ 100 Đề thi Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm học 2022 - 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3.

Mục lục Đề thi Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2022 - 2023 mới nhất

Để mua trọn bộ Đề thi Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn

Quảng cáo

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 Chân trời sáng tạo

- Đề thi Toán lớp 3 Học kì 2 Chân trời sáng tạo

Xem thêm Đề thi Toán lớp 3 cả ba sách:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 có kết quả là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp đều 8 quả cam vào 4 hộp. Lấy 3 hộp như thế có bao nhiêu quả cam?

A. 4 quả cam

B. 5 quả cam

C. 6 quả cam

D. 7 quả cam

Quảng cáo

Câu 3. Một phần hai viết là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một phần hai viết là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 cm = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Quảng cáo

Câu 6. Lớp 3A có 30 học sinh chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

A. 5 học sinh

B. 6 học sinh

C. 7 học sinh

D. 8 học sinh

Câu 7. Số liền trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính giá trị biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn màu xanh dài gấp 3 lần thanh sắt sơn màu đỏ. Hỏi cả hai thanh sắt dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ dùng học tập của Hoa

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Mỗi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề) thể hiện một đồ dùng.

a) Điền tên dụng cụ và các từ nhiều nhất hay ít nhất vào ô trống

- Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có nhiều nhất là: ….

- Đồ dùng học tập mà bạn Hoa có ít nhất là: …

- Số bút sáp mà bạn Hoa có gấp … lần số bút chì của bạn Hoa.

Câu 14. Viết tiếp ba số vào sau mỗi dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Sắp xếp các số 35 232; 35 322; 35 223 theo thứ tự từ lớn đến bé:

A. 35 223; 35 232; 35 322

B. 35 232; 35 223; 35 322

C. 35 322; 35 223; 35 232

D. 35 322; 35 232; 35 223

Câu 2.Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là:

A. 10 000

B. 99 999

C. 98 765

D. 10 123

Câu 3. Mẹ bắt đầu làm bánh lúc 10 giờ 10 phút. Biết thời gian làm bánh là 30 phút. Hỏi mẹ làm bánh xong lúc mấy giờ

A. 10 giờ

B. 10 giờ 30 phút

C. 10 giờ 35 phút

D. 10 giờ 40 phút

Câu 4. Một hình vuông có diện tích bằng 64 cm2. Độ dài cạnh của hình vuông là:

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 6 cm

D. 5 cm

Câu 5. Lan mua 5 cái bút chì hết 30 000 đồng. Mỗi cây bút chì có giá là:

A. 6 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 7 000 đồng

D. 8 000 đồng

Câu 6. Số lượng học sinh tham gia đăng kí học các môn thể thao được ghi chép lại như sau:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Có bao nhiêu em học sinh đăng kí học Bơi lội?

A. 10

B. 15

C. 13

D. 12

Câu 7. Số liền trước của số 100 000 là:

A. 98 999

B. 89 999

C. 99 999

D. 100 001

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Quan sát tờ lịch tháng 3 năm 2024 dưới đây và điền vào chỗ trống cho thích hợp

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

- Tháng 3 có ............. ngày.

- Ngày cuối cùng của tháng 3 năm 2024 vào thứ ..........

- Chủ Nhật đầu tiên của tháng 3 là ngày .............

- Hôm nay là ngày 2 tháng 3. Còn ................ ngày nữa là đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Hôm nay là ngày 2 tháng 3. Còn 12 ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Việt. Vậy sinh nhật của Việt là ngày .............. tháng 3.

Câu 9. Đặt tính rồi tính

30 826 + 14 546

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

22 615 – 4 309

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

17 452 × 2

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

85 650 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Câu 10. Tính giá trị biểu thức:

a) 24 000 + 7 000 × 4

= .............................................

= .............................................

b) (76 265 – 55 526) × 6

= .............................................

= .............................................

c) 37 582 : 2 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề):

a) Hình chữ nhật có 4 góc vuông và 4 cạnh dài bằng nhau.Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

b) 2 năm = 36 tháng.Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

c) Trong một hình tròn, độ dài bán kính bằng một nửa độ dài đường kính. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

d) Số 82 394 đọc là tám hai ba chín tư. Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 12. Giải toán

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 18m.Trên thửa ruộng đó mỗi mét vuông thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Thay ...?... bằng dấu phép tính thích hợp (+, –, ×, :).

a) 60 000 ...?... 20 000 = 40 000

b) 50 000 ...?... 40 000 = 90 000

c) 400 ...?... 5 = 2 000

d) (2 000 + 6 000) ...?... = 2 000

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học