Đề cương ôn tập Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạoBộ đề cương ôn tập Cuối kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo với bài tập trắc nghiệm, tự luận đa dạng có lời giải chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức cần ôn tập để đạt điểm cao trong bài thi Toán lớp 3 Học kì 2.

Đề cương ôn tập Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Xem thử

Chỉ từ 50k mua trọn bộ đề cương ôn tập Cuối học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Đề cương ôn tập Toán lớp 3 Cuối học kì 2 Chân trời sáng tạo gồm các dạng bài tập (bài tập trắc nghiệm, bài tập tự luận), trong đó:

- 30 bài tập trắc nghiệm;

- 75 bài tập tự luận trong 7 dạng bài tập:

+ Dạng 1: Các số đến 100 000 (10 bài)

+ Dạng 2: Ôn tập các phép tính cộng, trừ, nhân, chia (11 bài)

+ Dạng 3: Tính giá trị biểu thức (6 bài)

+ Dạng 4: Gam, mi – li – lít, xăng – ti – mét vuông, tháng – năm. Tiền Việt Nam (10 bài)

+ Dạng 5: Ôn tập toán có lời văn (10 bài)

+ Dạng 6: Một số yếu tố thống kê, xác xuất (13 bài)

+ Dạng 7: Hình học (15 bài)

Quảng cáo

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 8 chục nghìn, 8 trăm và 8 đơn vị được viết là:

A. 80 808

B. 80 800

C. 88 008

D. 80 008

Câu 2. Số lớn nhất trong các số 28 305, 28 035, 28 350, 28 530 là:

A. 28 305

B. 28 350

C. 28 530

D. 35 028

Câu 3. “4 m = … mm”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 40

B. 400

C. 4 000

D. 40 000

Quảng cáo

Câu 4. Một năm có bao nhiêu tháng có 31 ngày?

A. 4 tháng

B. 5 tháng

C. 7 tháng

D. 8 tháng

Câu 5. An về nhà ngay sau khi tan học. Thời gian đi từ trường về nhà là 15 phút. An về đến lúc 17 giờ. Đồng hồ nào dưới đây chỉ thời gian An tan học?

Đề cương ôn tập Học kì 2 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Câu 6. Một hình vuông có chu vi bằng 36 cm. Diện tích của hình vuông đó là:

A. 36 cm2

B. 40 cm2

C. 46 cm2

D. 81 cm2

Câu 7. Hôm qua cô Tâm làm được 2 500 g bột sắn, hôm nay cô làm được gấp 3 lần hôm qua. Vậy khối lượng bột sắn cô Tâm làm được trong hai ngày là:

A. 1 kg

B. 10 kg

C. 7 500 g

D. 9 000 g

Quảng cáo

Câu 8. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2022. Còn 7 ngày nữa là đến sinh nhật tròn 9 tuổi của An. Vậy ngày tháng năm sinh của An là:

A. Ngày 5 tháng 11 năm 2022

B. Ngày 4 tháng 11 năm 2022

C. Ngày 3 tháng 11 năm 2022

D. Ngày 6 tháng 11 năm 2022

Câu 9. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1993, 1994, 1995, ….

A. 1999

B. 1998

C. 1997

D. 1996

Câu 10. Mã số mở cửa nhà của Rô-bốt là một số có bốn chữ số gồm các chữ số 0, 2, 4, 8. Biết chữ số hàng chục là 2 và chữ số hàng nghìn lớn hơn 4. Hỏi số nào dưới đây có thể là mã số mở cửa nhà của Rô-bốt?

A. 2408

B. 4028

C. 4082

D. 8420

Quảng cáo

................................

................................

................................

Phần II. Tự luận

1. Dạng 1: Các số đến 100 000

Bài 1. Đọc và viết số:

Đọc số

Viết số

Ba mươi hai nghìn năm trăm ba mươi lăm

 

 

61005

Ba mươi sáu nghìn tắm trăm tám mươi tư

 

 

86501

Bài 2. Số?

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

 

99999

 

 

65029

 

 

49600

 

 

67801

 

 

80121

 

 

90799

 

Bài 3. Viết các số theo mẫu:

a) 5237; 99301; 29091; 49210; 49509

Mẫu: 5237 = 5000 + 200 + 30 + 7

b)

40 000 + 7 000 + 100 + 1

10 000 + 9 000 + 900 + 70 + 4

50 000 + 6 000 + 700 + 10 + 2

4 000 + 400 + 1

Mẫu: 40 000 + 7 000 + 100 + 1 = 47 101

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Bài 4. Viết các số sau theo thứ tự: 8286; 78503; 9687; 30468; 58557.

a) Từ bé đến lớn:

......................................................................................................................

b) Từ lớn đến bé:

......................................................................................................................

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1002; 1004; 1006; ;….......; ….......

c) 98100; 98200; 98300; …........; ….....

b) 53300; 53320; 53340; …......; …........

d) 44035; 44040; 44045; ….......; ….......

................................

................................

................................

2. Dạng 2. Ôn tập các phép tính cộng, trừ, nhân, chia

Bài 11. Đặt tính rồi tính:

a) 2368 + 76 34

b) 326 – 308

c) 3476 × 7

d) 3455 : 5

3687 + 2757

2356 – 734

9821 × 2

6742 : 4

8647 + 1020

8327 – 52 75

3509 × 9

34065 : 6

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Bài 12. Tính nhẩm:

a) 50000 + 2000

d) 2000 × 3

g) 80000 : 2

b) 32000 – 12000

e) 14000 × 2

h) 36000 : 4

c) 70000 – 40000

f) (5000 – 4000) × 6

i) (90000 + 10000) : 5

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Bài 13. Tìm x:

a) 1998 + x = 2019

b) x – 3486 = 39401

c) x ´ 8 = 67400

d) x : 5 = 12300

e) 100 000 : x = 5

f) x + 30100 – 15100 = 60000

g) 100000 – 30000 – x = 58000

h) x × 8 + 25 = 81

i) 72 – x : 4 = 16

k) x : 4 × 7 = 25200

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Bài 14. Tìm y:

a) 4000 : y + 3222 = 3230

c) y : 4 = 1234 (dư 3)

b) y : 9 + 1419 = 2019

d) 3889 : y = 8 (dư 1)

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Bài 15. Một cửa hàng có 7950 kg gạo. Buổi sáng bán được 1600 kg, buổi chiều bán được 3278 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Bài 16. Nam nghĩ ra một số. Nam lấy số đó cộng với số bé nhất có 4 chữ số mà bốn chữ số đó khác nhau thì được 2658. Hỏi số Nam nghĩ là số mấy?

Bài giải

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................

................................

................................

3. Dạng 3. Tính giá trị biểu thức

Bài 22. Tính giá trị biểu thức:

a) 23409 × 4 + 1905

b) 21049 + 10999 × 5

c) 19109 × 5 – 72019

d) 96516 – 15011 × 6

e) 7800 : 6 + 7840 : 8

f) 52824 : 4 – 6996 : 3

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................

................................

................................

Xem thử

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên