Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 năm 2024 (có đáp án)Bộ 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 & Học kì 2 năm 2024 chọn lọc, có đáp án được biên soạn bám sát các bộ sách Kết nối tri thức (Global Success), Cánh diều (Explore Our World), Chân trời sáng tạo (Family and Friends), iLearn Smart Start giúp Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu Đề thi Tiếng Anh lớp 3 từ đó giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 3.

Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 năm 2024 (có đáp án)

Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1, Cuối kì 2 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Global Success (Kết nối tri thức)

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2


Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2


Đề thi Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Cuối kì 2


Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (Cánh diều)

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 2

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2


Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3

Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 Phonics Smart Xem thử Đề HK1 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Global Success

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. Listen and tick.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

2. Look, listen and write.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Global Success (10 đề) | Kết nối tri thức

1. How old is Helen?

She’s ________________________.

2. What’s the job of the father?

He’s a _________________________.

3. What’s the job of the mother?

She’s a ________________________.

4. How old is the boy?

He’s ________________________.

3. Read and circle a, b or c.

1.A: What would you like to drink? - B: ________________________.

a. Yes, please.

b. I have some juice.

c. I’d like some milk.

2. A: Where’s the table? - B: ______________________.

a. They’re in the kitchen.

b. It’s in the bedroom.

c. I can see a table.

3. A: How many teddy bears do you have? - B: ____________________.

a. I have some.

b. I like teddy bears.

c. They’re on the bed.

4. A: What can you see? - B: _______________________.

a. The parrot is counting.

b. I can see a parrot.

c. It’s a parrot.

4. Read and complete.

three dog have birds and has

Hi. My name’s Ben. I (1) _______ many toys. I have two cars and (2) _______ trains. I have four ships (3) _______ five buses. I like my toys.

I have a friend. His name is Andy. He (4) ___________ some pets. He has one (5) _________ and two cats. He has three rabbits and four (6) ________. They are nice.

5. Let’s talk.

1. Asking and answering questions about the job of a family member

2. Asking and answering questions about the location of a room in a house

3. Talking about quantities of things in a room

4. Offering and accepting or declining food or drinks

5. Offering and accepting ordeclining food or drinks

6. Asking and answeringquestions about whatsomeone would like to eator drink

7. Talking about someone’s toys

8. Talking about what someone is doing outdoors

9. Asking and answeringquestions about what animals someone can see at the zoo

10. Asking and answering questions about what a zoo animal is doing

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Family and Friends

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Look and write

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Write the words correctly

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng tạo

IV. Circle the correct word

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (10 đề) | Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Explore Our World

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

2. Listen and tick.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

3. Look, read and put a tick (V) or cross (X).

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World (10 đề) | Cánh diều

4. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Global success Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Family and Friends Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 Explore Our World Xem thử Đề HK2 Tiếng Anh 3 iLearn Smart Start

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên