Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) - Chân trời sáng tạo

Với bộ 2 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends năm học 2022 - 2023 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Chân trời sáng tạo và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh lớp 3 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) - Chân trời sáng tạo

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Family and Friends

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Listen and tick V. There is one example. – 4 points

1.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

2.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

3.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

4.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

5.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Read and write Yes or No. There is one example. – 4 points

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Point and say. – 2 points

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Family and Friends

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Listen and tick V. There is one example. – 4 points

1.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

2.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

3.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

4.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

5.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Read and write Yes or No. There is one example. – 4 points

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Point and say. – 2 points

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học