Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) - Chân trời sáng tạo

Với bộ 2 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends năm 2023 có đáp án, chọn lọc được biên soạn bám sát nội dung sách Chân trời sáng tạo và sưu tầm từ đề thi Tiếng Anh lớp 3 của các trường Tiểu học trên cả nước. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3.

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) - Chân trời sáng tạo

Xem thử

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2 Family and Friends bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Family and Friends

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Circle the odd one out. Write

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

II. Look and complete

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Write the words in the correct order.

1. can't / I / fly

2. can / catch / He

3. read / can't / She

4. ride / can / bike / a / I

5. soccer / can / play / He

Quảng cáo

IV. Read and complete.

mother cycling dog park father flying

Hi. My name is Kate. There are three people in my family: my father, my (1) ____________ and me. We are in the (2) _____________. My (3) ________ is drawing a picture. My mother is (4) __________ . I am (5) ____________ a kite. This is our (6) ____________. It is running.

ANSWER KEY

I.

1. scarf

2. skirt

3. pants

4. shirt

II.

1. eating

2. taking

3. brushing

4. cleaning

5. talking

6. singing

Quảng cáo

III.

1. I can'tfly.

2. Hecancatch.

3. Shecan't read.

4. I can ride a bike.

5. He can play soccer.

IV.

1. mother

2. park

3. father

4. cycling

5. flying

6. dog

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Family and Friends

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Look and write

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Write the words correctly

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

IV. Circle the correct word

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

ANSWER KEY

I.

1. N 2. N 3. Y 4. N

Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is dancing.

II.

2. black

3. wearing

4. hat

5. wearing

6. T-shirt

III.

1. run

2. ride a bike

3. play soccer

4. catch

IV.

1. read

2. dance

3. fly

4. talk

V.

2. It can catch.

3. It can fly.

4. She can’t fly.

5. He can play soccer.

6. She can’t ride a bike.

Xem thử

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học