Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends năm 2024Bộ 5 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends sách Chân trời sáng tạo năm 2024 mới nhất, chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa học kì 1 của các trường Tiểu học trên cả nước giúp học sinh lớp 3 ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi Tiếng Anh lớp 3 Giữa kì 1.

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends năm 2024

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

(Đề 1)

I. Look at the pictures and complete the words

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family And Friends năm 2024

Quảng cáo

II. Write the words in the correct order

1. kite./ your/ This/ is/

_____________________________________

2. That/ bag./ his/ is/

_____________________________________

3. This/ bike./ is/ my/

_____________________________________

4. is/ pencil./ That/ her/

_____________________________________

III. Complete the sentences

This

is

pink

favorite

Quảng cáo

1. My teddy bear is _____________.

2. This _____________ your doll.

3. _____________ is my kite.

4. My _____________ color is purple.

Đáp án

I. Look at the pictures and complete the words

1. doll

2. pencil case

3. train

4. door

II. Write the words in the correct order

1. This is your kite.

2. That is his bag.

3. This is my bike.

4. That is her pencil.

Quảng cáo

III. Complete the sentences

1. My teddy bear is ______pink_______.

2. This _____is________ your doll.

3. ______This_______ is my kite.

4. My _____favorite________ color is purple.

Xem thêm đề thi Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên