Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends có đáp án | Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạoBộ 20 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends sách Chân trời sáng tạo năm học 2022 - 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 3.

Mục lục Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends mới nhất

Quảng cáo

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1 Family and Friends

- Đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 2 Family and Friends

Xem thêm Đề thi Tiếng Anh lớp 3 cả ba sách:

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Family and Friends

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 30 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Listen and tick V. There is one example. – 4 points

1.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

2.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

3.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

4.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

5.

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Read and write Yes or No. There is one example. – 4 points

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Point and say. – 2 points

Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Family and Friends

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tiếng Anh lớp 3

Thời gian làm bài: 35 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Listen and write Y (Yes) or N (No).

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

II. Look and write

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

III. Write the words correctly

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

IV. Circle the correct word

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

V. Look. Write sentences “can” or “can’t”

Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends (2 đề) | Chân trời sáng tạo

ANSWER KEY

I.

1. N 2. N 3. Y 4. N

Audio script:

1. My sister is a nurse.

2. I’m flying a kite in the park.

3. She has three goldfish.

4. The tiger is dancing.

II.

2. black

3. wearing

4. hat

5. wearing

6. T-shirt

III.

1. run

2. ride a bike

3. play soccer

4. catch

IV.

1. read

2. dance

3. fly

4. talk

V.

2. It can catch.

3. It can fly.

4. She can’t fly.

5. He can play soccer.

6. She can’t ride a bike.

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học