Top 30 Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2023 (có đáp án)Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2023 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1.

Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Đề Toán 3 KNTT Xem thử Đề Toán 3 CTST Xem thử Đề Toán 3 CD

Chỉ từ 200k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thời gian làm bài: .... phút

Câu 1: Số liền trước của 234 là

A. 233

B. 234

C. 235

D. 236

Câu 2: Tính độ dài quãng đường ốc sên bò từ trường học về nhà:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

A. 453 m

B. 716 m

C. 718 m

D. 398 m

Quảng cáo

Câu 3: Biết số trừ là 275, hiệu là 389. Số bị trừ là:

A. 114

B. 664

C. 372

D. 275

Câu 4: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

A. 6 giờ

B. 12 giờ 30 phút

C. 1 giờ 30 phút

D. 6 giờ 5 phút

Câu 5: Đã khoanh vào một phần mấy số quả táo:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Quảng cáo

Câu 6: Hoa làm một chiếc hộp có dạng khối hộp chữ nhật; Mỗi mặt dùng 1 tờ giấy màu. Hỏi để làm 5 chiếc hộp như thế Hoa cần bao nhiêu tờ giấy màu tất cả?

A. 20 tờ

C. 30 tờ

B. 25 tờ

D. 35 tờ

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 321 + 299

b) 530 - 210

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 854

b) 110 - x = 100

c) x - 233 = 100

d) 72 : x = 8

Câu 9 (1,5 điểm): Hình bên dưới có bao nhiêu tứ giác

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức năm 2023

Câu 10 (1,5 điểm): Mẹ mua 20 quả táo. Mẹ chia cho Linh 14 số táo đó. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo?

Câu 11 (1 điểm): Hiệu của hai số là 55, nếu thêm vào số trừ 17 và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian làm bài: .... phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2023

A. 11

B. 1

C. 30

D. 35

Câu 2: Mỗi luống cô Dung trồng 8 cây. Hỏi 8 luống như thế có tất cả bao nhiêu cây?

A. 16 cây

B. 64 cây

C. 36 cây

D. 42 cây

Câu 3: Một giờ có 60 phút thì 14 giờ có:

A. 10 phút

B. 14 phút

C. 15 phút

D. 16 phút

Câu 4: Tính 530g - 325g = .....g

A. 205g

B. 210g

C. 215g

D. 220g

Câu 5: Một cửa hàng có 36 quả dưa hấu, sau khi đem bán thì số dưa hấu giảm đi 6 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa hấu?

A. 30 quả

B. 5 quả

C. 6 quả

D. 5 quả.

Câu 6: Bác Minh đã làm việc được 7 giờ, mỗi giờ bác làm được 7 sản phẩm. Hỏi bác Minh làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

A. 49 sản phẩm

B. 50 sản phẩm

C. 51 sản phẩm

D. 52 sản phẩm

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a. 45 x 8

b. 128 : 8

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 34mm + 16mm = ....cm c) 12g x 3 = .....g
b) 2dm = ...mm d) 72g : 8 = .....g

Câu 9 (1 điểm): Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều năm 2023

Câu 10 (2 điểm): Cửa hàng có 27 kg gạo. Hôm sau nhập về số gạo gấp 6 lần số gạo có tại cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg gạo?

Câu 11 (1 điểm): Một phép chia có số chia là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, thương bằng 3 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Trường Tiểu học .....

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

(Bộ sách: Chân trời sáng tạo)

Thời gian làm bài: .... phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. 329 gồm 3 trăm, 2 chục và 9 đơn vị

B. 623 gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vị

C. Các số 817, 818, 829, 809 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

D. 206 + 518 = 624

Câu 2: Dựa vào tóm tắt sau, tìm số cây của tổ 2.

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2023

A. 40 cây

C. 24 cây

B. 16 cây

D. 18 cây

Câu 3: Mẹ sinh con năm 32 tuổi. Năm nay con 9 tuổi, hỏi hai năm trước mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 41 tuổi

C. 40 tuổi

B. 52 tuổi

D. 39 tuổi

Câu 4: Tìm x biết: x + 312 = 681

A. 429

C. 399

B. 369

D. 419

Câu 5: 16mm + .... mm = 4cm

A. 34mm

C. 20mm

B. 24mm

D. 30mm

Câu 6: Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp từ 8 giờ 25 phút sáng đến 10 giờ 50 phút sáng. Hỏi lớp 3A đã tổ chức sinh hoạt lớp trong bao lâu?

A. 2 giờ 25 phút

C. 2 giờ 50 phút

B. 1 giờ 75 phút

D. 1 giờ 55 phút

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 572 + 254

b) 917 - 165

c) 128 x 5

d) 432 : 4

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2023

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo năm 2023

Câu 9 (1 điểm): Tìm x biết

a) x × 4 = 492

b) x : 5 = 103

c) 842 - x = 294

d) x × 2 + 196 = 304

Câu 10 (2 điểm): Một cửa hàng buổi sáng bán được 218m vải. Số vải bán được trong buổi sáng bằng 13 số vải bán được trong buổi chiều. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Câu 11 (1 điểm): Tìm số bị chia biết thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có.

Xem thử Đề Toán 3 KNTT Xem thử Đề Toán 3 CTST Xem thử Đề Toán 3 CD

Xem thêm các đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học