Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Giờ nào sau đây bằng 8 giờ kém 15 phút?

Quảng cáo

 A. 7 giờ 45 phút

 B. 8 giờ 15 phút

 C. 7 giờ 15 phút

 D. 7 giờ 30 phút

Câu 2: An thức dậy lúc 6 giờ 45 phút. An đi thể dục cùng bố hết 1 giờ 30 phút. Hỏi sau khi thể dục xong là mấy giờ?

 A. 7 giờ 45 phút

 B. 7 giờ 15 phút

 C. 8 giờ 15 phút

 D. 8 giờ kém 15 phút

Câu 3: Số 24 được viết bằng số La Mã như thế nào?

 A. XXIIII

 B. XXIV

 C. XXIX

 D. XIXV

Câu 4: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: II, VI, V, VII, IV

 A. VII, VI, IV, V, II

 B. VII, II, VI, IV, V

 C. II, IV, V, VI, VII

 D. VII, VI, V, IV, II

Câu 5: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: II, VI, V, VII, IV

 A. VII, VI, IV, V, II

 B. VII, II, VI, IV, V

 C. II, IV, V, VI, VII

 D. VII, VI, V, IV, V

Câu 6: 35 lít mật ong được chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can như thế có bao nhiêu lít mật ong?

 A. 10 lít

 B. 15 lít

 C. 20 lít

 D. 30 lít

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Một bao gạo có 42kg, người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi trong bao còn lại bao nhiêu kg gạo?

Quảng cáo

Câu 2: Tìm x

a) x – 6759 = 1327

b) x : 3 = 7826

c) 4 × x = 8412

d) x + 6942 = 7051 + 65

Câu 3: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít nước mắm. Cửa hàng đã bán hết 36 lít nước mắm. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Quảng cáo

1/6 số gạo trong bao ứng với số kg là:

  54 : 6 = 9 (kg)

Số kg gạo còn lại trong bao là:

  54 – 9 = 45 (kg)

    Đáp số: 45kg

Câu 2: (2 điểm) Tìm x

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 3: (3 điểm)

Một thùng nước mắm chứa số lít nước mắm là:

  54 : 6 = 9 (lít)

Cửa hàng còn lại số lít nước mắm là:

  54 – 36 = 18 (lít)

Số lít nước mắm còn lại tương ứng với số thùng nước mắm là:

  18 : 9 = 2 (thùng)

    Đáp số: 2 thùng

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.