Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Chỉ 100k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 7 chục nghìn 8 trăm 9 đơn vị viết là:

A. 789

B. 70 809

C. 7 890

D. 70 890

Câu 2. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 15 giờ 50 phút

B. 3 giờ 50 phút

C. 16 giờ 10 phút

D. 15 giờ kém 10 phút

Câu 3. Làm tròn số 35 237 đến hàng nghìn ta được:

Quảng cáo

A. 40 000

B. 35 200

C. 35 000

D. 36 000

Câu 4. Trong một năm, tháng nào dưới đây có 31 ngày

A. Tháng 1

B. Tháng 2

C. Tháng 4

D. Tháng 6

Câu 5. Trong các số 78 657; 89 208; 69 750; 75 877 số lớn nhất là:

A. 78 657

B. 89 208

C. 69 750

D. 75 877

Quảng cáo

Câu 6. Nếu thứ Sáu là ngày 28 tháng 7 thì ngày 2 tháng 8 cùng năm đó là ngày thứ mấy trong tuần?

A. Thứ Tư

B. Thứ Năm

C. Thứ Sáu

D. Thứ Bảy

Câu 7. Bố đi công tác ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9 cùng năm. Số ngày bố đi công tác là:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. 8 ngày

II. Phần tự luận

Bài 1. Điền vào chỗ trống:

Số 78 532 gồm ….. chục nghìn ….. nghìn ….. trăm ….. chục ….. đơn vị.

Số 40 818 gồm ….. chục nghìn ….. nghìn ….. trăm ….. chục ….. đơn vị.

Quảng cáo

Số …………… gồm 7 chục nghìn 5 nghìn 2 chục 6 đơn vị.

Số …………… gồm 2 chục nghìn 3 nghìn 9 đơn vị.

Bài 2. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Số?

Tháng

1

2

3

4

5

6

Số ngàyTháng

7

8

9

10

11

12

Số ngàyBài 4. Số?

Số

Làm tròn đến hàng chục

Làm tròn đến hàng trăm

Làm tròn đến hàng nghìn

Làm tròn đến hàng chục nghìn

38 625

73 548

Bài 5. Quan sát tờ lịch bên và viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Chủ nhật đầu tiên của tháng 8 là ngày …..

Hôm nay là ngày 19 tháng 8. Còn 8 ngày nữa là đến sinh nhật của Hiền. Vậy sinh nhật của Hiền là ……………, ngày ….. tháng 8.

Bố Hiền sẽ đi công tác một tuần. Bố đi công tác vào đúng ngày sinh nhật của Hiền. Bố sẽ trở về nhà vào ……………….., ngày ….. tháng ……

Bài 6. Quan sát bức tranh và điền vào chỗ trống cho thích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Tìm cân nặng của mỗi thành viên trong gia đình cá voi:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

A

C

A

B

A

D

Câu 1.

Đáp án đúng là: B

Số gồm 7 chục nghìn 8 trăm 9 đơn vị viết là: 70 809.

Câu 2.

Đáp án đúng là: A

Ta thấy vào thời điểm đồng hồ đang chỉ mặt trời đã mọc nên không thể là 3 giờ 50 phút sáng.

Vậy đồng hồ bên chỉ 15 giờ 50 phút.

Câu 3.

Đáp án đúng là: C

Số 35 237 có chữ số hàng trăm là 2, mà 2 < 5 nên ta làm tròn xuống.

Vậy làm tròn số 35 237 đến hàng nghìn ta được: 35 000

Câu 4.

Đáp án đúng là: A

Trong một năm, các tháng có 31 ngày là tháng 1; 3; 5; 7; 8; 10; 12.

Vậy đáp án là tháng 1.

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

Em so sánh: 89 208 > 78 657 > 75 877 > 69 750

Vậy trong các số 78 657; 89 208; 69 750; 75 877 số lớn nhất là: 89 208

Câu 6.

Đáp án đúng là: A

Tháng 7 có 31 ngày.

Em đếm:

Ngày 28 tháng 7 là thứ Sáu.

Ngày 29 tháng 7 là thứ Bảy.

Ngày 30 tháng 7 là Chủ nhật.

Ngày 31 tháng 7 là thứ Hai.

Ngày 1 tháng 8 là thứ Ba.

Ngày 2 tháng 8 là thứ Tư.

Vậy nếu thứ Sáu là ngày 28 tháng 7 thì ngày 2 tháng 8 cùng năm đó là ngày thứ Tư.

Câu 7.

Đáp án đúng là: D

Tháng 8 có 31 ngày.

Số ngày bố đi công tác là:

(31 – 29) + 1 + 5 = 8 (ngày)

Đáp số: 8 ngày

II. Phần tự luận

Bài 1.

Số 78 532 gồm 7 chục nghìn 8 nghìn 5 trăm 3 chục 2 đơn vị.

Số 40 818 gồm 4 chục nghìn 0 nghìn 8 trăm 1 chục 8 đơn vị.

Số 75 026 gồm 7 chục nghìn 5 nghìn 2 chục 6 đơn vị.

Số 23 009 gồm 2 chục nghìn 3 nghìn 9 đơn vị.

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Tháng

1

2

3

4

5

6

Số ngày

31

28 hoặc 29

31

30

31

30

Tháng

7

8

9

10

11

12

Số ngày

31

31

30

31

30

31

Bài 4.

Số

Làm tròn đến hàng chục

Làm tròn đến hàng trăm

Làm tròn đến hàng nghìn

Làm tròn đến hàng chục nghìn

38 625

38 630

38 600

39 000

40 000

73 548

73 550

73 500

74 000

70 000

Bài 5.

Chủ nhật đầu tiên của tháng 8 là ngày 6

Hôm nay là ngày 19 tháng 8. Còn 8 ngày nữa là đến sinh nhật của Hiền. Vậy sinh nhật của Hiền là Chủ Nhật, ngày 27 tháng 8.

Bố Hiền sẽ đi công tác một tuần. Bố đi công tác vào đúng ngày sinh nhật của Hiền. Bố sẽ trở về nhà vào Chủ Nhật, ngày 3 tháng 9.

Bài 6.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học