Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Chỉ 100k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Giảm 684 đi 3 lần ta được:

A. 218

B. 208

C. 282

D. 228

Câu 2. 5 là số dư của phép chia:

A. 845 : 3

B. 4 275 : 7

C. 32 487 : 6

D. 96 566 : 8

Câu 3. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 56 472 : 2

B. 100 000 : 5

Quảng cáo

C. 84 350 : 7

D. 96 246 : 6

Câu 4. Mẹ đưa Hà số tiền (như hình bên) vừa đủ để mua 4 quyển vở. Vậy mỗi quyển vở có giá là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 12 000 đồng

B. 13 000 đồng

C. 14 000 đồng

D. 15 000 đồng

Câu 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 88 000

B. 3 000

C. 48 000

D. 5 000

Quảng cáo

Câu 6. Tháng trước khu di tích đón 42 540 khách tham quan. Tháng này, số lượng khách tham quan đã giảm đi 3 lần so với tháng trước. Vậy số lượng khách đến tham quan khu di tích trong cả hai tháng là:

A. 14 180 khách

B. 56 720 khách

C. 56 620 khách

D. 28 360 khách

Câu 7. Phong đi vào một cửa hàng văn phòng phẩm mua 8 chiếc bút và 1 quyển vở hết tất cả 78 500 đồng. Quyển vở có giá 10 500 đồng. Vậy mỗi chiếc bút có giá là:

A. 7 500 đồng

B. 9 000 đồng

C. 10 500 đồng

D. 8 500 đồng

II. Phần tự luận

Quảng cáo

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Đặt tính rồi tính (theo cách rút gọn):

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Cô Hà mua 3 kg cà chua và 1 kg cam có giá như bức tranh. Hỏi cô Hà cần thanh toán bao nhiêu tiền?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Mỗi cốc nước mía mẹ An bán có khoảng 500 ml nước mía. Hôm nay, An phụ mẹ bán hàng. Một người khách đặt mua 9 cốc nước mía. An và mẹ ép hết 6 cây mía thì vừa đủ nước mía rót đầy 9 cốc. Hỏi mỗi cây mía sau khi ép cho khoảng bao nhiêu mi-li-lít nước mía?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

A

D

B

B

D

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

Ta có: 684 : 3 = 228

Vậy giảm 684 đi 3 lần ta được: 228

Câu 2.

Đáp án đúng là: B

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Vậy 5 là số dư của phép chia: 4 275 : 7

Câu 3.

Đáp án đúng là: A

Ta có:

56 472 : 2 = 28 236

100 000 : 5 = 20 000

84 350 : 7 = 12 050

96 246 : 6 = 16 041

Ta thấy: 28 236 > 20 000 > 16 041 > 12 050.

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là: 56 472 : 2

Câu 4.

Đáp án đúng là: D

Số tiền mẹ đưa Hà là:

50 000 + 10 000 = 60 000 (đồng)

Mỗi quyển vở có giá là:

60 000 : 4 = 15 000 (đồng)

Đáp số: 15 000 đồng

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

Có:

? × 4 = 84 000 : 7

? × 4 = 12 000

? = 12 000 : 4

? = 3 000

Vậy số cần điền vào dấu ? là 3 000.

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Tháng này, số lượng khách tham quan là:

42 540 : 3 = 14 180 (khách)

Số lượng khách đến tham quan khu di tích trong cả hai tháng là:

42 540 + 14 180 = 56 720 (khách)

Đáp số: 56 720 khách

Câu 7.

Đáp án đúng là: D

Giá của 8 chiếc bút là:

78 500 – 10 500 = 68 000 (đồng)

Mỗi chiếc bút có giá là:

68 000 : 8 = 8 500 (đồng)

Đáp số: 8 500 đồng

II. Phần tự luận

Bài 1.

6 489 : 3

9 075 : 5

9 638 : 8

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

72 684 : 6

68 528 : 4

84 730 : 7

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài giải

3 kg cà chua có giá là:

18 000 × 3 = 54 000 (đồng)

Cô Hà cần thanh toán số tiền là:

54 000 + 36 000 = 90 000 (đồng)

Đáp số: 90 000 đồng

Bài 5.

Bài giải

An và mẹ ép được số mi-li-lít nước mía là:

500 × 9 = 4 500 (ml)

Mỗi cây mía sau khi ép cho số mi-li-lít nước mía là:

4 500 : 6 = 750 (ml)

Đáp số: 750 ml nước mía

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học