Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Biết hiệu là 7 552, số trừ là 4 629, số bị trừ là:

A. 12 181

B. 2 923

C. 11 171

D. 3 133

Câu 2. Biết thương là 15 012, số chia là 6, số bị chia là:

A. 80 882

B. 2 502

C. 2 206

D. 90 072

Câu 3. Phần được tô màu có diện tích là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

A. 6 cm2

B. 7 cm2

C. 8 cm2

D. 9 cm2

Câu 4. Bác Tân chia đều số thóc hôm nay thu hoạch được vào 8 bao, mỗi bao 55 kg. Hôm nay bác Tân thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

A. 400 kg

B. 300 kg

C. 440 kg

D. 350 kg

Câu 5. Hình A có diện tích là 315 cm2. Hình A có diện tích gấp 3 lần hình B. Diện tích của hình B là:

A. 945 cm2

B. 105 cm2

C. 935 cm2

D. 115 cm2

Quảng cáo

Câu 6. Trong các hình sau, hình có diện tích lớn nhất là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 7. Quả cam cân nặng là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 200 g

B. 400 g

C. 600 g

D. 1 kg

II. Phần tự luận

Bài 1. Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Điền vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Diện tích hình A là ………………

Diện tích hình B là ………………

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B là ………………

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Sáng nay, bác Bình vắt được 2 xô, mỗi xô có khoảng 6 000 ml sữa bò. Sau khi thanh trùng, số sữa bò này được bác Bình đóng vào 8 chai và bảo quản trong tủ lạnh. Hỏi mỗi chai đựng bao nhiêu mi-li-lít sữa bò?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6. An cắt một tờ bìa thành hai tấm bìa. Tấm bìa lớn có diện tích bằng 128 cm2. Diện tích tấm bìa nhỏ bằng diện tích tấm bìa lớn giảm 2 lần.

a. Tính diện tích của tờ bìa An đã cắt.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

b. Tấm bìa nhỏ vừa đủ để An dán một mặt của một khối lập phương. Tính tổng diện tích các mặt của khối lập phương đó.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

D

B

C

B

D

A

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Số bị trừ là: 7 552 + 4 629 = 12 181

Câu 2.

Đáp án đúng là: D

Trong phép chia hết, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Số bị chia là: 15 012 × 6 = 90 072

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

Ta đếm được có 7 ô vuông được tô màu.

Phần được tô màu có diện tích là:

1 × 7 = 7 (cm2)

Đáp số: 7 cm2

Câu 4.

Đáp án đúng là: C

Hôm nay bác Tân thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

55 × 8 = 440 (kg)

Đáp số: 440 kg thóc

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

Diện tích của hình B là:

315 : 3 = 105 (cm2)

Đáp số: 105 cm2

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

Ta thấy các ô vuông nhỏ có diện tích bằng nhau.

Diện tích của mỗi hình là tổng diện tích của các ô vuông nhỏ nên hình nào có nhiều ô vuông nhỏ nhất thì hình đó có diện tích lớn nhất.

Hình A có 7 ô vuông nhỏ

Hình B có 9 ô vuông nhỏ

Hình C có 8 ô vuông nhỏ

Hình D có 10 ô vuông nhỏ

Mà 10 > 9 > 8 > 7

Vậy hình có diện tích lớn nhất là hình D.

Câu 7.

Đáp án đúng là: A

Quả thanh long cân nặng là:

100 + 300 = 400 (g)

Tổng cân nặng của quả thanh long và quả cam là:

100 + 500 = 600 (g)

Quả cam cân nặng là:

600 – 400 = 200 (g)

Đáp số: 200 g

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Giải thích:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Giải thích:

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Trong phép chia hết, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Bài 2.

Diện tích hình A10 cm2.

Diện tích hình B6 cm2.

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B4 cm2.

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài giải

Sáng nay bác Bình vắt được số mi-li-lít sữa bò là:

6 000 × 2 = 12 000 (ml)

Mỗi chai đựng số mi-li-lít sữa bò là:

12 000 : 8 = 1 500 (ml)

Đáp số: 1 500 ml sữa bò.

Bài 6.

a.

Bài giải

Diện tích tấm bìa nhỏ là:

128 : 2 = 64 (cm2)

Diện tích của tờ bìa An đã cắt là:

128 + 64 = 192 (cm2)

Đáp số: 192 cm2

b.

Bài giải

Tổng diện tích các mặt của khối lập phương đó là:

64 × 6 = 384 (cm2)

Đáp số: 384 cm2.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học