Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 1. Diện tích hình vuông BCDE là:

A. 3 cm2

B. 6 cm2

C. 9 cm2

D. 15 cm2

Câu 2. Diện tích hình chữ nhật ABEG là:

A. 6 cm2

B. 7 cm2

C. 20 cm2

D. 12 cm2

Quảng cáo

Câu 3. Diện tích hình chữ nhật ACDG là:

A. 10 cm2

B. 15 cm2

C. 21 cm2

D. 24 cm2

Câu 4. Một tấm bìa hình vuông có chu vi là 24 cm. Diện tích của tấm bìa đó là:

A. 24 cm2

B. 36 cm2

C. 42 cm2

D. 48 cm2

Câu 5. My vẽ một hình vuông lên tờ giấy hình chữ nhật dài 15 cm và rộng 9 cm. Diện tích hình vuông bằng diện tích tờ giấy giảm đi 3 lần. Diện tích hình vuông là:

A. 145 cm2

B. 45 cm2

C. 55 cm2

D. 95 cm2

Quảng cáo

Câu 6. Chú Sơn chia một tấm gỗ hình chữ nhật dài 120 cm và rộng 9 cm thành 3 miếng bằng nhau. Diện tích mỗi miếng gỗ chú Sơn chia được là:

A. 360 cm2

B. 960 cm2

C. 240 cm2

D. 330 cm2

Câu 7. Ông của An dự định làm một bức tranh từ các mảnh gốm. Bức tranh sẽ có dạng hình chữ nhật dài 20 cm và rộng 9 cm. An đang giúp ông chuẩn bị những mảnh gốm hình vuông cạnh 2 cm. Để hoàn thành bức tranh, An và ông cần chuẩn bị số mảnh gốm là:

A. 15 mảnh gốm

B. 25 mảnh gốm

C. 35 mảnh gốm

D. 45 mảnh gốm

II. Phần tự luận

Quảng cáo

Bài 1. Hoàn thành bảng sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Hình

A

B

C

D

Chu vi

Diện tích

Bài 2. Điền vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Tính diện tích của các hình dưới đây:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Cánh cam có một mảnh vườn trồng hoa hình chữ nhật dài 15 cm và rộng 9 cm. Ở giữa mảnh vườn có một lối đi rộng 1 cm (như bức tranh).

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a. Tính diện tích mảnh vườn của Cánh Cam.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

b. Tính diện tích đất Cánh Cam dùng để trồng hoa.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

c. Nhằm tiện cho việc di chuyển chăm sóc hoa, Cánh Cam muốn dùng các viên gạch hình vuông cạnh 1 cm để lát lối đi. Hỏi Cánh Cam cần dùng bao nhiêu viên gạch như vậy?

Trả lời: Cánh Cam cần dùng ………………. viên gạch như vậy.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

D

C

B

B

A

D

Câu 1.

Đáp án đúng là: C

Diện tích hình vuông BCDE là:

3 × 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 cm2

Câu 2.

Đáp án đúng là: D

Diện tích hình chữ nhật ABEG là:

3 × 4 = 12 (cm2)

Đáp số: 12 cm2

Câu 3.

Đáp án đúng là: C

Diện tích hình chữ nhật ACDG là:

9 + 12 = 21 (cm2)

Đáp số: 21 cm2

Câu 4.

Đáp án đúng là: B

Một tấm bìa hình vuông có chu vi là 24 cm.

Cạnh tấm bìa hình vuông đó là:

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích của tấm bìa đó là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36 cm2

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

Diện tích tờ giấy là:

15 × 9 = 135 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

135 : 3 = 45 (cm2)

Đáp số: 45 cm2.

Câu 6.

Đáp án đúng là: A

Diện tích tấm gỗ là:

120 × 9 = 1080 (cm2)

Diện tích mỗi miếng gỗ chú Sơn chia được là:

1080 : 3 = 360 (cm2)

Đáp số: 360 cm2.

Câu 7.

Đáp án đúng là: D

Diện tích bức tranh là:

20 × 9 = 180 (cm2)

Diện tích mỗi mảnh gốm là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Để hoàn thành bức tranh, An và ông cần chuển bị số mảnh gốm là:

180 : 4 = 45 (mảnh gốm)

Đáp số: 45 mảnh gốm.

II. Phần tự luận

Bài 1.

Hình

A

B

C

D

Chu vi

24 cm

24 cm

36 cm

28 cm

Diện tích

36 cm2

35 cm2

81 cm2

45 cm2

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

a.

Bài giải

Diện tích mảnh vườn của Cánh Cam là:

15 × 9 = 135 (cm2)

Đáp số: 135 cm2.

b. Tính diện tích đất Cánh Cam dùng để trồng hoa.

Bài giải

Diện tích lối đi là:

15 ×1 = 15 (cm2)

Diện tích đất Cánh Cam dùng để trồng hoa là:

135 – 15 = 120 (cm2)

Đáp số: 120 cm2

c.

Trả lời: Cánh Cam cần dùng 15 viên gạch như vậy.

Giải thích:

Diện tích mỗi viên gạch là:

1 × 1 = 1 (cm2)

Cánh Cam cần dùng số viên gạch là:

15 + 1 = 15 (viên).

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học