Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 có đáp án

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong các phép chia dưới đây, phép chia có dư là:

A. 7 200 : 6

B. 10 100 : 5

C. 4 092 : 4

D. 1 204 : 3

Câu 2. Phép tính có kết quả không đúng là:

A. 3 154 × 2 = 6 308

B. 8 040 : 5 = 1 608

C. 1 062 × 4 = 4 048

D. 3 618 : 3 = 1 206

Câu 3. Biết số hạng thứ nhất là 658, tổng là 960, số hạng thứ hai là:

A. 302

B. 1 618

Quảng cáo

C. 312

D. 1 518

Câu 4. Biết số bị trừ là 80 727, hiệu là 17 266, số trừ là:

A. 97 993

B. 63 461

C. 63 561

D. 73 561

Câu 5. Hà mua 1 cái bút và 1 quyển vở hết 23 000 đồng, giá của cái bút là 9 000 đồng. Vậy quyển vở có giá là:

A. 14 000 đồng

B. 32 000 đồng

C. 15 000 đồng

D. 11 000 đồng

Câu 6. Trang trại của bác Tâm có 5 khu nuôi gà, mỗi khu có khoảng 1 150 con. Hôm nay, sau khi bán đi một số gà thì trang trại của bác còn lại 2 800 con gà. Số gà bác Tâm đã bán đi là:

Quảng cáo

A. 3 750 con

B. 3 950 con

C. 2 750 con

D. 2 950 con

Câu 7. Mỗi lốc sữa chua có 6 chai. Mẹ vào siêu thị mua 4 lốc sữa chua hết 96 000 đồng. Vậy mỗi chai sữa chua có giá là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 4 000 đồng

B. 5 000 đồng

C. 6 000 đồng

D. 7 000 đồng

II. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Đặt tính rồi tính (theo cách rút gọn):

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Sáng nay, cô Tư gánh 2 thúng, mỗi thúng đựng 35 kg xoài ra chợ bán. Sáng nay đông khách nên cô Tư bán được rất nhiều xoài. Đến trưa, trong thúng chỉ còn lại 5 kg xoài. Hỏi cô Tư đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam xoài?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7. Mẹ đưa An 5 tờ tiền có mệnh giá giống nhau và nhờ An mua giúp ít cam. An mua 3 kg cam hết 90 000 đồng. An đưa cô bán hàng tất cả số tiền mẹ đưa và được trả lại 10 000 đồng. Hỏi mẹ đã đưa An các tờ tiền có mệnh giá bao nhiêu?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

C

A

B

A

D

A

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

Ta có:

7 200 : 6 = 1 200

10 100 : 5 = 2 020

4 092 : 4 = 1023

1 204 : 3 = 401 dư 1

Vậy phép chia có dư là: 1 204 : 3

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

Ta có: 1 062 × 4 = 4 248

Phép tính có kết quả không đúng là: 1 062 × 4 = 4 048

Câu 3.

Đáp án đúng là: A

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Số hạng thứ hai là: 960 – 658 = 302.

Câu 4.

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Số trừ là: 80 727 – 17 266 = 63 461.

Câu 5.

Đáp án đúng là: A

Quyển vở có giá là:

23 000 – 9 000 = 14 000 (đồng)

Đáp số: 14 000 đồng

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

Trang trại của bác Tâm có số gà là:

1 150 × 5 = 5 750 (con)

Số gà bác Tâm đã bán đi là:

5 750 – 2 800 = 2 950 (con)

Đáp số: 2 950 con gà

Câu 7.

Đáp án đúng là: A

Mẹ mua số chai sữa chua là:

6 × 4 = 24 (chai)

Mỗi chai sữa chua có giá là:

96 000 : 24 = 4 000 (đồng)

Đáp số: 4 000 đồng

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

24 856 : 4

37 560 : 5

78 659 : 6

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Giải thích:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Giải thích:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Bài 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6.

Bài giải

Sáng nay cô Tư gánh ra chợ bán số ki-lô-gam xoài là:

35 × 2 = 70 (kg)

Cô Tư đã bán được số ki-lô-gam xoài là:

70 – 5 =65 (kg)

Đáp số: 65 kg xoài.

Bài 7.

Bài giải

Mẹ đã đưa An số tiền là:

90 000 + 10 000 = 100 000 (đồng)

Mẹ đã đưa An các tờ tiền có mệnh giá là:

100 000 : 5 = 20 000 (đồng)

Đáp số: 20 000 đồng.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học