Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Tổng của 45 000 và 32 0000 là:

A. 77 000

B. 70 000

C. 13 000

D. 12 000

Câu 2. Hiệu của 60 834 và 43 752 là:

A. 27 182

B. 27 082

C. 17 182

D. 17 082

Câu 3. Giá trị của biểu thức 75 582 – 43 281 + 18 439 là:

A. 50 730

B. 50 740

C. 40 740

D. 40 730

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 35 681 + 25 136

B. 71 596 – 8 438

C. 41 583 + 8 382

D. 83 584 – 20 637

Câu 5. Hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

A. 89 999

B. 98 999

C. 99 899

D. 98 989

Câu 6. Năm ngoái huyện An Bình trồng được 12 300 cây phi lao, năm nay trồng được nhiều hơn năm ngoái 8 000 cây. Số cây phi lao cả hai năm huyện An Bình trồng được là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 13 100 cây

B. 12 900 cây

C. 20 300 cây

D. 32 600 cây

II. Phần tự luận

Bài 1. Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Đặt tính rồi tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Tính nhẩm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Hôm qua gia đình Mai thu hoạch được 12 400 kg nhãn, hôm nay thu hoạch được ít hơn hôm qua 800 kg. Hỏi cả hai ngày gia đình Mai thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam nhãn?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 6. Cô Hà nhập về cửa hàng 8 chai, mỗi chai đựng 1 500 ml mật ong. Sau vài ngày bán, cô Hà kiểm tra thì thấy chỉ còn lại 1 l mật ong trong cửa hàng. Hỏi cô Hà đã bán được bao nhiêu mi-li-lít mật ong?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 7. Chị An đặt mua của bác Tâm một số lượng lớn cà phê. Hôm qua, chị An có đến nhà bác lấy 65 000 kg cà phê. Hôm nay, bác Tâm thuê 3 chiếc xe tải chở số cà phê còn lại giao cho chị An, mỗi xe chở 3 000 kg cà phê. Hỏi chị An đặt mua của bác Tâm bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – A

2 – D

3 – B

4 – B

5 – B

6 – D

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

45 000 + 32 000 = 77 000

Vậy tổng của 45 000 và 32 0000 là: 77 000

Câu 2.

Đáp án đúng là: D

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Vậy hiệu của 60 834 và 43 752 là: 17 082.

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

75 582 – 43 281 + 18 439

= 32 301 + 18 439

= 50 740

Câu 4.

Đáp án đúng là: B

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

So sánh các kết quả vừa tính được ta có:

49 965 < 60 817 < 62 947 < 63 158

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là: 71 596 – 8 438

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

Số lớn nhất có 5 chữ số là 99 999

Số nhỏ nhất có 4 chữ số là: 1 000

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

Năm nay huyện An Bình trồng được số cây phi lao là:

12 300 + 8 000 = 20 300 (cây)

Số cây phi lao cả hai năm huyện An Bình trồng được là:

12 300 + 20 300 = 32 600 (cây)

Đáp số: 32 600 cây

II. Phần tự luận

Bài 1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài giải

Số nhãn hôm nay gia đình Mai thu hoạch được là:

12 400 – 800 = 11 600 (kg)

Số nhãn cả hai ngày gia đình Mai thu hoạch được là:

12 400 + 11 600 = 24 00 (kg)

Đáp số: 24 000 kg nhãn.

Bài 6.

Bài giải

1 l = 1 000 ml

Số mật ong cô Hà nhập về cửa hàng là:

1 500 × 8 = 12 000 (ml)

Số mật ong cô Hà đã bán được là:

12 000 – 1 000 = 11 000 (ml)

Đáp số: 11 000 ml mật ong

Bài 7.

Bài giải

Số cà phê bác Tâm giao cho chị An là:

3 000 × 3 = 9 000 (kg)

Chị An đã đặt mua bác Tâm số ki-lô-gam cà phê là:

65 000 + 9 000 = 74 000 (kg)

Đáp số: 74 000 kg cà phê.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học