Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Thương của 6 525 5 là:

A. 1 305

B. 1 205

C. 1 005

D. 1 105

Câu 2. Số dư của phép chia 789 : 7

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 3. Giá trị của biểu thức 72 960 : 6 : 2 là:

A. 12 160

B. 6 080

C. 24 320

Quảng cáo

D. 6 060

Câu 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 620 × 7

B. 21 784 : 7

C. 1 709 × 5

D. 63 910 : 7

Câu 5. Năm ngoái, gia đình bác Hòa thu hoạch được 22 730 kg nhãn. Năm nay, thời tiết thuận lợi, số nhãn gia đình bác thu hoạch được gấp đôi năm ngoái. Vậy số nhãn gia đình bác Hòa thu hoạch được trong cả hai năm là:

A. 45 460 kg

B. 44 460 kg

C. 67 190 kg

D. 68 190 kg

Câu 6. Mẹ đi chợ mua 8 quả dứa về ép lấy nước. Mỗi quả dứa sau khi ép cho 250 ml nước dứa. Mẹ rót số nước ép dứa thu được vào vừa đầy 5 cốc. Vậy mỗi cốc có số mi-li-lít nước dứa là:

Quảng cáo

A. 300 ml

B. 400 ml

C. 500 ml

D. 600 ml

Câu 7. Quả dưa hấu cân nặng 3 kg, các quả dứa cân nặng bằng nhau. Mỗi quả dứa cân nặng là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 300 g

B. 400 g

C. 500 g

D. 600 g

II. Phần tự luận

Bài 1. Tính:

Quảng cáo

755 : 5

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

975 : 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

872 : 4

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

968 : 6

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Bác Tư nhập về trang trại 5 xe tải lợn giống, mỗi xe có 45 con. Số lợn này sẽ được bác nuôi trong 9 chuồng. Hỏi mỗi chuồng sẽ có bao nhiêu con lợn giống?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Trạm y tế xã được cấp 5 thùng, mỗi thùng có 450 liều vắc-xin. Trạm y tế được yêu cầu tiêm hết số vắc-xin đó trong 3 ngày.

a. Hỏi mỗi ngày trạm y tế xã cần tiêm cho ít nhất bao người?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

b. Trạm y tế xã sắp xếp 5 nhân viên y tế phụ trách tiêm vắc-xin. Hỏi mỗi ngày mỗi nhân viên y tế đó cần tiêm cho ít nhất bao nhiêu người?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

B

D

B

C

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Đặt tính ta được:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Thương của 6 525 5 là: 1 305

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

Đặt tính ta được:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Số dư của phép chia 789 : 7 là 5

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

72 960 : 6 : 2

= 12 160 : 2

= 6 080

Giá trị của biểu thức 72 960 : 6 : 2 là: 6 080

Câu 4.

Đáp án đúng là: B

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Ta thấy: 3 112 < 4 340 < 8 545 < 9 130

Vậy phép tính có kết quả nhỏ nhất là: 21 784 : 7.

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Bài giải

Năm nay, gia đình bác Hòa thu hoạch được số nhãn là:

22 730 × 2 = 45 460 (kg)

Cả hai năm gia đình bác Hòa thu hoạch được số nhãn là:

22 730 + 45 460 = 68 190 (kg)

Đáp số: 68 190 kg

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Bài giải

8 quả dứa sau khi ép cho số mi-li-lít nước dứa là:

250 × 8 = 2 000 (ml)

Mỗi cốc có số mi-li-lít nước dứa là:

2 000 : 5 = 400 (ml)

Đáp số: 400 ml nước dứa

Câu 7.

Đáp án đúng là: C

Ta thấy 1 quả dưa hấu cân nặng bằng 6 quả dứa

Đổi: 3 kg = 3 000 g

Mỗi quả dứa cân nặng là:

3 000 : 6 = 500 (g)

Đáp số: 500 g

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài giải

Bác Tư nhập về trang trại số con lợn giống là:

45 × 5 = 225 (con)

Mỗi chuồng sẽ có số con lợn giống là:

225 : 9 = 25 (con)

Đáp số: 25 con

Bài 4.

a.

Bài giải

Trạm y tế xã được cấp số liều vắc-xin là:

450 × 5 = 2 250 (liều)

Mỗi ngày trạm y tế xã cần tiêm cho ít nhất số người là:

2 250 : 3 = 750 (người)

Đáp số: 750 người

b.

Bài giải

Mỗi ngày mỗi nhân viên y tế đó cần tiêm cho ít nhất số người là:

750 : 5 = 150 (người)

Đáp số: 150 người

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học