Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Mua 5 quả trứng hết 4500 đồng. Hỏi nếu mua 3 quả thì hết bao nhiêu tiền?

Quảng cáo

 A. 2700 đồng

 B. 7500 đồng

 C. 1500 đồng

 D. 4500 đồng

Câu 2: Tính 464 : 2 × 3 = ?

 A. 966

 B. 669

 C. 696

 D. 77

Câu 3: Tìm x: (234 + x) × 2 = 3468

 A. x = 6027

 B. x = 6072

 C. x = 6702

 D. x = 1500

Câu 4: Một cây bút có giá 3000 đồng, một quyển vở có giá 5000 đồng. Hỏi mua 2 quyển vở và 3 cái bút mất bao nhiêu tiền?

 A. 16000 đồng

 B. 19000 đồng

 C. 21000 đồng

 D. 8000 đồng

Câu 5: Cho dãy số 7, 8, 12, 14, 18, 20. Hỏi số thứ tư trong dãy là số bao nhiêu?

 A. 7

 B. 8

 C. 12

 D. 14

Câu 6: Cũng dãy số ở câu 5 cho biết tổng của số thứ ba từ trái sang và số thứ hai từ phải sang bằng bao nhiêu?

Quảng cáo

 A. 30

 B. 32

 C. 26

 D. 27

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Bác Nam cần lát 6 căn phòng như nhau, để lát 4 căn phòng bác cần 8200 viên gạch. Hỏi để lát hết 6 căn, bác cần bao nhiêu viên gạch?

Câu 2: Mẹ nhờ Nam ra chợ mua 1kg cam. Biết 1kg cam mất 15000 đồng. Trong tay Nam có 2 tờ tiền: 1 tờ mệnh giá 20000 đồng, 1 tờ mệnh giá 10000 đồng. Nếu phải đưa một trong hai tờ tiền, Nam phải đưa tờ nào mới đủ để trả cho bác bán cam và Nam còn lại bao nhiêu tiền?

Câu 3: Trên xe hàng có 5 bao gạo tương ứng với 5 nhà Trung, Hoa, Thuỷ, Hải, Hà là: 15kg, 26kg, 17kg, 20kg, 40kg

a, Hỏi nhà Trung và nhà Hải có bao gạo nặng bao nhiêu kg?

b, Những nhà nào có bao gạo lớn hơn 25kg?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Quảng cáo

Để lát một căn phòng cần số viên gạch là:

  8200 : 4 = 2050 (viên)

Để lát 6 căn phòng cần số viên gạch là:

  2050 × 6 = 12300 (viên)

    Đáp số: 12300 viên gạch

Câu 2: (2 điểm)

Nếu phải đưa một trong hai tờ để trả tiền cho bác bán cam thì Nam phải đưa tờ tiền có mệnh giá 20000 đồng. Và Nam còn lại số tiền là:

  20000 + 10000 – 15000 = 15000 (đồng)

    Đáp số: 15000 đồng

Câu 3: (3 điểm)

a, Nhà Trung có bao gạo nặng 15kg, nhà Hải có bao gạo nặng 20kg

b, Những nhà có bao gạo có số gạo lớn hơn 25kg là: nhà Hoa và nhà Hà

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.