Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (cả ba sách) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3Tài liệu trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều năm 2024 có đáp án, chọn lọc như là các phiếu đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 cơ bản và nâng cao giúp Thầy/Cô và phụ huynh có thêm tài liệu giảng dạy và học cùng con môn Toán lớp 3. Bạn vào tên tuần để theo dõi chi tiết bài tập cuối tuần Toán lớp 3 và phần đáp án tương ứng.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án)

Bài 1. Viết số và đọc số (theo mẫu).

Mẫu:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Ghi giá trị của mỗi chữ số trong các số sau (theo mẫu).

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. a) Số (theo mẫu)

Mẫu:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu).

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Khoanh tròn vào số nhỏ hơn.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Bạn Hà viết một số có chữ số 4 ở hàng trăm và chữ số 2 ở hàng đơn vị. Bạn Hà đã viết số nào?

A. 5 426

B. 4 652

C. 4 265

D. 5 462

Bài 8. An nghĩ ra một số có bốn chữ số, lớn hơn 2 500 và bé hơn 3 000. Số đó có chữ số hàng trăm là 6, chữ số hàng chục ít hơn chữ số hàng trăm 1 đơn vị, chữ số hàng đơn vị là 0. Số bạn An nghĩ ra là số mấy?

Trả lời: …………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

a)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19 Chân trời sáng tạo (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt nội dung Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức, để mua tài liệu mời Thầy/Cô xem thử:

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Tổng hợp Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 (cả ba sách)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Lời giải bài tập Toán lớp 3 sách mới:

Lưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 2 (sách cũ)

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên