Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Nếu lấy số chẵn lớn nhất có năm chữ số trừ đi số lẻ bé nhất có bốn chữ số thì được hiệu:

Quảng cáo

 A. 98997

 B. 98998

 C. 98999

 D. 98987

Câu 2: Một kilogam táo có giá 6000 đồng. Hỏi để mua 3kg táo cần phải trả bao nhiêu tiền?

 A. 12000 đồng

 B. 9000 đồng

 C. 18000 đồng

 D. 6000 đồng

Câu 3: Sắp xếp các số 45678, 45687, 45768, 45876 theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 A. 45678, 45786, 45876, 45678

 B. 45876, 45678, 45687, 45768

 C. 45678, 45687, 45768, 45876

 D. 45768, 45876, 45678, 45687

Câu 4: Viết một số có năm chữ số khác nhau biết chữ số hàng nghìn gấp 3 lần chữ số hàng chục còn chữ số hàng trăm bằng ¼ chữ số hàng đơn vị.

 A. 29238

 B. 39134

 C. 56228

 D. 56124

Câu 5: Tìm x biết:  x ∶ 3 = 68792

 A. 203676

 B. 206376

 C. 206367

 D. 206736

Quảng cáo

Câu 6: Trong các số sau số nào khác với các số còn lại?

 A. 34657

 B. 34567

 C. 34675

 D. 34756

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tính giá trị các biểu thức:

a, 10303 × 4 + 27854

b, 26742 + 14031 × 5

c, 21507 × 3 – 18799

d, 81025 – 12071 × 6

Câu 2: Mua 5 cái compa có giá 25000 đồng. Hỏi mua 7 cái cùng loại có giá bao nhiêu tiền?

Câu 3: Một kho chứa 27280 kg thóc. Ngày đầu tiên xuất kho 5864 kg thóc. Ngày thứ hai xuất kho gấp đôi ngày đầu. Hỏi kho còn lại bao nhiêu kg thóc?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị các biểu thức:

a, 10303 × 4 + 27854 = 41212 + 27854 = 69066

b, 26742 + 14031 × 5 = 26742 + 70155 = 96897

c, 21507 × 3 – 18799 = 64521 – 18799 = 45722

d, 81025 – 12071 × 6 = 81025 – 72426 = 8599

Câu 2: (2 điểm)

Một cái compa có giá tiền là:

  25000 : 5 = 5000 (đồng)

Mua 7 cái compa hết số tiền là:

  5000 × 7 = 35000 (đồng)

    Đáp số: 35000 đồng

Câu 3: (3 điểm)

Ngày thứ hai xuất kho số kg thóc là:

  5864 × 2 = 11728 (kg)

Cả hai ngày xuất kho số kg thóc là:

  5864 + 11728 = 17592 (kg)

Kho còn lại số kg thóc là:

  27280 – 17592 = 9688 (kg)

    Đáp số: 9688 kg

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số bé nhất trong các số 21011, 21110, 21101, 21001 là:

 A. 21001

 B. 21110

 C. 21101

 D. 21011

Câu 2: Cho hình vuông ABCD biết AB = 60mm. Diện tích hình vuông là:

 A. 36cm2

 B. 36mm

 C. 3600cm2

 D. 3600mm

Câu 3: Phân tích số 20187 thành tổng. Cách phân tích nào dưới đây là đúng:

 A. 20000 + 100 + 8 + 7

 B. 20000 + 100 + 80 + 7

 C. 20000 + 1000 + 80 + 7

 D. 2000 + 100 + 80 + 7

Câu 4: Cho A = 3275 + 4618 và B = 4215 + 3678. Không làm tính cụ thể hãy so sánh tổng A và B

 A. A > B

 B. A = B

 C. không thể so sánh được

 D. A < B

Câu 5: Mỗi bông hoa có giá tiền 1500 đồng. Vậy để mua 10 bông hoa như vậy, cần phải trả bao nhiêu tiền:

 A. 1500 đồng

 B. 15000 đồng

 C. 4500 đồng

 D. 19500 đồng

Câu 6: Tích của số lớn nhất có một chữ số và số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:

 A. 899982

 B. 899973

 C. 899991

 D. 888885

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 21526 × 3

b, 40729 × 2

c, 35820 + 25079

d, 86296 – 38672

Câu 2: Một kho chứa 63150 lít dầu. Người ta lấy dầu ra 3 lần, mỗi lần 8715 lít dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu.

Câu 3: Bác Toàn mua 2 vé xem phim, mỗi vé giá 40000 đồng. Sau đó bác mua xăng hết 35000 đồng

a, Hỏi bác đã tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền?

b, Bác có 2 tờ 100000 đồng. Hỏi bác có đủ tiền mua xăng và vé xem phim không?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tích của số lẻ lớn nhất có năm chữ số và 3 bằng:

 A. 299979

 B. 299997

 C. 299991

 D. 299799

Câu 2: Biết x – 57932 = 11293. x = ?

 A. 69225

 B. 68225

 C. 46639

 D. 69125

Câu 3: Số 10005 đọc là:

 A. Một nghìn linh năm

 B. Mười nghìn không trăm linh năm

 C. Mười nghìn và năm đơn vị

 D. Mười nghìn linh năm

Câu 4: Số gồm mười hai nghìn, mười hai đơn vị viết là:

 A. 12312

 B. 12012

 C. 13212

 D. 121212

Câu 5: Tổng của số tròn trăm lớn nhất có bốn chữ số và số tròn chục nhỏ nhất có năm chữ số là:

 A. 21010

 B. 22240

 C. 53010

 D. 19900

Câu 6: Tìm x biết: x : 7 = 23687

 A. 165809

 B. 168509

 C. 165089

 D. 160589

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tìm x:

a, x – 2364 + 1256 = 38678

b, (x- 4639) × 2 = 2368

c, (x∶ 2) – 23684 = 1286

d, (x – 1689)∶ 2 = 165089

Câu 2: Thôn Đông trồng được 35820 cây trong chiến dịch phủ xanh đất trống đồi trọc. Thôn Đoài trồng được ít hơn thôn Đông 2600 cây. Thôn Hạ trồng nhiều hơn thôn Đông 4500 cây. Hỏi cả ba thôn trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Câu 3: Mẹ mua cho Lan một chiếc váy có giá 65000 đồng và một chiếc mũ có giá 25000 đồng. Mẹ đưa cho cô chủ cửa hàng 100000 đồng, hỏi cô chủ cửa hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.