Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số bé nhất trong các số 21011, 21110, 21101, 21001 là:

Quảng cáo

 A. 21001

 B. 21110

 C. 21101

 D. 21011

Câu 2: Cho hình vuông ABCD biết AB = 60mm. Diện tích hình vuông là:

 A. 36cm2

 B. 36mm

 C. 3600cm2

 D. 3600mm

Câu 3: Phân tích số 20187 thành tổng. Cách phân tích nào dưới đây là đúng:

 A. 20000 + 100 + 8 + 7

 B. 20000 + 100 + 80 + 7

 C. 20000 + 1000 + 80 + 7

 D. 2000 + 100 + 80 + 7

Câu 4: Cho A = 3275 + 4618 và B = 4215 + 3678. Không làm tính cụ thể hãy so sánh tổng A và B

 A. A > B

 B. A = B

 C. không thể so sánh được

 D. A < B

Câu 5: Mỗi bông hoa có giá tiền 1500 đồng. Vậy để mua 10 bông hoa như vậy, cần phải trả bao nhiêu tiền:

 A. 1500 đồng

 B. 15000 đồng

 C. 4500 đồng

 D. 19500 đồng

Câu 6: Tích của số lớn nhất có một chữ số và số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:

 A. 899982

 B. 899973

 C. 899991

 D. 888885

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a, 21526 × 3

b, 40729 × 2

c, 35820 + 25079

d, 86296 – 38672

Câu 2: Một kho chứa 63150 lít dầu. Người ta lấy dầu ra 3 lần, mỗi lần 8715 lít dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu.

Câu 3: Bác Toàn mua 2 vé xem phim, mỗi vé giá 40000 đồng. Sau đó bác mua xăng hết 35000 đồng

a, Hỏi bác đã tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền?

b, Bác có 2 tờ 100000 đồng. Hỏi bác có đủ tiền mua xăng và vé xem phim không?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm) :

Người ta lấy ra số lít dầu là:

  8715 × 3 = 26145 (lít)

Trong kho còn lại số lít dầu là:

  63150 – 26145 = 37005 (lít)

    Đáp số: 37005 lít dầu

Câu 3: (3 điểm)

a, Bác Toàn đã tiêu hết số tiền là:

  40000 × 2 + 35000 = 115000 (đồng)

b, Bác Toàn có số tiền là:

  100000 × 2 = 200000 (đồng)

Ta thấy 200000 đồng > 115000 đồng nên bác Toàn có đủ tiền mua xăng và vé xem phim

    Đáp số:

      a, 115000 đồng

      b, Bác Toàn đủ tiền mua xăng và vé xem phim

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.