Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Nếu lấy số chẵn lớn nhất có năm chữ số trừ đi số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số thì được hiệu là:

Quảng cáo

 A. 98997

 B. 98998

 C. 98999

 D. 98987

Câu 2: Số dư của phép chia 30684 cho 5 bằng:

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 3: Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm?

 A. 4 thùng

 B. 3 thùng

 C. 2 thùng

 D. 1 thùng

Câu 4: Tính: (23468 – 1276 ) : 2 = ?

 A. 10196

 B. 11096

 C. 11069

 D. 10169

Câu 5: Diện tích một hình vuông là 9cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?

 A. 3cm

 B. 12cm

 C. 4cm

 D. 36cm

Câu 6: Đoạn thẳng AB dài 100 cm. M là trung điểm của AB, còn N là trung điểm của AM. Hỏi MN có độ dài là?

Quảng cáo

 A. 25cm

 B. 75cm

 C. 48cm

 D. 50cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tính giá trị biểu thức:

a, 45823 – 25256 : 4 =

b, (42017 + 39274) : 3 =

c, (2368 + 12564 × 3) : 4 =

d, (684 + 23687 × 5) : 7 =

Câu 2: Có 19250m vải, may mỗi bộ áo dài mất 3m vải. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ áo dài và còn thừa bao nhiêu mét vải?

Câu 3: Một cửa hàng có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít, người ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu đó có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a, 45823 – 25256 : 4 = 45823 - 6314 = 39509

b, (42017 + 39274) : 3 = 81291 : 3 = 27097

c, (2368 + 12564 × 3) : 4 = (2368 + 37692) : 4 = 40060 : 4 = 10015

d, (684 + 23687 × 5) : 7 = (684 + 118435) : 7 = 119119 : 7 = 17017

Câu 2: (2 điểm)

Ta có: 19250 : 3 = 6416 dư 2

Vậy với 19250m vải có thể may được nhiều nhất 6416 bộ áo dài và dư 2m vải

Câu 3: (3 điểm)

3 thùng dầu có chứa số lít dầu là:

  99 – 72 = 27 lít

1 thùng dầu có chứa số lít dầu là:

  27 : 3 = 9 lít

Cửa hàng có số thùng dầu là:

  72 : 9 = 8 (thùng)

    Đáp số: 8 thùng

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.