Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nào gồm: Hai mươi chín nghìn, không trăm, ba mươi tư.

Quảng cáo

 A. 29043

 B. 29034

 C. 29304

 D. 29340

Câu 2: Số chẵn liền trước của số 99000 là:

 A. 99898

 B. 98999

 C. 98998

 D. 98998

Câu 3: Tìm số nhỏ nhất trong các số sau:

 A. 27898

 B. 27989

 C. 27899

 D. 27998

Câu 4: Biết x > 21001 và y < 21002. Hãy so sánh x và y:

 A. x = y

 B. x < y

 C. x > y

 D. Không thể so sánh được

Câu 5: Hãy so sánh A = 8km 40cm, B = 8000m 4dm

 A. A > B

 B. A < B

 C. A = B

 D. Không thể so sánh được

Câu 6: Số lẻ lớn nhất có năm chữ số khác nhau có chữ số hàng nghìn là 3 là:

Quảng cáo

 A. 98765

 B. 93765

 C. 93875

 D. 93876

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Từ các chữ số 1, 3, 5, 8, 6. Ta lập được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số khác nhau bắt đầu bằng chữ số 1? Đó là những số nào?

Câu 2: Viết các tổng sau thành số có năm chữ số:

a) 20000 + 800 + 90 + 2 =

b) 20000 + 6000 + 1 =

c) 70000 + 90 + 4 =

d) 50000 + 8000 + 700 + 90 + 3 =

Câu 3: Cho

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hãy so sánh A và B

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Quảng cáo

Các số lẻ có năm chữ số khác nhau được lập từ các chữ số: 1, 3, 5, 8, 6 bắt đầu từ chữ số 1 là: 16835, 16853, 18635, 18653, 13685, 13865, 15683, 15863, 16385, 16583, 18365, 16385

Vậy có thể lập được tất cả 12 số thoả mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2: (2 điểm) Viết các tổng sau thành số có năm chữ số:

a) 20000 + 800 + 90 + 2 = 20892

b) 20000 + 6000 + 1 = 26001

c) 70000 + 90 + 4 = 70094

d) 50000 + 8000 + 700 + 90 + 3 = 58793

Câu 3: (3 điểm):

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số 38899 được đọc là:

 A. Ba mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín

 B. Ba mươi chín nghìn tám trăm chín mươi chín

 C. Ba mươi chín nghìn tám trăm tám mươi tám

 D. Ba mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín

Câu 2: Số lẻ liền sau số 99879 là:

 A. 99877

 B. 99878

 C. 99881

 D. 98981

Câu 3: Tìm số lớn nhất trong các số sau:

 A. 41590

 B. 41800

 C. 42360

 D. 41785

Câu 4: Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án Vậy a = ?

 A. a = 8

 B. a = 9

 C. a = 7

 D. a = 6

Câu 5: Điền số tiếp theo vào dãy số: 2005, 2010, 2015, 2020, …

 A. 20025

 B. 2025

 C. 20205

 D. 2205

Câu 6: Số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số có chữ số hàng chục là 2 là:

 A. 10021

 B. 10020

 C. 10201

 D. 12001

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Viết tiếp vào chỗ trống:

a) Viết số: …….., đọc số: Chín mươi ba nghìn sáu trăm tám mươi

b) Viết số: 38008, đọc số:…………………………………………

c) Viết số: 57080, đọc số:………………………………………....

d) Viết số: …….., đọc số: Tám mươi sáu nghìn bảy trăm ba mươi hai

Câu 2: Từ các chữ số 9, 6, 3, 5, 7. Ta có thể lập được tất cả bao nhiêu số chẵn có năm chữ số khác nhau và số lập được nhỏ hơn 50000.

Câu 3: Tìm số có năm chữ số biết rằng, số đó là số lẻ và chữ số hàng đơn vị gấp 5 lần chữ số hàng nghìn và tổng của chữ số hàng trăm và hàng chục bằng 6 và chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng chục và số đó nhỏ hơn 20000.

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nào sau đây được đọc là ba mươi nghìn không trăm ba mươi tư?

 A. 30304

 B. 30030

 C. 30034

 D. 34300

Câu 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 28765, 27865, 26785, 28675

 A. 28765, 27865, 26785, 28675

 B. 26785, 27865, 28675, 28765

 C. 26785, 28675, 27865, 28765

 D. 26785, 27865, 28765, 28675

Câu 3: Số liền trước của số 56970 là số:

 A. 56969

 B. 56971

 C. 7970

 D. 56980

Câu 4: Biết A = 28694 + abcd và B = 2a6c4 + 8b8d. Hãy so sánh A và B:

 A. A = B

 B. A > B

 C. A < B

 D. Không thể so sánh được

Câu 5: Điền số tiếp theo vào dãy số: 20831, 20834, 20837, 20840, …

 A. 20841

 B. 20842

 C. 20843

 D. 20844

Câu 6: Số chẵn lớn nhất có năm chữ số mà có chữ số hàng trăm là 1 là:

 A. 91999

 B. 91998

 C. 99199

 D. 99198

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 16370, 16380, … , … , 16410

b) 31576, 31581, 31586, … , …

c) 28670, … , 28676, 28679, …

d) 51010, 52010, 53010, … , …

Câu 2: Từ các chữ số 1,3,5,7, 9 ta có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau có tận cùng bằng 3 và nhỏ hơn 300

Câu 3: Tìm số có năm chữ số khác nhau sao cho chữ số hàng chục nghìn gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục đều chia hết cho 3.

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.