Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số chẵn lớn nhất có năm chữ số là:

Quảng cáo

 A. 99998

 B. 99990

 C. 88888

 D. 99999

Câu 2: Biết 7042 : x = 7. Hỏi x = ?

 A. 1003

 B. 1004

 C. 1005

 D. 1006

Câu 3: Biết A = 98987 : a, B = 99887 : a. Hãy so sánh A và B

 A. A = B

 B. A > B

 C. A < B

 D. Không thể so sánh được

Câu 4: Tú có 56 nghìn đồng mua được 8 quyển truyện. Hùng có ít hơn Tú 21 nghìn đồng. Hỏi Hùng mua được bao nhiêu quyển truyện?

 A. 7 quyển

 B. 6 quyển

 C. 5 quyển

 D. 4 quyển

Câu 5: Chữ số 5 ở số 40503 thuộc hàng nào?

 A. Hàng nghìn

 B. Hàng chục nghìn

 C. Hàng chục

 D. Hàng trăm

Câu 6: Số gồm 47 trăm, 5 chục, 18 đơn vị viết là:

Quảng cáo

 A. 4768

 B. 6748

 C. 47518

 D. 4758

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tìm x:

a, (x – 3412) × 3 = 45789

b, 51264 – x = 19992 : 7

c, (x + 3478) : 2 = 78632

d, 28694 – x × 2 = 7658

Câu 2: Một nhà máy dự định sản xuất 28680 chiếc cốc. Nhà máy đã sản xuất được ¼ lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu chiếc cốc nữa?

Câu 3: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho. Sau đó lại nhập thêm 16 bao đường và bán hết số đường trong hai kho lúc trước. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bao đường?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Quảng cáo

Nhà máy đã sản xuất được số cốc là:

  28680 : 4 = 7170 (chiếc cốc)

Nhà máy còn phải sản xuất số cốc là:

  28680 – 7170 = 21510 (chiếc cốc)

    Đáp số: 21510 chiếc cốc

Câu 3: (3 điểm):

Hai kho lúc trước chứa số bao đường là:

  168 : 3 × 2 = 112 (bao)

Cửa hàng còn lại số bao đường là:

  168 + 16 – 112 = 72 (bao)

    Đáp số: 72 bao đường

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.