Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tích của số lẻ lớn nhất có năm chữ số và 3 bằng:

Quảng cáo

 A. 299979

 B. 299997

 C. 299991

 D. 299799

Câu 2: Biết x – 57932 = 11293. x = ?

 A. 69225

 B. 68225

 C. 46639

 D. 69125

Câu 3: Số 10005 đọc là:

 A. Một nghìn linh năm

 B. Mười nghìn không trăm linh năm

 C. Mười nghìn và năm đơn vị

 D. Mười nghìn linh năm

Câu 4: Số gồm mười hai nghìn, mười hai đơn vị viết là:

 A. 12312

 B. 12012

 C. 13212

 D. 121212

Câu 5: Tổng của số tròn trăm lớn nhất có bốn chữ số và số tròn chục nhỏ nhất có năm chữ số là:

 A. 21010

 B. 22240

 C. 53010

 D. 19900

Câu 6: Tìm x biết: x : 7 = 23687

Quảng cáo

 A. 165809

 B. 168509

 C. 165089

 D. 160589

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tìm x:

a, x – 2364 + 1256 = 38678

b, (x- 4639) × 2 = 2368

c, (x∶ 2) – 23684 = 1286

d, (x – 1689)∶ 2 = 165089

Câu 2: Thôn Đông trồng được 35820 cây trong chiến dịch phủ xanh đất trống đồi trọc. Thôn Đoài trồng được ít hơn thôn Đông 2600 cây. Thôn Hạ trồng nhiều hơn thôn Đông 4500 cây. Hỏi cả ba thôn trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Câu 3: Mẹ mua cho Lan một chiếc váy có giá 65000 đồng và một chiếc mũ có giá 25000 đồng. Mẹ đưa cho cô chủ cửa hàng 100000 đồng, hỏi cô chủ cửa hàng phải trả lại bao nhiêu tiền?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Thôn Đoài trồng được số cây là:

  35820 – 2600 = 33220 (cây)

Thôn Hạ trồng được số cây là:

  35820 + 4500 = 40320 (cây)

Cả ba thôn trồng được số cây là:

  35820 + 33220 + 40320 = 109360 (cây)

    Đáp số: 109360 cây

Câu 3: (3 điểm)

Cô chủ cửa hàng phải trả lại mẹ Lan số tiền là:

  100000 – 65000 – 25000 =10000 (đồng)

    Đáp số: 10000 đồng

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.