Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số chẵn liền trước số 3684 là số bao nhiêu?

Quảng cáo

 A. 3682

 B. 3862

 C. 3686

 D. 3864

Câu 2: Cho các chữ số 7, 8, 3, 2. Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số trên là:

 A. 8888

 B. 8372

 C. 8732

 D. 8723

Câu 3: Số gồm Chín nghìn, năm chục và 3 đơn vị là:

 A. 9503

 B. 9305

 C. 9035

 D. 9053

Câu 4: Ngày 28/2/2020 là thứ sáu, hỏi ngày 5/3/2020 là thứ mấy:

 A. Thứ tư

 B. Thứ năm

 C. Thứ sáu

 D. Thứ ba

Câu 5: Tìm x biết: 2384 – x = 256 × 3

 A. 3152

 B. 1661

 C. 1616

 D. 3512

Câu 6: Đường tròn tâm O có đường kính là 8cm. Hỏi bán kính của đường tròn này là bao nhiêu?

 A. 4cm

 B. 6cm

 C. 8cm

 D. 16cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

a, 3684 + 1286

b, 2368 – 1532

c, 2346 × 8

d, 2384 : 3

Câu 2: Bác Nam đổ bốn chiếc xe như nhau hết 32 lít xăng. Hỏi với 2568 lít xăng bác có thể đổ được tất cả bao nhiêu chiếc xe như vậy?

Câu 3: Tìm một số có bốn chữ số biết rằng chữ số hàng trăm gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị, gấp hai lần chữ số hàng chục và số này nhỏ hơn số 1500. Tìm số đó.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Mỗi chiếc xe cần đổ số lít xăng là:

  32 : 4 = 8 (lít)

Với 2568 lít xăng có thể đổ được số chiếc xe là:

  2568 : 8 = 321 (xe)

    Đáp số: 321 xe

Câu 3: (3 điểm)

Gọi số cần tìm là abcd, a > 0.

Số này nhỏ hơn 1500 => a = 1 và b < 5

Chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị nghĩa là b = 4 × d mà b < 5 suy ra b = 4 và d = 1

Chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục suy ra c = 2

Vậy số cần tìm là 1421

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.