Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án

Quảng cáo

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Bài 1. Tính chu vi hình vuông.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Tính cạnh hình vuông.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Thùng hàng dạng khối lập phương, có các cạnh dài 3 dm. Bạn Nam muốn dùng băng keo giấy dán 1 vòng quanh thùng hàng. Hỏi băng keo giấy đó phải dài bao nhiêu để đủ dán 1 vòng quanh thùng?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4. Có 4 thanh gỗ dài 15 cm; 30 cm; 75 cm; 80 cm. Thanh gỗ nào có thể cưa ra vừa đủ để đóng thành một khung hình có dạng hình vuông? Vì sao?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Trả lời: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Dưới đây là bảng thống kê của cây cà chua trong các tuần.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

a) Cây cà chua cao nhất ở tuần mấy? …………………………….

b) Tuần nào cây cà chua không thay đổi chiều cao? …………………………………..

c) Từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 5, cây cà chua cao thêm bao nhiêu xăng – ti – mét?

………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6. Dưới đây là bảng thống kê số liệu học sinh tham gia câu lạc bộ Âm nhạc của một trường tiểu học.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Nhạc cụ nào có nhiều học sinh tham gia nhất ở mỗi khối?

Khối lớp 3: ………………………

Khối lớp 4: ………………………

Khối lớp 5: ………………………

b) Đối với nhạc cụ đàn Guitar, số học sinh khối lớp 3 tham gia học nhiều hơn khối lớp 5 bao nhiêu bạn? ………………………………..

Quảng cáo

Bài 7. Dưới đây là bảng thống kê các loại thú cưng được bán tại một cửa hàng.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Có bao nhiêu loại thú cưng được bán tại cửa hàng? ……………………

b) Loại thú cưng nào có nhiều nhất tại cửa hàng? ……………………

Tất cả có mấy con? …………………………

c) Loại thú cưng nào có ít nhất tại cửa hàng? ……………………

Tất cả có mấy con? …………………………

Bài 8. Viết vào chỗ chấm.

Bảng thống kê mức độ thích xem phim hoạt hình

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Có bao nhiêu bạn được khảo sát? ……………….

b) Mức độ thích nào nhiều nhất? ……………… Bao nhiêu bạn? ……………….

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài giải

Băng keo giấy đó phải dài số đề – xi – mét là:

3 × 4 = 12 (dm)

Đáp số: 12 dm.

Bài 4.

Trả lời: Thanh gỗ dài 80 cm có thể cưa ra vừa đủ để đóng thành khung hình có dạng hình vuông.

Vì 80 : 4 = 20 (cm). Còn 15 cm; 30 cm; 75 cm không chia hết cho 4.

Bài 5.

a) Cây cà chua cao nhất ở tuần mấy? Tuần 5.

b) Tuần nào cây cà chua không thay đổi chiều cao? Tuần 4.

c) Từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 5, cây cà chua cao thêm bao nhiêu xăng – ti – mét?

Cây cao thêm số xăng – ti – mét là: 20 – 5 = 15 (cm).

Bài 6.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Nhạc cụ nào có nhiều học sinh tham gia nhất ở mỗi khối?

Khối lớp 3: Guitar

Khối lớp 4: Sáo

Khối lớp 5: Piano

b) Đối với nhạc cụ đàn Guitar, số học sinh khối lớp 3 tham gia học nhiều hơn khối lớp 5 bao nhiêu bạn? Tham gia nhiều hơn số bạn là: 75 – 39 = 36 (bạn).

Bài 7.

a) Có bao nhiêu loại thú cưng được bán tại cửa hàng? 4 loại.

b) Loại thú cưng nào có nhiều nhất tại cửa hàng? Chuột Hamster.

Tất cả có mấy con? 11 con.

c) Loại thú cưng nào có ít nhất tại cửa hàng? Mèo.

Tất cả có mấy con? 6 con.

Giải thích:

Có tất cả số con thỏ là: 2 + 1 + 4 = 7 (con)

Có tất cả số con chó là: 5 + 2 + 1 = 8 (con)

Có tất cả số con mèo là: 4 + 0 + 2 = 6 (con)

Có tất cả số con chuột Hamster là: 5 + 4 + 2 = 11 (con)

Mà: 11 > 8 > 7 > 6

Nên chuột Hamster có nhiều nhất; mèo có ít nhất.

Bài 8.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Chân trời sáng tạo có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Có bao nhiêu bạn được khảo sát? 27 bạn.

b) Mức độ thích nào nhiều nhất? Rất thích. Bao nhiêu bạn? 9 bạn.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học