Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục và 2 đơn vị viết là:

A. 32 852

B. 23 582

C. 32 258

D. 23 852

Câu 2. Số liền trước của số 78 540 là:

A. 78 530

B. 78 539

C. 78 640

D. 79 540

Câu 3. Số 86 539 có chữ số hàng chục nghìn là:

A. 8

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 4. Giá trị của chữ số 5 trong số 45 874 là:

A. 50 000

B. 5 000

C. 500

D. 50

Câu 5. Trong các số 29 728; 18 059; 9 299; 31 613, số lớn nhất là:

A. 29 728

B. 18 059

C. 9 299

D. 31 613

Câu 6. Từ các thẻ số 6, 9, 5, 0, 0 có thể ghép được bao nhiêu số tròn trăm có 5 chữ số?

A. 4 số

B. 5 số

C. 6 số

D. 7 số

Câu 7. Từ các số 5, 2, 7, 0, 6 lập được bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau mà chữ số hàng chục của số đó bằng 2 và chữ số hàng đơn vị bằng 6?

A. 3 số

B. 6 số

C. 4 số

D. 5 số

Câu 8. Trong kì nghỉ lễ vừa qua, tỉnh Bến Tre đón khoảng 74 000 lượt khách, tỉnh Lào Cai đón khoảng 98 000 lượt khách, tỉnh Kiên Giang đón khoảng 45 000 lượt khách và tỉnh Vĩnh Phúc đón khoảng 80 000 lượt khách. Vậy tỉnh có lượt khách tham quan nhiều nhất là:

A. Bến Tre

B. Lào Cai

C. Kiên Giang

D. Vĩnh Phúc

II. Phần tự luận

Bài 1. Hoàn thành bảng sau:

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

Viết số

Đọc số

7

1

8

6

2

Chín mươi nghìn sáu trăm tám mươi hai

32 761

Bài 2. Số?

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

42 356

54 000

75 800

Bài 3. Viết các số thành tổng các giá trị của hàng (theo mẫu)

Mẫu: 81 328 = 80 000 + 1 000 + 300 + 20 + 8

15 638 = ………………………………..

42 597 = ………………………………..

96 275 = ………………………………..

Bài 4. >, <, =

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Số?

24 180 > 24…95 78 190 < 7…015 …1…5… = 4…9…2

Bài 7. Tìm cân nặng của mỗi thành viên trong gia đình cá voi

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 8. Số?

Số lớn nhất có năm chữ số là: …

Số nhỏ nhất có năm chữ số là: …

Số tròn trăm lớn nhất có năm chữ số là: …

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – D

2 – B

3 – A

4 – B

5 – D

6 – C

7 – C

8 – B

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

Số gồm 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm, 5 chục và 2 đơn vị viết là: 23 852.

Câu 2.

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1 đơn vị.

Lấy 78 540 – 1 = 78 539

Vậy số liền trước của số 78 540 là: 78 539

Câu 3.

Đáp án đúng là: A

Số 86 539 gồm 8 chục nghìn, 6 nghìn, 5 trăm, 3 chục và 9 đơn vị.

Vậy số 86 539 có chữ số hàng chục nghìn là: 8

Câu 4.

Đáp án đúng là: B

45 874 = 40 000 + 5 000 + 800 + 70 + 4

Vậy giá trị của chữ số 5 trong số 45 874 là: 5 000

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Trong các số đã cho, số 9 299 có 4 chữ số.

Các số 29 728; 18 059; 31 613 đều là số có 5 chữ số.

Xét chữ số hàng chục nghìn ta có: 1 < 2 < 3 nên 18 059 < 29 728 < 31 613.

Vậy 9 299 < 18 059 < 29 728 < 31 613.

Số lớn nhất là số 31 613.

Câu 6.

Đáp án đúng là: C

Có thể ghép được 6 số tròn trăm có 5 chữ số gồm:

69 500; 65 900

96 500; 95 600

56 900; 59 600

Câu 7.

Đáp án đúng là: C

Có thể ghép được 4 số thỏa mãn yêu cầu của đề bài gồm:

57 026; 50 726

75 026; 70 526

Câu 8.

Đáp án đúng là: B

Xét các số: 74 000; 98 000; 45 000; 80 000 đều là các số có 5 chữ số

Ta so sánh chữ số hàng chục nghìn: 4 < 7 < 8 < 9 nên

45 000 < 74 000 < 80 000 < 98 000

Vậy tỉnh có lượt khách tham quan nhiều nhất là tỉnh Lào Cai với 98 000 lượt khách.

II. Phần tự luận

Bài 1.

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

Viết số

Đọc số

7

1

8

6

2

71 862

Bảy mươi mốt nghìn tám trăm sáu mươi hai

9

0

6

8

2

90 682

Chín mươi nghìn sáu trăm tám mươi hai

3

2

7

6

1

32 761

Ba mươi hai nghìn bảy trăm sáu mươi mốt

Bài 2.

Số liền trước

Số đã cho

Số liền sau

42 355

42 356

42 357

53 999

54 000

54 001

75 799

75 800

75 801

Bài 3.

15 638 = 10 000 + 5 000 + 600 + 30 + 8

42 597 = 40 000 + 2 000 + 500 + 90 + 7

96 275 = 90 000 + 6 000 + 200 + 70 + 5

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 Kết nối tri thức có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 8.

Số lớn nhất có năm chữ số là: 99 999

Số nhỏ nhất có năm chữ số là: 10 000

Số tròn trăm lớn nhất có năm chữ số là: 99 900

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học