Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:

Quảng cáo

 A. 9998

 B. 9899

 C. 9876

 D. 9786

Câu 2: Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số bằng:

 A. 10999

 B. 19099

 C. 19909

 D. 19990

Câu 3: Số dư của phép chia 3784 cho 5 bằng:

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 4: Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 15 đến 8 giờ 15 phút là bao lâu?

 A. 20 phút

 B. 30 phút

 C. 40 phút

 D. 50 phút

Câu 5: Một giờ bằng bao nhiêu giây?

 A. 3600 giây

 B. 60 giây

 C. 120 giây

 D. 360 giây

Câu 6: Biết I là trung điểm của đoạn thẳng HM, biết HI = 2cm. Hỏi IM bằng bao nhiêu cm

Quảng cáo

 A. 4cm

 B. 3cm

 C. 2cm

 D. 1cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tìm x

a, 2376 + x = 1254 × 4

b, (234 + x) × 2 = 4168

c, 2312 - x = 1684∶2

d, (x - 1284) ∶ 4 = 1264

Câu 2: Một quả bí có giá 10000 đồng, một quả cà có giá 2000 đồng. An mua 2 quả bí và 5 quả cà và đưa cho bác bán rau 1 tờ 50000 đồng. Hỏi bác ấy phải trả lại An bao nhiêu tiền.

Quảng cáo

Câu 3: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết AB = 16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC, cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

An mua mất số tiền là:

  10000 × 2 + 2000 × 5 = 30000 (đồng)

Bác bán hàng phải trả An số tiền là:

  50000 – 30000 = 20000 (đồng)

    Đáp số: 20000 đồng

Câu 3: (3 điểm)

Tổng độ dài hai cạnh AB và BC là

  16 + 20 = 36 (m)

Độ dài cạnh CD là

  36 : 2 = 18 (cm)

Hiệu độ dài hai cạnh AB và BC là

  20 – 16 = 4 (cm)

Độ dài cạnh AD là

  4 x 2 = 8 (cm)

Chu vi tứ giác ABCD là

  16 + 30 + 18 + 8 = 72 (cm)

    Đáp số: 72 cm

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.