Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số chẵn nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là:

Quảng cáo

 A. 10234

 B. 12034

 C. 12304

 D. 10002

Câu 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 30620, 8285, 31855, 16999

 A. 30620, 8285, 31855, 16999

 B. 8285, 16999, 30620, 31855

 C. 30620, 16999, 31855, 8285

 D. 31855, 30620, 16999, 8285

Câu 3: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 74203, 54307, 90241, 56372

 A. 74203

 B. 54307

 C. 90241

 D. 56372

Câu 4: Điền số tiếp theo vào dãy: 74000, 74100, 74200, 74300, …

 A. 74301

 B. 74400

 C. 74500

 D. 74004

Câu 5: Biết 765a0 < 76514. a = ?

 A. 1

 B. 4

 C. 2

 D. 3

Câu 6: Số nào được đọc là: Sáu mươi tư nghìn bảy trăm tám mươi lăm

Quảng cáo

 A. 64785

 B. 67845

 C. 64875

 D. 64758

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tính nhanh

a, 6100 + 2900 =

b, 7825 + 1075 =

c, 285 + 285 + 285 + 285 =

d, 2345 + 1745 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a, 3254 + 2473

b, 8326 – 4916

c, 8460 : 6

d, 1326 × 3

Câu 3: An và Lan được mẹ nhờ đi chợ. An được mẹ nhờ mua 1kg thịt lợn, Lan được mẹ nhờ mua 3kg khoai tây. Biết 1kg thịt lợn có giá 90000 đồng, 1kg khoai tây có giá 10000 đồng. Hỏi hai bạn mua hết tất cả bao nhiêu tiền?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh

a, 6100 + 2900

 = (6000 + 2000) + (100 + 900)

 = 8000 + 1000 = 9000

b, 7825 + 1075

 = (7000 + 1000) + 800 + (25 + 75)

 = 8000 + 800 + 100

 = 8900

c, 285 + 285 + 285 + 285 = 285 × 4 = 1140

d, 2345 + 1745

 = (2000 + 1000) + (300 + 700) + (45 + 45)

 = 3000 + 1000 + 90

 = 4090

Câu 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 3: (3 điểm)

An mua hết số tiền là:

  90000 × 1 = 90000 (đồng)

Lan mua hết số tiền là:

  10000 × 3 = 30000 (đồng)

Cả hai người mua hết số tiền là:

  90000 + 30000 = 120000 (đồng)

    Đáp số: 120000 đồng

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.