Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 1)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án, chọn lọc Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 | Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số nào được đọc là: Bảy mươi tám nghìn không trăm ba mươi tư

 A. 78034

 B. 78304

 C. 70834

 D. 70384

Câu 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 70854, 78054, 78045, 78405

 A. 70854, 78054, 78045, 78405

 B. 70854, 78045, 78054, 78405

 C. 70854, 78054, 78405, 78045

 D. 78405, 78054, 78045, 70854

Câu 3: Điền số tiếp theo vào dãy số: 12695, 12697, 12699, 12701, 12703, …

 A. 12750

 B. 12705

 C. 12075

 D. 12057

Câu 4: Tính 32cm2 : 4 = ?

 A. 16cm

 B. 16cm2

 C. 8cm

 D. 8cm2

Câu 5: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Diện tích hình chữ nhật ABCD so với diện tích hình tam giác ABE như thế nào?

Quảng cáo

 A. Nhỏ hơn

 B. Lớn hơn

 C. Bằng

 D. Không thể so sánh được

Câu 6: Diện tích hình chữ nhật ABCD ở câu 5 được tính như thế nào:

 A. AD x AB

 B. AD + AB

 C. AD x BC

 D. AB x CD

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Tìm x

a, x + 1536 = 6924

b, x × 2 = 1284

c, x – 636 = 7892

d, x∶ 7 = 5684

Câu 2: Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật ABCD biết AB = 8cm, BC = 6cm

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

a, Hình vẽ trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác, kể tên?

b, Biết M là trung điểm của đoạn thẳng CD. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

  (8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

  8 × 6 = 48 (cm2)

    Đáp số: Chu vi: 28cm; Diện tích: 48cm2

Câu 3: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

a, Hình vẽ trên có 3 hình tam giác là: ADM, BCM, ABM

Hình vẽ trên có 3 hình tứ giác là: ADMB, ABCM, ABCD

b, M là trung điểm của CD nên DM = MC = 2cm => DC = 4cm

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

  (AD + DC) × 2 = (2 + 4) × 2 = 12 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

  AD × DC = 2 × 4 = 8 (cm2)

Vậy chu vi hình chữ nhật ABCD là 12cm, diện tích hình chữ nhật ABCD là 8cm2

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho A = 38abc và B = abc + 3805, so sánh A và B:

Quảng cáo

 A. Không thể so sánh được

 B. A > B

 C. A < B

 D. A = B

Câu 2: Số nào được đọc là: Bảy mươi nghìn tám trăm

 A. 70080

 B. 70800

 C. 70008

 D. 78000

Câu 3: Số lẻ liền sau số 38905 là:

 A. 38906

 B. 38903

 C. 38904

 D. 38907

Câu 4: Tính 234cm2 – 18 cm2 = ?

 A. 216cm2

 B. 216cm

 C. 216m2

 D. 216m

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 5dm2 = ? cm2

 A. 50

 B. 500

 C. 5000

 D. 50000

Câu 6: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật bằng:

 A. 6cm

 B. 12cm

 C. 8cm

 D. 8cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2364 : 7

b, 9234 + 1286

c, 1865 × 5

d, 1286 – 72

Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 12cm, BC gấp đôi AB. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD?

Câu 3: Một mảnh đất có hình vẽ như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Biết ABCD và GDEF là hình chữ nhật, tính diện tích của mảnh đất trên?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Một hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 2cm. Chu vi hình chữ nhật là:

 A. 22cm

 B. 44cm

 C. 4cm

 D. 4dm

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 40315, 43015, 43105, 40351 là:

 A. 40315

 B. 43015

 C. 43105

 D. 40351

Câu 3: Số 34805 được đọc là:

 A. Ba mươi tư nghìn tám trăm linh năm

 B. Ba trăm bốn mươi tám nghìn không trăm linh năm

 C. Ba mươi tư nghìn tám trăm năm mươi

 D. Ba mươi tư nghìn không trăm tám lăm

Câu 4: Số lẻ lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:

 A. 99999

 B. 98675

 C. 98765

 D. 98567

Câu 5: Cho hình vẽ, chu vi hình chữ nhật ABCD là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

 A. 10cm    B. 16cm    C. 16cm2    D. 20cm

Câu 6: Diện tích hình chữ nhật ABCD ở câu 5 là:

 A. 10cm

 B. 16cm

 C. 16cm2

 D. 20cm

Phần II. Tự luận (7 điểm):

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a, 7368 – 2415

b, 8679 : 3

c, 6370 + 7431

d, 1284 × 4

Câu 2: Tờ giấy màu xanh có diện tích 300cm2. Tờ giấy màu đỏ có diện tích 86cm2. Hỏi tờ giấy màu xanh lớn hơn tờ giấy màu đỏ bao nhiêu xăng–ti–mét vuông?

Câu 3: Cho hình vẽ

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 có đáp án

Biết AMND, MNCB, ABCD là những hình chữ nhật, biết M là trung điểm của AB, AD = 3AM. Tính chu vi và diện tích các hình chữ nhật có trong hình.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3) có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên